<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Transcript av filmen: Lene Sakariassen

Hei, jeg heter Lene og jobber som advokat i PwC. 

Jeg jobber med forretningsjuss og problemstillinger angående selskapers fødsel, liv og død. Det daglige arbeidet knytter seg særlig til start-ups, fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, nedbemanninger oppsigelser, gamle og nye avtaler, likvidasjoner og vurderinger knyttet til konkurser. 

Dette er nok problemstillinger som har allmenn interesse derfor denne bloggen. Jeg vil gjerne høre dine synspunkter og kommentarer. 

På gjensyn.

Følg bloggen