<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norway's Tax Blog – tax, VAT and legal matters

Norway's Tax Blog – tax, VAT and legal matters

Lars Hallvard Walby

Jeg heter Lars Walby og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg jobber med bedriftsbeskatning nasjonalt og internasjonalt, og har jobbet med skatt siden 1999.

I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale industrielle aktører med løpende skatterådgivning, i forbindelse med reorganiseringer, grenseoverskridende transaksjoner og etableringer, samt oppkjøps- og salgsstrukturering, herunder tax due diligence. Jeg har spesialkompetanse på særskatteregimet for vannkraftprodusenter og generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.
My name is Lars Walby and I work as a lawyer in PwC Tax and Legal Services.

My main areas of expertise is national and international corporate taxation and reorganisations.

There is a lot going on at the tax area especially within the field of international taxation. We work hard to keep updated and we would like to share some of our experiences with you. Please feel free to contact me if you have any questions,comments or input to some of the articles.


lars.walby@pwc.com
Find me at:

Postponement of new documentation requirements for reduced withholding tax

By Lars Hallvard Walby , 11-Dec-2017 09:29:01

The Ministry of Finance has decided to postpone the introduction of new documentation requirements for reduced or zero withholding tax rate on dividend distributions to non-resident shareholders until January 1 2019. The decision is mentioned in a letter from the Ministry of Finance to the Directorate of Taxes dated December 5 2017.

Read the article

Areas of interest: Corporate tax

Share the article:

State budget 2017 - Changes in Corporate taxation and introduction of financial activities tax

By Lars Hallvard Walby , 06-Oct-2016 15:35:37

The proposal for the State budget for 2017 contains only minor changes in corporate taxation. As expected the general corporate tax rate is proposed reduced from 25% to 24% from 2017. Further, a financial activities tax is proposed introduced from 2017. No comments are made in the State budget on the expected changes in light of the BEPS project and ongoing international tax developments.

Read the article

Areas of interest: Corporate tax

Share the article:

The Norwegian tax system is changing as a result of BEPS

By Lars Hallvard Walby , 14-Mar-2016 22:45:00

The Norwegian tax system is changing as a result of the OECD’s base erosion and profit shifting (BEPS) initiative and the need to adapt the way national taxes are levied to the global economy.

Read the article

Areas of interest: Corporate tax

Share the article: