<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre forfattere

Anders Bielert Johansen

Jeg heter Anders og jobber til daglig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning i Advokatfirmaet PwC. Til daglig bistår jeg selskaper med å løse en rekke ulike skatterettslige problemstillinger, herunder rådgivning og tvisteløsning. Skatteretten både nasjonalt og internasjonalt er i kontinuerlig utvikling og jeg finner det givende å hjelpe klienter i møte med nye problemstillinger. Jeg har mer en ti års erfaring med skattebistand overfor multinasjonale konserner og mindre virksomheter. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål rundt noen av emnene jeg tar opp i bloggen!

Anders Mauritzen Midbøe

Jeg heter Anders Mauritzen Midbøe, og jobber som advokat/director i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og offentlige virksomheter siden 2008, og blogger om mine erfaringer på dette området. Dersom du har synspunkter, innspill eller spørsmål til noe du leser her på bloggen hører jeg gjerne fra deg.

Anne Hilde Bjøntegård

Jeg heter Anne Hilde Bjøntegård og jobber som rådgiver i PwC consulting Bergen. Jeg er utdannet intensivsykepleier og har jobbet mange år i sykehus med pasientarbeid og som leder på ulike nivå før jeg begynte i PwC i 2018. Jeg har lang erfaring med oppsett og drift av turnuser, og med personalledelse og spørsmål som gjelder arbeidstid generelt sett. I PwC jobber jeg med prosjekt som gjelder ledelse og organisasjonsutvikling, helsetjenester og arbeidstid. Jeg er også bransjeleder for helsesektoren i PwC Norge.

Anne-Lene Festervoll

Jeg heter Anne-Lene Festervoll og er Partner i PwC’s Consulting enhet i Stavanger. Jeg har igjennom de siste åtte årene bistått flere av våre kunder i større omstillingsprosjekter, og har igjennom dette blant annet fått anledning til å jobbe mye med HR relaterte utfordringer. Jeg leder i dag vårt arbeid innen People & Organisation hvor vi bistår våre kunder i deres arbeid med relevante prosjekter og utfordringer.

Vi befinner oss midt i en periode med organisatoriske omveltninger og til daglig søker vi å bistå våre kunder med å besvare spørsmål relatert til organisasjonsendringer, effektivitetsanalyser og transformasjoner, sentrale aktiviteter relatert til humankapital i oppkjøps- og integrasjonsprosesser, strategisk styring av kompetanse, talentutvikling, lederutvikling med mer. Vi jobber målrettet med å møte våre kunders behov og tilpasser løpende våre tjenester for å gjøre dem mest mulig dagsaktuelle. Dette bidrar til kontinuerlig tjenesteutvikling og spennende utfordringer hver dag!

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har kommentarer, innspill eller ønsker en uforpliktende prat rundt temaet.

My name is Anne-Lene Festervoll and I work as a Senior Manager in PwC’s Consulting department in Stavanger. Throughout the last eight years I have been part of larger transformational projects, where I – amongst others – have had the opportunity to work with several HR related challenges. Today, I am heading our work within the service area People & Organisation in Stavanger.

Today’s market is characterized by large organisational turn-arounds where we support and advise our clients on topics related to organisational change, efficiency analysis and transformations, aspects related to human capital in transactions and integrations, strategic competence management, talent management, leadership development, etc. We work to meet our clients need and adjust our services to make them relevant to their current challenges. This leads to continuous service development and exciting challenges every day!

Please reach out if you have any comments, questions or wish to have a non-binding conversation related to these topics.

Anne Liv Lidtveit

Jeg heter Anne Liv Lidtveit og er advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med generell forretningsjus, med særlig fokus på offentlige anskaffelser, fast eiendom og kontraktsrett. Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

Anni Terese Haugen

Anni Terese Haugen begynte å jobbe som advokatfullmektig ved Advokatfirmaet PwCs Oslokontor høsten 2018. Hun jobber i PwCs Gransking & Compliance avdeling, og har særlig kompetanse og erfaring innen arbeidsrett. Hun har jobbet mye med gransking av varsler, spesielt tilknyttet arbeidsrettslige problemstillinger.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, innspill eller øvrige kommentarer.

My name is Anni Terese Haugen and I work as an associate lawyer at PwCs office in Oslo. I work with labour law, and assist both Norwegian and international companies. I assist clients with advice within all areas of labor law, but my main competence is the regulations in the public sector.

Please do not hesitate to contact me if you have any questions or comments.

Bendik Harstad

Jeg heter Bendik Harstad og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC, hvor jeg har vært ansatt siden 2010. Her jobber jeg hovedsakelig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning.

Bendik Svendsen

Mitt navn er Bendik Svendsen og jeg er advokat i Advokatfirmaet PwC. Et av mine spesialfelt er merverdiavgiftsrettslige forhold, og jeg bistår både nasjonale og internasjonale selskaper i forbindelse med deres salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne bidra med gode og nyttige tips og råd, og å spre kunnskap om merverdiavgift

My name is Bendik Svendsen and I am an attorney-at-law at PwC Tax & Legal Services. I have been employed by PwC since 2015. I assist clients with general indirect tax advice, with a main focus on VAT impact on the real estate sector.

Bjørn Eivind Strømman

Jeg heter Bjørn Eivind Strømman og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Mine kompetanseområder er arbeidsrett, compliance og tvisteløsning. Blogginnleggene jeg publiserer vil i all hovedsak knytte seg til nyheter og praktiske råd og tips innenfor disse temaene.

My name is Bjørn Eivind Strømman, and I work as an associate attorney in Advokatfirmaet PwC. My areas of expertise are labor law, compliance and dispute resolution. The blog posts I publish will mainly cover news updates and practical advice related to these topics.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Bodil Marie Myklebust

Mitt navn er Bodil Marie Myklebust og jeg er advokat i PwC der jeg har vært ansatt siden 2007. Hovedsaklig jobber jeg med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning og øvrige forretningsjuridiske problemstillinger. Jeg er en del av PwC sin gruppe innenfor finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Cathrine Lund

Mitt navn er Cathrine Lund, og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskap siden 2009, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Gjennom årene har jeg opparbeidet med betydelig erfaring knyttet til merverdiavgiftsmessige spørsmål, spesielt knyttet til finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A.

Jeg ønsker via mine blogginnlegg å dele erfaringer og tanker knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger, samt komme med gode og nyttige tips!

Christine Dalebø Gjerdevik

Jeg heter Christine Dalebø Gjerdevik og har jobbet som senior manager/advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC siden 2021. Personvern har vært mitt spesialfelt siden 2015, og jeg har blant annet erfaring fra Datatilsynet og Helsedirektoratet. I Advokatfirmaet PwC bistår jeg virksomheter i både offentlig og privat sektor med vurdering og etterlevelse av personvernrettslige krav. Jeg håper mine blogginnlegg kan gjøre personvernretten litt enklere å forstå og leseren enda litt klokere. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil diskutere personvern.

Diana Geilhufe

Jeg heter Diana Geilhufe og jobber som Direktør i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med internasjonale indirekte mva-spørsmål i mer enn 10 år. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift, med særlig fokus på internasjonale forhold og grenseoverskridende transaksjoner. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og multinasjonale selskaper fra en rekke bransjer (shipping, akvakultur, e-handel, bilindustri, industriell produksjon) med et bredt spekter av merverdiavgift rådgivningstjenester, bl.a. vurdering av mva-behandling av grenseoverskridende transaksjoner, spørsmål knyttet til mva-registrering og rapporteringsforpliktelser i Norge eller utenfor Norge. Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Diana Geilhufe and I work as Director at PwC Tax and Legal Services. My area of expertise covers international VAT advisory service. I assist clients with assessment of VAT obligations in Norway as well outside Norway. I specialize in analysis of cross-border transactions, including restructuring of supply chains from the VAT perspective. I have been with PwC since 2010, first 5 years at PwC in Poland before joining PwC Norway in 2015.

I would like to blog about my international experiences in this area. Please feel free to contact me, if you have any questions, comments or input.

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Jeg heter Eivind Faafeng Falck-Ytter og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Min jobb er å finne gode løsninger for næringslivet, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning, internprising og grenseoverskridende restruktureringer.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

My name is Eivind Faafeng Falck-Ytter, and I work as a lawyer in PwC Tax & Legal Services. I assist clients in finding solutions mainly within international corporate taxation, transfer pricing and international restructurings.

I hope my contribution to the blog can provide alternative perspectives as a supplement to traditional newsletters.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Eivind Robstad

Jeg heter Eivind Robstad og har arbeidet som advokatfullmektig/manager i Advokatfirmaet PwC siden 2018. Jeg arbeider med et bred spekter av mva-relaterte problemstillinger for næringsdrivende og private. Jeg har også erfaring som skattejurist i Skatteetatens storbedriftsavdeling (Sentralskattekontoret for Storbedrifter). Jeg håper at blogginnlegget kan gi innsikt om relevante merverdiavgiftsrettslige tema og andre tilstøtende emner.

My name is Eivind Robstad, and I work as a Manager/Associate Lawyer at PwC Tax and Legal Services in Oslo. I have been working with a wide range of VAT related issues since 2018. I primarily assist our clients with VAT in M&A transaction process and VAT specific issues within the mobility and real estate sector. I also work extensively with various Bookkeeping related questions.

Ella Førrisdal

Jeg heter Ella Førrisdal og jobber hovedsakelig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en mastergrad i rettsvitenskap med spesialisering i skatterett. I masteroppgaven min skrev jeg om fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Ella Pettersen

Mitt navn er Ella Pettersen og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en master i rettsvitenskap med spesialisering i skatterett og selskapsrett fra Universitetet i Bergen.

Til daglig jobber jeg med transaksjoner og med nasjonale og internasjonale skattespørsmål.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Erik Stenvik Granly

Mitt navn er Erik Stenvik Granly og jeg jobber som advokat i PwC. Jeg ble uteksaminert som jurist fra Universitetet i Oslo i 2014. Jeg har erfaring fra Skatteetaten der jeg jobbet i to år etter fullført juristutdannelse. Min kjernekompetanse er innen nasjonal og internasjonal beskatning av bedrifter, og jeg har bred erfaring fra skatterådgivning for små og store offentlige og private foretak. Jeg jobber til daglig med skattemessige problemstillinger knyttet til bokettersyn, selskapsetableringer og rapporteringsforpliktelser i Norge, restruktureringer og egenkapitaltransaksjoner mv.

Erik works as a lawyer in the law firm PwC. He graduated from the University of Oslo in 2014. He has experience from the Norwegian Tax Administration where he worked for two years after completing his law education. Erik has his core competence in the national and international taxation of businesses, and he has extensive experience from tax advice for small and large public and private companies.

Espen Qvist

Jeg heter Espen Qvist og er advokat/partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges satsning innenfor indirekte beskatning ved internasjonal handel. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske virksomheter med blant annet rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift og tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med arbeid knyttet til merverdiavgift og har også erfaring fra Skatteetaten.

Å ta steget ut og drive virksomhet også utenfor Norges grenser blir stadig kortere i takt med økt globalisering og den økende takten i den teknologiske utviklingen. Norske virksomheter som er involvert i kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser, vil måtte håndtere regelverk innenfor merverdiavgift og andre indirekte skatter, herunder toll og særavgifter i ulike land. Jeg håper mine refleksjoner og analyser kan gi deg økt kunnskap og en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Espen Qvist and I am a lawyer / partner in PwC Tax and Legal Services. I am head of international indirect tax in PwC Norway and has been working with Norwegian and international indirect tax queries for more than 20 years. On a daily basis, I work with assisting multinational businesses with advice, structuring and issues related to handling VAT and corresponding indirect taxes in Norway, but mostly on countries abroad. He has advised a number of multinationals in specific transaction based VAT and cross border planning, mergers and acquisitions, restructuring and cross border transactions.

Taking the step out and conducting business also outside Norway's borders is becoming increasingly shorter in step with increased globalization and the increasing pace of technological development. Norwegian companies involved in the purchase and sale of goods and services outside Norway's borders will have to deal with regulations within VAT and other indirect taxes, including customs and excise duties in various countries. I hope my reflections and analyzes can give you increased knowledge and an alternative approach to different topics than what traditional newsletters provide. Feel free to contact me if you have questions, comments or suggestions.

Eunike Lois Hanken

Jeg heter Eunike Lois Hanken og jobber med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med spesialisering i skatterett og selskapsrett. I masteroppgaven min skrev jeg om næringsbegrepet i merverdiavgiftsloven. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske selskaper med rådgivning knyttet til håndtering av merverdiavgift blant annet innen finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A. Gjennom bloggen håper jeg å kunne gi gode og nyttige tips og råd, og dele erfaringer knyttet til merverdiavgift.

Even Tukun

Tlf: 93 41 77 35 E-post: even.tukun@pwc.com.

Gaute Lunestad

Jeg heter Gaute Lunestad og jobber som advokat i PwC, hvor jeg har vært ansatt siden 2017. Jeg er spesialisert innenfor arbeidsrett, skipsarbeidsrett og kontraktsrett, samt regelverket innenfor fiskeri og havbruk. Jeg bistår et bredt spekter av klienter innenfor disse fagområdene, men jobber i hovedsak mot selskaper innenfor sjømatnæringen og sjøfart.

Ta gjerne kontakt dersom du har innspill eller spørsmål.

My name is Gaute Lunestad and I work as a lawyer at PwC's legal department in Bergen. I have worked in PwC since March 2017 and have since then obtained extensive experience and become specialized within individual employment law and maritime labour law, contract law and the regulations within the seafood industry. Gaute assists clients within a broad range of businesses, but has lately focused particularly on the shipping and seafood businesses.

Hanna Brodersen

Jeg heter Hanna Brodersen og jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Mine kompetanseområder er arbeidsrett, immaterielle rettigheter, personvern og finans. Blogginnleggene jeg publiserer vil i all hovedsak knytte seg til nyheter og praktiske råd og tips innenfor disse teamene.

Kontakt meg gjerne dersom du har kommentarer eller spørsmål til det jeg skriver, eller ønsker en samtale innenfor noen av mine fagfelt.

Helene Hval

Hei jeg heter Helene Øien Hval og jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med rådgiving til selskaper innenfor toll- og særavgiftsområdet. Et utrolig spennende område hvor vi ser at både norske og utenlandske selskaper trenger bistand i møte med nye tollbarrierer, mer teknisk regelverk og flere dokumentasjonskrav enn tidligere. Jeg har tidligere erfaring fra over 10 år i Tolldirektoratet, og har også undervist på Tolletatens Kompetansesenter i faget "Preferansetoll". Jeg synes toll er utrolig gøy, og har du spørsmål rundt noen av emnene jeg tar opp i bloggen, er det bare å ta kontakt!

Henning Eik Tomren

Jeg heter Henning Eik Tomren og jobber som advokat/direktør i PwC hvor jeg har vært siden 2012. Jeg jobber primært med selskapsrettslige problemstillinger, omorganiseringsprosesser, ledelsesstøtte, merverdiavgift og kontrakter, og har de siste årene jobbet mye med gründere og ulike oppstartsselskaper.

Hilde Thorstad

Jeg heter Hilde Thorstad, er partner i Advokatfirmaet PwC, og leder firmaets avdeling for shipping, offshore og oljeservice. Jeg har mer enn 18 års erfaring med skatterådgivning overfor norske og multinasjonale konsern. Mine spesialområder er norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, herunder restrukturering over landegrensene, transfer pricing og EU/EØS-skatterett, samt rådgivning til aktører innenfor shipping, offshore og oljeservice.

My name is Hilde Thorstad and I am a partner in PwC Tax & Legal Services. I have more than 18 years of experience with advising Norwegian and multinational groups. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law, including cross border restructurings, transfer pricing and EU/EEA tax law, and have a special focus on shipping, offshore and oil service industries.

Ingrid Fladberg Brucker

Jeg heter Ingrid Fladberg Brucker, og er advokat og leder av faggruppen for Arbeidsliv i Advokatfirmaet PwC. Jeg har lang erfaring som arbeidsrettsadvokat, og bistår både norske og internasjonale klienter innen hele spekteret av arbeidsrettslige problemstillinger.

Kontakt meg gjerne dersom du har kommentarer eller spørsmål til det jeg skriver, eller ønsker en uforpliktende samtale.

My name is Ingrid Fladberg Brucker, and I am the Head of the employment team at PwC Oslo. I am specialised in employment law from University of Oslo, and have worked with a broad spectrum of employment law related issues for both national and international companies. Please do not hesitate to contact me if you have any questions or wish to discuss any employment related topics.

Ingvar Gjedrem

Jeg heter Ingvar Gjedrem og er advokat og direktør i Advokatfirmaet PwC. Jeg bistår norske multinasjonale konsern med koordinering av deres skatterapportering internasjonalt og har i flere år hatt prosjektansvar for internasjonale konserns skatterapportering i Norge. Økte rapporteringskrav og sterkt kostnadsfokus stiller stadig større krav til finans- og skattefunksjonene i multinasjonale konsern. Vi følger denne trenden og dreier vår rådgivning mer og mer over på forbedrede og effektive prosesser. Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av det jeg skriver på bloggen

Ivar Slettedal

Mitt navn er Ivar Slettedal og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. I hovedsak bistår jeg norske og utenlandske klienter med skatterett, eiendomsskatt og selskapsrett. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Jennifer Wong

Mitt navn er Jennifer Wong og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2018 og til daglig bistår jeg norske og utenlandske virksomheter med blant annen rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift og tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet.

My name is Jennifer Wong and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with VAT advice on Norwegian and international queries, as well as indirect tax analysis, cross-border planning, merger and acquisition and efficiency improvement from a vat compliance perspective. Please do not hesitate to contact me if you have any questions.

Jenny Agnethe Mikkelsen

Jenny ble i 2022 ferdig med en master i forretningsjus og økonomi. Hun studerte sin bachelor i Universitetet i Sørøst-Norge og sin master på Copenhagen Business School i København. Jenny begynte i PwC (København) som Associate 1. september 2022, hvor hun 1. mars 2023 flytter over til Oslo kontoret. Hun arbeider i dag med forskjellige problemstillinger innenfor selskapsskatt og personskatt.

Joacim Grimnes Tangen

Jeg heter Joacim Tangen og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med norsk og internasjonal bedriftsbeskatning og har jobbet med skatterett siden 2011. Til daglig bistår jeg norske og internasjonale selskaper med å håndtere rapporteringsforpliktelser både i Norge og utland. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, kommentarer eller innspill til dette blogginnlegget.

Karl Erik Nedregotten

Karl Erik er advokat ved PwCs kontor i Stavanger. Karl Eriks kjernekompetanse er en unik kombinasjon av aksje- og selskapsrett, skatterett og generell forretningsjus. Karl Erik bistår nasjonale og internasjonale klienter med komplekse restruktureringer og har inngående forståelse for såvel de aksjerettslige, skatterettslige, regnskapsrettslige og forretningsjuridiske problemstillinger som slike transaksjoner reiser. Karl Erik arbeider videre med kjøp og salg aksjeselskaper og virksomhet og har god kommersiell forståelse.

Karoline Nordermoen

Mitt navn er Karoline Nordermoen og jeg jobber som advokatfullmektig/associate i Advokatfirmaet PwC. Jeg bistår både norske og utenlandske klienter med merverdiavgiftsrettslige spørsmål, og jobber hovedsakelig med import/eksport, toll og særavgifter.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Kim Fosshaug

Kim har arbeidet i Advokatfirmaet PwC siden han ble ferdig utdannet som jurist i 2008, og er nå fast advokat/direktør tilknyttet bedriftsskattegruppen. Kims kjernekompetanse er finansiell sektor, hvor han særlig bistår nasjonale og internasjonale investeringsselskap, finansforetak og andre FS-aktører i spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal beskatning og regulatoriske forhold. Kim er co-ansvarlig for FS Tax-gruppen i Oslo. 

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Mitt navn er Kjersti Aksnes Gjesdahl og jeg er direktør for business resilience i Risk. Jeg har lang erfaring som advokat, med særlig fokus fra finansregulatoriske temaer. Videre har jeg bred erfaring med rådgivning, management for hire-oppdrag samt ledelse innen finansiell sektor. Jeg har jobbet 2 år i PwC, og deler min erfaring som forretningsadvokat, som seniorrådgiver i Finanstilsynet og operativ erfaring fra roller som konsernadvokat, compliance-ansvarlig og CEO i verdipapirvirksomhet med våre kunder. Gjennom min yrkeserfaring har jeg opparbeidet meg omfattende kjennskap til implementeringsprosjekter og virksomhetsstyring, risikostyring og compliancebehov.

Kjetil Vinnes Raknerud

Jeg heter Kjetil Raknerud, og jeg jobber som advokat i advokatfirmaet PwC i Bergen. Her jobber jeg først og fremst med skatt, avgift og EØS-rettslige problemstillinger. Jeg har bred erfaring med både nasjonal og internasjonal skatt, og har også arbeidserfaring fra tollmyndighetene med spesialkompetanse innen toll, særavgifter og internasjonal merverdiavgift. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer.

Kjetil Øpstad

Jeg heter Kjetil Øpstad og jeg jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg har arbeidet i PwC siden 2014, og til daglig jobber jeg med rådgivning om særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift.

Med 18 års erfaring fra Tollvesenet, hvor jeg har jobbet som spesialrevisor både i lokalforvaltningen og i Toll- og avgiftsdirektoratet, har jeg bred og variert erfaring med særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift. Dette kan være et komplekst område, men med min bakgrunn fra både den praktiske siden i en tollregion og på et mer strategisk nivå i direktoratet har jeg god erfaring å spille på. Jeg bistår derfor gjerne med generell rådgivning, utforming av søknader eller klager på vedtak, i forbindelse med bokettersyn med videre.

My name is Kjetil Øpstad and I work as a Customs advisor at PwC Tax and Legal Services. I have worked for the Customs authorities for 18 years, and as an educated Customs officer and Customs auditor, I work mainly with issues related to import/export of goods, customs/excise duties and import-VAT. I have been associated with the VAT, Customs and World Trade department of the Law firm since 2014, and assist clients with advice and compliance with obligations and regulations related to import/export of goods and excise duties. If any questions or comments, feel free to contact me.

Knut Olav Five Reinskou

Jeg heter Knut Olav Reinskou og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Til daglig bistår jeg med ulike tjenester knyttet til internprising. Det er stadige endringer i det skatterettslige regelverket som internasjonale virksomheter må forholde seg til. Det forutsetter oppdatert kunnskap og forståelse for den praktiske betydningen regelendringene vil kunne ha for den enkelte skattyter og for multinasjonale konsern i sin helhet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Krister Omenås

Jeg heter Krister Omenås og jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC hvor jeg er lokalisert på avdelingen i Ålesund. Jeg jobber med flere typer problemstillinger, men har mest erfaring fra skatterettens område, både innenfor nasjonal og internasjonal skatterett. Tidligere har jeg jobbet i Skatteetaten, sist som seniorskattejurist ved Sentralskattekontoret for storbedrifter.

Jeg er alltid åpen for en god prat eller diskusjon, spesielt om det gjelder skattespørsmål.

Kristiane Fasseland Fahret

Jeg heter Kristiane Fahret og har arbeidet som advokat/manager i Advokatfirmaet PwC siden 2021. Jeg arbeider hovedsakelig med fast eiendom, personvern og offentlige anskaffelser. Fra tidligere har jeg erfaring som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co hvor jeg primært arbeidet med insolvens og konkursbehandling. Jeg håper at blogginnlegget kan gi innsikt i hvordan offentlige aktører bør gå frem ved anskaffelse av forsikringstjenester.

Kristin Langva Olsbø

Jeg heter Kristin Langva Olsbø og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC i Ålesund. Jeg har særlig kompetanse og erfaring innen arbeidsrett, og yter bistand til arbeidsgivere innen en rekke bransjer og sektorer, og innenfor et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger og prosesser.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller har problemstillinger du ønsker å diskutere.

Kristofer Stokke Brenstad

Jeg heter Kristofer Stokke Brenstad og jeg jobber som skatterådgiver i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning og compliance-relaterte oppgaver knyttet til ordinær bedriftsbeskatning. Jeg har jobbet med skatterådgivning siden 2019, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Skatteretten er under kontinuerlig utvikling og det oppstår stadig nye skatterettslige problemstillinger næringslivet må ta stilling til. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

Lars Flatåker

Jeg heter Lars Flatåker og er direktør/advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg har jobbet med import/eksport, toll, særavgifter og mva siden 2003. Siden 2007 har jeg bistått store og små, norske så vel som utenlandske, klienter med å navigere veg gjennom jungelen av norske avgiftsregler og administrative forpliktelser. Jeg prøver selvsagt også å hjelpe mine klienter med å betale riktig mengde indirekte skatt. Denne jobben er både morsom og utfordrende.

I denne bloggen vil jeg dele mine erfaringer på disse områdene med deg og ta opp problemstillinger som jeg ser skaper utfordringer for klientene mine i praksis. Kanskje klarer jeg å gi litt faglig påfyll, eller til og med å peke deg i retning av løsningen på en konkret utfordring du har. Hvis du finner noe av det jeg skriver interessant eller tankevekkende er det hyggelig om du tar kontakt.

My name is Lars Flatåker, and I work as a Director/Lawyer in the International Trade/Indirect Tax Team of PwC Oslo.

I have been specialising in import/export issues, customs and excise, as well as VAT, since 2003. I assist clients with navigating through the complexities of customs and VAT rules, as well as bookkeeping- and other compliance obligations, often in connection with cross border activities. I also provide advice on supply chain structuring, customs valuation and other specific customs issues. I have been with PwC since 2007. Before that, I worked as a legal advisor in the Norwegian Customs & Excise Administration.

Lars Hallvard Walby

Jeg heter Lars Walby og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg jobber med bedriftsbeskatning nasjonalt og internasjonalt, og har jobbet med skatt siden 1999.

I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale industrielle aktører med løpende skatterådgivning, i forbindelse med reorganiseringer, grenseoverskridende transaksjoner og etableringer, samt oppkjøps- og salgsstrukturering, herunder tax due diligence. Jeg har spesialkompetanse på særskatteregimet for vannkraftprodusenter og generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

My name is Lars Walby and I work as a lawyer in PwC law firm.

My main areas of expertise is national and international corporate taxation and reorganisations. I also have special expertise in the tax regime for hydropower production.

There is a lot going on at the tax area especially within the field of international taxation. We work hard to keep updated and we would like to share some of our experiences with you. Please feel free to contact me if you have any questions,comments or input to some of the articles.

Lars Helge Aasen

Jeg heter Lars H. Aasen og er skatterådgiver og partner i Advokatfirma PwC. Jeg er ansvarlig for nasjonal skatt i PwC Norge. I tillegg til generell bedriftsbeskatning jobber jeg særlig med eiendomstransaksjoner og finansbransjen, korrespondanse med skattemyndighetene, samt rådgivning til og rapportering av dokumentasjon og skatteforpliktelser for våre internasjonale klienter. Jeg har jobbet i PwC siden 2002 og før det jobbet jeg i Skatteetaten.

Skattereglene endres stadig og i disse dager mer enn noen gang med den største endringen i norsk skatterett på 10 år. Samtidig endrer BEPS både de internasjonale, og også de nasjonale skattereglene. Jeg synes faglig utvikling er viktig og morsomt, og jeg håper du finner det du ønsker her på PwC og Norges skatteblogg.

Lina Skyberg

Lina er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen med spesialfag i skatterett og selskapsrett. Lina jobber som advokatfullmektig i PwC (Bergen), og begynte i PwC i august 2021.

Linn Katrin Hansen

Jeg heter Linn Katrin Hansen og jobber som advokatfullmektig/manager i Advokatfirmaet PwC.

Jeg har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og en bachelor i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole og har vært i Advokatfirmaet PwC siden 2018.

Til daglig jobber jeg med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning, og bistår selskaper med oppkjøp, restruktureringer og løpende håndtering av skatt. Jeg har spesialkompetanse innen særkraftregimene for kraftprodusenter, og har også vært utleid til en av norges største kraftprodusenter som in-house tax analyst. Jeg er engasjert i teknologisk utvikling på skattefeltet, og er en aktiv bidragsyter til advokatfirmaets tax technology satsing.

My name is Linn Katrin Hansen and I work as an associate lawyer/manager in PwC law firm.

I have a masters degree in law from the University in Bergen and a bachelors degree in Economics and Business Administration from the Norwegian School of Economics, and have been with PwC since 2018.

My main areas of expertise include national and international corporate taxation, and I regularly assist companies with acquisitions, restructures, and other transactions. I have a special interest in the renewable energy sector, and particularly tax regimes for power plants. I also have a keen interest in tax technology and am an active participant in the firm’s tax technology department.

I’m always open for questions, comments or input, so please feel free to contact me.

Magne Hop

Jeg har jobbet som advokat hos PwC de femten siste årene. Før dette jobbet jeg seks år i Skatteetaten. Jeg arbeider med ulik forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på både nasjonal og internasjonal skatterådgivning, selskapsrett og prosedyre. I finansbransjen fokuserer jeg mest på forsikring, særlig i skjæringspunktet mellom skatt- og regulatoriske forhold.

Magnus Qvam Sveberg

Jeg heter Magnus og jobber til daglig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen, hvor tema for masteroppgaven var vilkåret "reelt etablert" i skatteloven § 2-38 og forholdet vilkåret har til EU/EØS-retten. Skatteretten er under kontinuerlig utvikling og det oppstår stadig nye skatterettslige problemstillinger næringslivet må ta stilling til. Forhåpentligvis kan mine innlegg bidra til å øke din innsikt på skatteområdet. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

Mari Vikhals Strøm

Jeg heter Mari Vikhals Strøm, og jobber som advokat/senior manager i Advokatfirmaet PwC. Her jobber jeg med generell forretningsjuss, hovedsakelig arbeidsrett og finansregulatoriske problemstillinger. Jeg startet i PwC i 2011, men hadde et opphold hos Arbeidstilsynet i fire år før jeg returnerte til PwC i 2020. Hos Arbeidstilsynet har jeg arbeidet spesielt med arbeidstid.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har kommentarer, spørsmål eller innspill.

Maria Fonneløp Inderberg

Mitt navn er Maria Fonneløp Inderberg, og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Helt siden oppstart i januar har jeg jobbet i advokatfirmaets personvernteam, og jobber tett med Anniken fra PwCs Cyber & Privacy-team.

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Marius Mansika-Aanstad

Mitt navn er Marius Mansika-Aanstad. Jeg er utdannet jurist og jobber som advokatfullmektig i PwC. Min kjernekompetanse er innen nasjonal og internasjonal beskatning av bedrifter, I det daglige bistår jeg norske og internasjonale bedrifter med skattemessige problemstillinger i alt fra bokettersyn og klagesaker til omorganiseringer og transaksjoner.

Martine Karlsen Brustad

Jeg heter Martine Karlsen Brustad, og jobber som advokat/ senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskaper i over 10 år, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Jeg har særlig fokus på klienter innen offentlig sektor, samt fagområdene mva kompensasjon og M&A. Jeg ønsker igjennom mine blogginnlegg å bidra med gode og nyttige tips knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger.

Mats Hestad

Jeg heter Mats Hestad og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider i hovedsak med nasjonal og internasjonal selskapsskatt, og bistår i den forbindelse klienter med blant annet løpende skatterådgivning, klagesaker og tvisteløsning.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Mats Seeberg Berggreen

Mats er advokat og Senior Manager i Advokatfirmaet PwC, med flere års erfaring innen personskatteområdet. Han har bistått en rekke norske og internasjonale selskaper med spørsmål knyttet til skatt, trygd og immigrasjon ved grenseoverskridende aktivitet.

Morten Fotland

Jeg heter Morten Fotland og er advokat på PwC sitt Bergens-kontor. Jeg jobber særlig med problemstillinger knyttet til merverdiavgift, både nasjonalt og internasjonalt, og har mer enn 15 års erfaring fra dette fagfeltet. Kundene omfatter selskaper innenfor fast eiendom, finans, shipping/offshore, fiskeri/oppdrett, samt det offentlige.

Bistanden omfatter typisk strukturering knyttet til selskaps- og eiendomstransaksjoner nasjonalt og internasjonalt, samt bistand i tvister mot Skatteetaten inkl. Høyesterett. Jeg er også foreleser og sensor på Masterstudiet for revisjon og regnskap (MRR) på NHH.

Ta gjerne kontakt om dere skulle finne mine innlegg aktuelle.

Morten Riseth

Mitt navn er Morten Riseth og jeg jobber som advokat i PwC. Min kjernekompetanse er innenfor transaksjonsrettet bistand slik som forhandlinger, due diligence- arbeid, kontraktsutarbeidelse og gjennomføring/ closing, samt selskapsrett, kontraktsrett, fast eiendom og arbeidsrett.

Morten Weidemann Thorstensen

Morten har arbeidet som advokat i PwC siden 1997. Før dette var han 6 år ved Oslo ligningskontor. Mortens kjernekompetanse er norsk bedriftsbeskatning og selskapsrett. Morten har lang erfaring som rådgiver i forbindelse med større og kompliserte transaksjoner og restruktureringer, herunder ulike former for omdannelser, fusjoner og fisjoner, og har i tillegg omfattende erfaring med å bistå ved generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Oddgeir Wiig

Jeg heter Oddgeir Wiig og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC sin avdeling i Stavanger. Jeg har jobbet med MVA i over 18 år, hovedsakelig innenfor alminnelig industri og energisektoren med rådgivning både overfor kunder i Norge og i utlandet. Jeg har lang erfaring med å yte MVA bistand i forbindelse med bokettersyn, og til utenlandske næringsdrivende i forbindelse med oppstart av virksomhet i Norge.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Per Frode Sundby

Mitt navn er Per Frode Sundby, og jeg har jobbet som advokat hos PwC de ti siste årene. Før dette jobbet jeg nærmere seks år ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Min jobb er å bidra til å finne gode løsninger for klientene, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning og internprising.

Skattereglene er i stadig endring og selskapenes aktivitet blir stadig mer internasjonal og kompleks. Selskapenes aktivitet i utlandet leder til at skattereglene i Norge så vel som i utlandet må håndteres. Vi i PwC har god kompentanse på dette området. Vi har kontorer i de fleste land og et nettverk av rådgivere som kan bidra med spesialkompetanse når dette trengs.

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Pernilla Viotti Johansen

Jeg heter Pernilla Viotti Johansen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC AS. Jeg bistår klienter med spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal skatt og har mer enn 16 års erfaring som skatterådgiver i PwC Oslo, Stockholm og London. Jeg arbeider hovedsakelig med transaksjonsrelatert rådgivning, due diligence, strukturering og insentivordninger.

Ragni Wessel

Mitt navn er Ragni Wessel og jeg jobber som advokatfullmektig/associate i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne gi gode og nyttige tips og råd, og dele erfaringer knyttet til merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

Sebastian Sandaker

Jeg heter Sebastian Sandaker og jobber med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en bachelor og master i forretningsjus og økonomi fra Handelshøyskolen BI i Oslo. I masteroppgaven min skrev jeg om kravet til aksjekapital for aksjeselskaper. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske selskaper med rådgivning knyttet til håndtering av merverdiavgift blant annet innen finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A. Gjennom bloggen håper jeg å kunne gi gode og nyttige tips og råd, og dele erfaringer knyttet til merverdiavgift.

My name is Sebastian Sandaker and I work with VAT in Advokatfirmaet PwC. I have a bachelor's and master's degree in business law and economics from BI Norwegian Business School in Oslo. In my master's thesis, I wrote about the requirement for share capital for limited liability companies. On a daily basis, I work with assisting Norwegian and foreign companies with advice related to handling VAT, among other things within the financial sector, public sector, real estate and M&A. Through the blog, I hope to be able to give good and useful tips and advice, and share experiences related to VAT.

Sharon Tan Lauten

Jeg heter Sharon Tan Lauten og er manager og advokatassistent i PwC Tax Services AS. Jeg jobber i hovedsak med mva representasjon, herunder registrering i merverdiavgiftsmanntallet og i Brønnøysund, samt søknader om refusjon av mva. PwC Tax Services AS er momsrepresentant for mange utenlandske selskaper i Norge og tilbyr assistanse og rådgivning innen momsrepresentasjon, momsrefusjon i inn- og utland, føring, kontroll og innlevering av regnskaper etc. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Sharon Tan Lauten. I am a Supervisor and a paralegal assistant in PwC Tax Services AS. My work mainly relate to VAT representation services in Norway including registration for VAT towards the Norwegian authorities. I also assist with applications for refund of VAT in Norway and other countries. PwC Tax Services AS is registered as a chartered bookkeeping company and acts as VAT representative in Norway for more than 130 foreign companies operating within a wide range of industries. In addition to rendering VAT compliance services and VAT refund applications in various countries, PwC Tax Services AS also assist with control and submission of financial statements, etc. Please contact me if you have questions, comments or suggestions.

Silje Guttormsen

Mitt navn er Silje Guttormsen og siden 2016 har jeg jobbet med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne bidra med gode og nyttige tips og råd, og å spre kunnskap om merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

My name is Silje Guttormsen and I work as an associate lawyer at PwC Tax and Legal Services. Through my work at PwC, I assist both Norwegian and international companies with VAT advice on Norwegian and international queries, supply of goods and services in Norway and abroad, merger and acquisition and efficiency improvement from a VAT compliance perspective. I hope to contribute with helpful tips and advice concerning VAT. Reach out if there are any topics you would like us to write about, or if you have any questions or just want to have a chat.

Silje Helena Toftegaard

Mitt navn er Silje Toftegaard og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg bistår norske og internasjonale selskaper med rådgivning om indirekte beskatning generelt, og arbeider hovedsakelig med rådgivning og due diligence i forbindelse med selskapstransaksjoner (M&A). Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Simen Stokka

Jeg heter Simen Stokka, og jobber som advokat / senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har spesialisert meg på norsk- og internasjonal merverdiavgift siden 2013. Jeg bistår selskaper i ulike bransjer med håndteringen av merverdiavgift og andre rettsforhold, særlig ved salg av varer og tjenester over landegrensene. I tillegg bistår jeg gjerne norske selskaper med etablering og strukturering av salgsvirksomhet i utlandet, og prosesser overfor skattemyndighetene.

My name is Simen Stokka, and I work as Senior Manager / Lawyer at PwC Tax and Legal Services in Oslo. I have been specializing in domestic and international VAT matters since 2013. I primarily assist our clients with their VAT treatment and other legal matters in connection with cross-border supplies of goods and services, including the optimization of supply chains and various procedures towards the tax authorities.

Skattebloggen

Skattebloggen

Solveig Østerud

Jeg heter Solveig og jobber til daglig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen, hvor tema for masteroppgaven var forholdet mellom “beneficial owner”-begrepet og “principal purpose”-testen. Gjennom bloggen håper jeg å kunne gi gode og nyttige tips og råd. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

Steinar Hareide

Jeg heter Steinar Hareide og er partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har nesten 20 års erfaring med å gi råd til norske og internasjonale konserner vedrørende kompliserte problemstillinger innenfor norsk og internasjonal bedriftsbeskatning. Mine spesialområder er M&A, shipping/offshore, transfer pricing samt generell bedriftsbeskatning.

My name is Steinar Hareide and I am a partner within Tax and Legal Services in PwC. I have almost 20 years of experience advising Norwegian and international groups on complex issues within Norwegian and international taxation. My areas of expertise are within M&A, shipping/offshore, transfer pricing and general corporate taxation.

Stian Brumoen

Jeg heter Stian Brumoen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med skatt siden 2004. Før jeg startet i privat advokatpraksis i 2009, jobbet jeg i skatteetaten. I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale bedrifter med ulike skatte- og selskapsrettslige problemstillinger.

Næringslivets rammebetingelser på skatteområdet er i kontinuerlig endring. Jeg håper Norges Skatteblogg kan være en nyttig kilde til faglig oppdatering på skatteområdet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller kommentarer til innleggene.

Stian Hasli Hansen

Hei, jeg heter Stian Hasli Hansen og arbeider med hele bredden av arbeidsrettslige problemstillinger for norske og internasjonale selskaper. Jeg har særlig erfaring med vurderinger av om arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår er i overenstemmelse med krav som stilles i lover, forskrifter og tariffavtaler, og har bred erfaring med arbeidsrettslige spørsmål av internasjonal karakter. Jeg har skrevet om arbeidstid i lovkommentaren på arbeidsrett.no, og har også deltatt i oppdateringen og revisjonen av Oversikt over arbeidsretten, 4 utgave, Henning Jakhelln.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til noe du leser her på bloggen er det bare å ta kontakt.
My name is Stian Hasli Hansen and I am working with the whole specter of employment law issues for Norwegian and international companies and persons. Particularly, I have experience related to assessments of whether or not employees’ salary- and working conditions are compliant with the requirements of laws, regulations and collective agreements. Furthermore, I have in depth experience related to international employment law issues and cross border employments. I have also written about working hours in the commentary to the working environment act on arbeidsrett.no, and contributed to the update and revision of Oversikt over arbeidsrettten. 4th edition, by Henning Jakhelln.

Do not hesitate to contact me if you have any questions or comments about anything you read here on the blog.

Stian Solheim

Mitt navn er Stian Solheim og jeg har siden 2013 jobbet som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med generell forretningsjus, herunder fast eiendom og skatterett. Jeg bistår særlig nasjonale og internasjonale selskap og aksjeeiere med etablering, drift, omorganisering og avvikling av selskap, herunder kjøp og salg av virksomheter, aksjonæravtaler med videre.

Stine Thoresen

Jeg heter Stine Thoresen og er spesialisert innen shipping, offshore og oljeservice i Advokatfirmaet PwC. Jeg har mer enn 12 års erfaring med skatterådgivning til norske og multinasjonale konsern. Min jobb er å finne gode løsninger for næringslivet, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning, internprising og grenseoverskridende restruktureringer. Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Susanne Kristiansen

Jeg heter Susanne Kristiansen og er Senior Associate i Deals Tax avdelingen i Advokatfirmaet PwC AS. Jeg har en mastergrad i regnskap og revisjon med fordypning i internasjonal skatterett og IFRS. Til daglig jobber jeg med rådgivning knyttet til nasjonal og internasjonal beskatning og transaksjoner.

Svein Gunnar Stang Hansen

Jeg heter Svein Gunnar Stang Hansen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber i grensesnittet nasjonal/internasjonal skatt, selskapsrett, regnskapsrett i tillegg til generasjonsskifter. I mitt daglige arbeid bistår jeg norske og utenlandske selskaper med skatte- og selskapsrettslige spørsmål og jeg har over 20 års erfaring med fagfeltene. Regelverket som næringslivet skal operere innenfor blir stadig mer komplekst og sammensatt og jeg håper at mine bidrag kan bidra til å klargjøre og finne gode løsninger iblant stadig flere komplekse regler.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Trond Ingebrigtsen

Jeg heter Trond Ingebrigtsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges MVA avdeling og har de siste 17 årene jobbet med å bistå norske og utenlandske virksomheter med avgiftsplanlegging og generell MVA håndtering. Jeg har et særlig fokus og interesse for MVA håndtering av fast eiendom.

Jeg har lyst til å blogge om noen av mine erfaringer med avgiftsregelverket og tar gjerne i mot kommentarer eller innspill.

Truls Reehorst

Truls er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med spesialisering innen bygge- og entrepriserett og offentlige anskaffelser. Han jobber som advokatfullmektig i PwC Legal med hovedfokus på eiendom, entrepriserett og offentlige anskaffelser, i tillegg til andre forretningsjuridiske temaer. Truls har erfaring innenfor store tverrfaglige byggeprosjekter og utviklingsprosjekter, herunder infrastruktur-, nærings- og boligprosjekter. Truls har god kunnskap om både planleggingsfasen og gjennomføringsfasen i plan- og byggeprosesser.

Ulrik Kleppen Rafn

Jeg heter Ulrik Kleppen Rafn og jobber som senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har 6 års erfaring med rådgivning innenfor nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning, M&A og skattemessig strukturering, grenseoverskridende transaksjoner og selskapsrett og bistår norske og internasjonale klienter. Jeg har særlig fokus på klienter i finansiell sektor, samt M&A og transaksjonsbistand for klienter i alle bransjer.

Veronica Sivertsen

Jeg heter Veronica Sivertsen og jobber som advokatfullmektig i PwC Bergen. Jeg jobber med skatt, hovedsakelig internasjonal personskatt og trygd. Jeg bistår nasjonale og internasjonale klienter med blant annet gjennomføring av forpliktelser som oppstår i forbindelse med grenseoverskridende aktiviteter. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller trenger bistand.

Vilde Serene Birkelund

Mitt navn er Vilde Serene Birkelund og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med finansregulatoriske spørsmål, herunder compliance og betaling, samt bærekraft i finansbransjen. Jeg jobber hovedsakelig med EU-regelverk som EUs taksonomi og tilhørende regelverk, og bistår gjerne med spørsmål knyttet til forståelse eller implementering av disse regelverkene.

Yngvar Solheim

Yngvar er partner i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS og har over 25 års praksis som avgiftsrådgiver. Han har bred og variert erfaring innen sitt fagfelt og er i dag en av Norges ledende eksperter innenfor fagfeltet indirekte beskatning (merverdiavgift, toll og særavgifter).

Han arbeider med alle typer problemstillinger knyttet til indirekte beskatning både for norske og utenlandske kunder. Den senere tid har han hatt et spesielt fokus på avgiftsmessige problemstillinger innenfor finansiell sektor der han også leder advokatfirmaets markedssatsing. Han er blant annet ekspert på grensedragninger knyttet til merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester, samt den «nye» Finansskatten.

Øystein Andal

Jeg heter Øystein Andal og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Med bakgrunn fra bl.a. Oljeskattekontoret og Advokatfirmaet Harboe & Co AS, har jeg mange års erfaring innen nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning.

Mine spesialområder er internprising og petroleumsskatt, og jeg bistår både store og små bedrifter i problemstillinger innenfor norsk og internasjonal skatterett.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Øystein Andal, and I am an attorney with PwC. With a background from the Oil Taxation Office and the Law Firm Harboe & Co AS, I have several years of experience in national and international corporate taxation.

My specialties include Transfer Pricing and Petroleum Taxation, and I support both small and large businesses on issues related to national and international tax law.

Øystein Tungen

Øystein jobber i Advokatfirmaet PwC med ansvar for teknologiutvikling og digitalisering av tjenesteområdene i Advokatfirmaet. Videre er Øystein kontaktperson i PwC Norge for SAF-T rapportering, og han jobber tett med de ulike teknologimiljøene i PwC for å tilby det beste for kundene. Øystein har bakgrunn som revisor i PwC og er statsautorisert revisor. Øystein har flere års erfaring som økonomisjef i en norsk produksjonsbedrift med børsnotert morselskap og har praktisk erfaring med bytte av ERP system som prosjektleder og løsningsansvarlig for økonomifunksjonen.

Øyvind Bårdstu

Jeg heter Øyvind og jeg jobber med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor tema for masteroppgaven var utflytterskatt for eiendeler og forpliktelser ved opphør av NOKUS-beskatning. Både nasjonalt og internasjonalt er skatteretten under kontinuerlig utvikling og det oppstår stadig nye skatterettslige problemstillinger næringslivet må ta stilling til. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål rundt noen av emnene jeg tar opp i bloggen.