<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre forfattere

Aija Rusina

Jeg heter Aija Rusina og jeg jobber som Senior Associate i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber mest med internasjonal og nasjonal bedriftsbeskatning og internprising av multinasjonale selskaper. Jeg begynte å jobbe i PwC i august 2019 etter fullført doktorgrad ved Norges Handelshøyskole. I doktorgradsavhandlingen undersøkte jeg multinasjonale firmaers overskuddsflytting, skatteparadiser og hvordan aksjemarkedet reagerer på virksomhetenes skatteunngåelse og regelverket for å begrense overskuddsflyttingen. Jeg har tidligere jobbet med revisjon, finansiell analyse og kapitalforvaltning. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Angelica Hoff Eide

Jeg heter Angelica Hoff Eide, og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med forretningsjus og skatterett, og bistår særlig nasjonale og internasjonale selskap og aksjeeiere med etablering, drift og avvikling av selskap, herunder kjøp og salg av virksomheter og mye mer. Jeg har erfaring med jus og økonomi, fra advokatfirma og Sentralskattekontoret for storbedrifter.

Mine interesseområder er forretningsjus, skatterett og merverdiavgift. Jeg ønsker å dele nyheter og informasjon om disse temaene med deg.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

Anne-Lene Festervoll

Jeg heter Anne-Lene Festervoll og er Partner i PwC’s Consulting enhet i Stavanger. Jeg har igjennom de siste åtte årene bistått flere av våre kunder i større omstillingsprosjekter, og har igjennom dette blant annet fått anledning til å jobbe mye med HR relaterte utfordringer. Jeg leder i dag vårt arbeid innen People & Organisation hvor vi bistår våre kunder i deres arbeid med relevante prosjekter og utfordringer.

Vi befinner oss midt i en periode med organisatoriske omveltninger og til daglig søker vi å bistå våre kunder med å besvare spørsmål relatert til organisasjonsendringer, effektivitetsanalyser og transformasjoner, sentrale aktiviteter relatert til humankapital i oppkjøps- og integrasjonsprosesser, strategisk styring av kompetanse, talentutvikling, lederutvikling med mer. Vi jobber målrettet med å møte våre kunders behov og tilpasser løpende våre tjenester for å gjøre dem mest mulig dagsaktuelle. Dette bidrar til kontinuerlig tjenesteutvikling og spennende utfordringer hver dag!

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har kommentarer, innspill eller ønsker en uforpliktende prat rundt temaet.

My name is Anne-Lene Festervoll and I work as a Senior Manager in PwC’s Consulting department in Stavanger. Throughout the last eight years I have been part of larger transformational projects, where I – amongst others – have had the opportunity to work with several HR related challenges. Today, I am heading our work within the service area People & Organisation in Stavanger.

Today’s market is characterized by large organisational turn-arounds where we support and advise our clients on topics related to organisational change, efficiency analysis and transformations, aspects related to human capital in transactions and integrations, strategic competence management, talent management, leadership development, etc. We work to meet our clients need and adjust our services to make them relevant to their current challenges. This leads to continuous service development and exciting challenges every day!

Please reach out if you have any comments, questions or wish to have a non-binding conversation related to these topics.

Anne Liv Lidtveit

Jeg heter Anne Liv Lidtveit og er advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med generell forretningsjus, med særlig fokus på offentlige anskaffelser, fast eiendom og kontraktsrett. Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

Anne Lovise Hamre

Jeg heter Anne Lovise Hamre og arbeider som advokatfullmektig i PwC. Her jobber jeg med personbeskatning og internasjonal mobilitet. Før jeg begynte i PwC høsten 2018, så jobbet jeg med personbeskatning i Skatteetaten.

Anne Opsahl Andersen

Jeg heter Anne Opsahl Andersen, har en Bachelorgrad innenfor BA og jobber med lønnsadministrasjon for eksterne klienter. Størsteparten av mine klienter befinner seg i SME markedet med norske ansatte. Bedriftene har ofte sin administrasjon utenfor Norge, og kjennskap til lokalt regelverk innenfor lønnsadministrasjon kan være begrenset. Jeg jobber primært med rådgivning innenfor lønn- og HR-området og likeledes lønnsproduksjon for disse selskapene. Bidrar ofte som koordinator i forhold til saker som retter seg mot arbeidsrett i samarbeid med vår juridiske avdeling. Har fokus på nasjonal fordelsbeskatning som ofte avviker i større grad fra våre europeiske eller oversjøiske klienter.

Jeg har min bakgrunn fra ulike bransjer innenfor privat næringsliv bl.a hos en systemleverandør for lønnssystem. Jeg synes lønn- og HR er et spennende fagfelt og mener planlegging er viktig for å gjøre hverdagen mer effektiv. Dette er mitt bidrag jeg ønsker å dele med dere.

Anni Terese Haugen

Anni Terese Haugen begynte å jobbe som advokatfullmektig ved Advokatfirmaet PwCs Oslokontor høsten 2018. Hun jobber i PwCs Gransking & Compliance avdeling, og har særlig kompetanse og erfaring innen arbeidsrett. Hun har jobbet mye med gransking av varsler, spesielt tilknyttet arbeidsrettslige problemstillinger.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, innspill eller øvrige kommentarer.

My name is Anni Terese Haugen and I work as an associate lawyer at PwCs office in Oslo. I work with labour law, and assist both Norwegian and international companies. I assist clients with advice within all areas of labor law, but my main competence is the regulations in the public sector.

Please do not hesitate to contact me if you have any questions or comments.

Arne Jermund Stavheim

Mitt navn er Arne Jermund Stavheim og jeg jobber som senior skatterådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med både norsk og internasjonal personbeskatning, men mitt hovedfokus og min bredeste erfaring er innen lønnsadministrasjon med utenlandsforhold og bistand til utenlandske selskaper med de rapporteringsforpliktelser de har i Norge. Jeg har jobbet i PwC siden 1999, og før det hadde jeg 8 år i skatteetaten, så slik sett har skatt preget store deler av livet mitt.

Aud-Marit Næss

Jeg heter Aud-Marit Næss og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg er tilknyttet PwC Family Business og har blant annet spesialisert meg på eierforhold og generasjonsskifter i familieeide selskaper, herunder valg av modell, aksjonæravtaler, arveplanlegging og tilknyttede privatrettslige og skatterettslige forhold.

For øvrig er mitt arbeidsfelt i hovedsak tilknyttet selskapsrett, herunder egenkapitaltransaksjoner og valg av transaksjonsmodell ved selskapsrettslige restruktureringer, samt tilknyttede skatterettslige problemstillinger.

Jeg har også Certificate in Family Business Advising (CFBA) fra Family Firm Institute.

Audun Bekkelund

Jeg heter Audun Aasen Bekkelund og jobber som advokatfullmektig i PwC. Her arbeider jeg med internasjonal mobilitet og personbeskatning. Før jeg startet i PwC i januar 2021 arbeidet jeg i Skatteetaten med kompensasjonsordningen og lønnstilskuddsordningene for foretak med omsetningsfall på grunn av Covid-19.

Audur A. Olafsdottir

Jeg heter Audur A. Olafsdottir, og jeg jobber som advokatfullmektig/manager i Advokatfirmaet PwC i Stavanger. Her arbeider jeg primært med kontraktsrett, generelle forretningsjuridiske spørsmål, personvern og offentlig rett. Jeg har 7 års erfaring både fra det private næringslivet og det offentlige med utarbeidelse, gjennomgang og forhandlinger av kontrakter, med kompetanse på kontrakter både innenfor oljeservicenæringen og IT industrien. Jeg har tidligere jobbet med personvernrelaterte spørsmål innen offentlig sektor og har bistått med implementering, utarbeidelse av databehandleravtaler, gjennomføring av DPIA og generell etterlevelse av personvernregelverket. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av det jeg har skrevet her på bloggen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Bendik Harstad

Jeg heter Bendik Harstad og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC, hvor jeg har vært ansatt siden 2010. Her jobber jeg hovedsakelig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Bodil Marie Myklebust

Mitt navn er Bodil Marie Myklebust og jeg er advokat i PwC der jeg har vært ansatt siden 2007. Hovedsaklig jobber jeg med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning og øvrige forretningsjuridiske problemstillinger. Jeg er en del av PwC sin gruppe innenfor finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Cathrine Lund

Mitt navn er Cathrine Lund, og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskap siden 2009, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Gjennom årene har jeg opparbeidet med betydelig erfaring knyttet til merverdiavgiftsmessige spørsmål, spesielt knyttet til finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A.

Jeg ønsker via mine blogginnlegg å dele erfaringer og tanker knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger, samt komme med gode og nyttige tips!

Christel Reksten

Mitt navn er Christel Reksten og jeg arbeider som advokatfullmektig i PwC. Jeg jobber med internasjonal mobilitet og da spesielt problemstillinger knyttet til internasjonal personbeskatning og immigrasjon.

Jeg har jobbet i PwC siden 2011, og har bakgrunn blant annet fra Utlendingsnemnda og Norwegian Business Association i Shanghai.

Cornelius Konow Rieber-Mohn

Mitt navn er Cornelius K. Rieber-Mohn, og jeg bistår selskaper og deres ansatte med alle forpliktelser knyttet til internasjonal mobilitet og arbeidsforhold over landegrenser. Med en bakgrunn fra skatteetaten og flere års erfaring innen personbeskatning, har jeg inngående kunnskap om skattereglene.

Jeg brenner særlig for effektivisering av skatte- og rapporteringsforhold, og følger nøye med på hvordan endringer fra myndighetene påvirker måten man jobber på. Med stadig skiftende reguleringer og praktiske utfordringer selskap og personer støter på når de er i kontakt med myndighetene, så er mitt mål å dele kunnskap og innsikt rundt hvordan man best kan navigere i dette urolige farvannet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker en diskusjon rundt noen av temaene jeg tar opp.

My name is Cornelius K. Rieber-Mohn, and I assist international corporations managing their global workforce and ensuring they are meeting all legal requirements in Norway. This includes providing advice on corporate structure, set up of Norwegian payroll, tax- and social security compliance.

I see that many companies face difficulties when having personnel working in Norway, and I hope that I am able to share some insight.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Dag Saltnes

Jeg heter Dag Saltnes og har jobbet som advokat i Bergen siden 1987, og de siste 10 årene i PwC i Bergen. Vi leverer juridiske tjenester til norske og utenlandske kunder i privat og offentlig sektor innen de fleste bransjer, men jeg fokuserer mest på bank, finans og forsikring. Jeg jobber med skatterådgivning, selskapsorganisering og andre endringsprosesser som kjøp/salg av virksomheter/eiendommer. Jeg har også erfaring fra prosedyre i alle rettsinstanser i Norge inkludert Høyesterett, voldgift og mekling i tvister.

My name is Dag Saltnes. I have worked as an attorney of law in Bergen, Norway since 1987, and since 2005 as partner in PwC. We provide legal services to domestic and international clients in the private and public sectors; within most industries. My focus is mainly on the financial services industry. My areas of work are tax, corporate, contract and regulatory services related to changes due to transactions or regulatory requirements. As qualified lawyer with admission to meet before all levels of the Norwegian courts including the Supreme Court, I also work with litigation and arbitration.

Daniel B. Udjus

Jeg heter Daniel B. Udjus og er advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med generell forretningsjus, med særlig fokus på offentlige anskaffelser, fast eiendom og kontraktsrett. Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

Diana Geilhufe

Jeg heter Diana Geilhufe og jobber som senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med internasjonale indirekte mva-spørsmål i mer enn 10 år. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift, med særlig fokus på internasjonale forhold og grenseoverskridende transaksjoner. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og multinasjonale selskaper fra en rekke bransjer (shipping, akvakultur, e-handel, bilindustri, industriell produksjon) med et bredt spekter av merverdiavgift rådgivningstjenester, bl.a. vurdering av mva-behandling av grenseoverskridende transaksjoner, spørsmål knyttet til mva-registrering og rapporteringsforpliktelser i Norge eller utenfor Norge. Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Diana Geilhufe and I work as Manager at PwC Tax and Legal Services. My area of expertise covers international VAT advisory service. I assist clients with assessment of VAT obligations in Norway as well outside Norway. I specialize in analysis of cross-border transactions, including restructuring of supply chains from the VAT perspective. I have been with PwC since 2010, first 5 years at PwC in Poland before joining PwC Norway in 2015.

I would like to blog about my international experiences in this area. Please feel free to contact me, if you have any questions, comments or input.

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Jeg heter Eivind Faafeng Falck-Ytter og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Min jobb er å finne gode løsninger for næringslivet, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning, internprising og grenseoverskridende restruktureringer.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

My name is Eivind Faafeng Falck-Ytter, and I work as a lawyer in PwC Tax & Legal Services. I assist clients in finding solutions mainly within international corporate taxation, transfer pricing and international restructurings.

I hope my contribution to the blog can provide alternative perspectives as a supplement to traditional newsletters.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Eivind Robstad

Jeg heter Eivind Robstad og har arbeidet som advokatfullmektig/senior associate i Advokatfirmaet PwC siden 2018. Jeg arbeider med et bred spekter av mva-relaterte problemstillinger for næringsdrivende og private. Jeg har også erfaring som skattejurist i Skatteetatens storbedriftsavdeling (Sentralskattekontoret for Storbedrifter). Jeg håper at blogginnlegget kan gi innsikt om relevante merverdiavgiftsrettslige tema og andre tilstøtende emner.

Elin Sund

Jeg heter Elin Sund og arbeider som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har vært ansatt i PwC siden 2003, og har bred erfaring fra arbeid med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning. Mitt hovedfokus er nasjonal og internasjonal beskatning av selskaper innenfor shipping- og offshorebransjen.

My name is Elin Sund and I am an attorney-at-law at PwC Tax & Legal Services. I have been employed by PwC since 2003. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law. My main focus is taxation of companies within the shipping and offshore industry.

Elisabeth Bergesen

Jeg heter Elisabeth Bergesen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC, avdelingen for Global Mobility, i Stavanger. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft.

Arbeidskarrieren startet i skatteetaten i 1999, etterfulgt av 18 års i et annet revisjons- og advokatfirma, før jeg ble PwCer i januar 2020.

Kjernekompetansen min er innenfor internasjonal mobilitet, spesielt personbeskatning, trygd, rapporteringsforpliktelser, immigrasjon og utforming av policy. Jeg har mange års erfaring med å bistå store norske og internasjonale selskaper innenfor norsk og internasjonal skatt, trygd og immigrasjon, og ønsker derfor å dele av den erfaringen som jeg har opparbeidet meg. Global mobility området er i stadig endring, og jeg liker veldig godt å sette meg inn i nye regulatoriske forhold og problemstillinger.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

Ella Førrisdal

Jeg heter Ella Førrisdal og jobber hovedsakelig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en mastergrad i rettsvitenskap med spesialisering i skatterett. I masteroppgaven min skrev jeg om fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Erik Stenvik Granly

Mitt navn er Erik Stenvik Granly og jeg jobber som advokat i PwC. Jeg ble uteksaminert som jurist fra Universitetet i Oslo i 2014. Jeg har erfaring fra Skatteetaten der jeg jobbet i to år etter fullført juristutdannelse. Min kjernekompetanse er innen nasjonal og internasjonal beskatning av bedrifter, og jeg har bred erfaring fra skatterådgivning for små og store offentlige og private foretak. Jeg jobber til daglig med skattemessige problemstillinger knyttet til bokettersyn, selskapsetableringer og rapporteringsforpliktelser i Norge, restruktureringer og egenkapitaltransaksjoner mv.

Erland Nørstebø

Jeg heter Erland Nørstebø og er partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg er leder for vår Global Mobility avdeling, og har jobbet i PwC i 23 år. Tidligere har jeg jobbet både i Skatteetaten og hos Skattebetalerforeningen.

Jeg har lang og bred erfaring fra å bistå norske og utenlandske selskaper med deres håndtering av medarbeidere som jobber på tvers av landegrenser, og ønsker å dele av den erfaringen jeg har opparbeidet meg. I en stadig mer internasjonal verden er det liten tvil om at problemstillinger knyttet til arbeid over landegrensene blir mer og mer aktuelt, både for den ansatte og arbeidsgiveren. Problemstillingene som dukker opp er knyttet til skatt, trygd, immigrasjon, kontrakter og policyer for å nevne noe, og dette er spørsmål som får betydning uansett om man er et stort multinasjonalt selskap med mange ansatte eller et lite lokalt selskap med få ansatte.

Ta gjerne kontakt om du har noe du lurer på.

My name is Erland Nørstebø, and I am a partner in PwC Tax & Legal Services.

I am the Head of our Global Mobility practice, and have been working in PwC in 23 years. Previously I have worked at the Tax Authorities, and with Skattebetalerforeningen (Norwegian Tax Payers Association).

Espen Qvist

Jeg heter Espen Qvist og er advokat/partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges satsning innenfor indirekte beskatning ved internasjonal handel. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske virksomheter med blant annet rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift og tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 18 års erfaring med arbeid knyttet til merverdiavgift og har også erfaring fra Skatteetaten.

Å ta steget ut og drive virksomhet også utenfor Norges grenser blir stadig kortere i takt med økt globalisering og den økende takten i den teknologiske utviklingen. Norske virksomheter som er involvert i kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser, vil måtte håndtere regelverk innenfor merverdiavgift og andre indirekte skatter, herunder toll og særavgifter i ulike land. Jeg håper mine refleksjoner og analyser kan gi deg økt kunnskap og en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Espen Qvist and I am a lawyer / partner in PwC Tax and Legal Services. I am head of international indirect tax in PwC Norway and has been working with Norwegian and international indirect tax queries for more than 19 years. On a daily basis, I work with assisting multinational businesses with advice, structuring and issues related to handling VAT and corresponding indirect taxes in Norway, but mostly on countries abroad. He has advised a number of multinationals in specific transaction based VAT and cross border planning, mergers and acquisitions, restructuring and cross border transactions.

Taking the step out and conducting business also outside Norway's borders is becoming increasingly shorter in step with increased globalization and the increasing pace of technological development. Norwegian companies involved in the purchase and sale of goods and services outside Norway's borders will have to deal with regulations within VAT and other indirect taxes, including customs and excise duties in various countries. I hope my reflections and analyzes can give you increased knowledge and an alternative approach to different topics than what traditional newsletters provide. Feel free to contact me if you have questions, comments or suggestions.

Even Tukun

Jeg heter Even Tukun, og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Mine fagområder er konkurranserett og offentlige reguleringer. Jeg er utdannet jurist og siviløkonom og har erfaring fra Konkurransetilsynet og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet hvor jeg har jobbet med begge fagfelt.

Mine interesseområder er konkurranserett, energi og finansregulering. Jeg ønsker å dele nyheter og informasjon om disse temaene med deg.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

Gaute Lunestad

Jeg heter Gaute Lunestad og jobber som advokat i PwC, hvor jeg har vært ansatt siden 2017. Jeg er spesialisert innenfor arbeidsrett, skipsarbeidsrett og kontraktsrett, samt regelverket innenfor fiskeri og havbruk. Jeg bistår et bredt spekter av klienter innenfor disse fagområdene, men jobber i hovedsak mot selskaper innenfor sjømatnæringen og sjøfart.

Ta gjerne kontakt dersom du har innspill eller spørsmål.

Hanna Brodersen

Jeg heter Hanna Brodersen og jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Mine kompetanseområder er arbeidsrett, immaterielle rettigheter, personvern og finans. Blogginnleggene jeg publiserer vil i all hovedsak knytte seg til nyheter og praktiske råd og tips innenfor disse teamene.

Kontakt meg gjerne dersom du har kommentarer eller spørsmål til det jeg skriver, eller ønsker en samtale innenfor noen av mine fagfelt.

Henrik Smeby

Jeg heter Henrik Smeby og jobber som manager/advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC AS i Oslo. Før jeg startet i PwC jobbet jeg rundt 5 år i Skatteetaten, blant annet ved Avgiftsseksjonen i Skatt øst, og sist ved Divisjon Innsats avdeling Storbedrift.

Fra Skatteetaten har jeg fått mye erfaring med kontroller, bindende forhåndsuttalelser, og veiledning av næringsdrivende.

Mitt primære fagområde er merverdiavgiftsrett hvor jeg jobber med alle problemstillinger som vedrører innenlands merverdiavgift.

Hilde Thorstad

Jeg heter Hilde Thorstad, er partner i Advokatfirmaet PwC, og leder firmaets avdeling for shipping, offshore og oljeservice. Jeg har mer enn 18 års erfaring med skatterådgivning overfor norske og multinasjonale konsern. Mine spesialområder er norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, herunder restrukturering over landegrensene, transfer pricing og EU/EØS-skatterett, samt rådgivning til aktører innenfor shipping, offshore og oljeservice.

My name is Hilde Thorstad and I am a partner in PwC Tax & Legal Services. I have more than 18 years of experience with advising Norwegian and multinational groups. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law, including cross border restructurings, transfer pricing and EU/EEA tax law, and have a special focus on shipping, offshore and oil service industries.

Ida Solberg Henning

Jeg heter Ida Solberg Henning, og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Her bistår jeg norske og internasjonale selskaper med spørsmål knyttet til personvern, arbeidsrett, trygd og pensjon. Gjennom mine blogginnlegg ønsker jeg å dele nyheter, informasjon og refleksjoner.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av det jeg har skrevet her på bloggen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Ingvar Gjedrem

Jeg heter Ingvar Gjedrem og er advokat og direktør i Advokatfirmaet PwC. Jeg bistår norske multinasjonale konsern med koordinering av deres skatterapportering internasjonalt og har i flere år hatt prosjektansvar for internasjonale konserns skatterapportering i Norge. Økte rapporteringskrav og sterkt kostnadsfokus stiller stadig større krav til finans- og skattefunksjonene i multinasjonale konsern. Vi følger denne trenden og dreier vår rådgivning mer og mer over på forbedrede og effektive prosesser. Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av det jeg skriver på bloggen

Jan Egill Wendelboe Aarø

Jeg heter Jan Egill Wendelboe Aarø, er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder forretningsjuridisk avdeling i PwC i Bergen og jobber med alminnelig forretningsjuss, med et særlig fokus på arbeidsrett, kontraktsrett og selskapsrett.

My name is Jan Egill Wendelboe Aarø and I work as a lawyer and partner in PwC Tax and Legal Services. I manage the business law department at PwC in Bergen and work with ordinary business law, with a particular focus on labor law, contract law and company law.

Jennifer Wong

Mitt navn er Jennifer Wong og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2018 og til daglig bistår jeg norske og utenlandske virksomheter med blant annen rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift og tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet.

My name is Jennifer Wong and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with VAT advice on Norwegian and international queries, as well as indirect tax analysis, cross-border planning, merger and acquisition and efficiency improvement from a vat compliance perspective. Please do not hesitate to contact me if you have any questions.

Jon Magnus Hellevik

Jeg heter Jon Magnus Hellevik og har jobbet som advokat i Bergen siden 2016. Jeg jobber med alminnelig forretningsjuss, med et særlig fokus på pengekravsrett, panterett, selskapsrett, finansiering og tvisteløsning. I tillegg arbeider jeg med finansregulatoriske forhold og personvern/GDPR.

Kathrine Berglie

Jeg heter Kathrine Berglie og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC i Stavanger.

I PwC arbeider jeg primært med arbeidsrett, prosedyre, fast eiendom og offentlig skifte av dødsbo. Jeg har flere års erfaring fra det private, hvor jeg i stor grad har jobbet innenfor mine fagfelt.

Gjennom mine blogginnlegg ønsker jeg å dele nyheter, informasjon og refleksjoner. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av det jeg har skrevet her på bloggen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Kim Fosshaug

Kim har arbeidet i Advokatfirmaet PwC siden han ble ferdig utdannet som jurist i 2008, og er nå fast advokat/direktør tilknyttet bedriftsskattegruppen. Kims kjernekompetanse er finansiell sektor, hvor han særlig bistår nasjonale og internasjonale investeringsselskap, finansforetak og andre FS-aktører i spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal beskatning og regulatoriske forhold. Kim er co-ansvarlig for FS Tax-gruppen i Oslo. 

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Mitt navn er Kjersti Aksnes Gjesdahl og jeg er direktør for business resilience i Risk. Jeg har lang erfaring som advokat, med særlig fokus fra finansregulatoriske temaer. Videre har jeg bred erfaring med rådgivning, management for hire-oppdrag samt ledelse innen finansiell sektor. Jeg har jobbet 2 år i PwC, og deler min erfaring som forretningsadvokat, som seniorrådgiver i Finanstilsynet og operativ erfaring fra roller som konsernadvokat, compliance-ansvarlig og CEO i verdipapirvirksomhet med våre kunder. Gjennom min yrkeserfaring har jeg opparbeidet meg omfattende kjennskap til implementeringsprosjekter og virksomhetsstyring, risikostyring og compliancebehov.

Kjetil Vinnes Raknerud

Jeg heter Kjetil Raknerud, og jeg jobber som advokat i advokatfirmaet PwC i Bergen. Her jobber jeg først og fremst med skatt, avgift og EØS-rettslige problemstillinger. Jeg har bred erfaring med både nasjonal og internasjonal skatt, og har også arbeidserfaring fra tollmyndighetene med spesialkompetanse innen toll, særavgifter og internasjonal merverdiavgift. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer.

Kjetil Øpstad

Jeg heter Kjetil Øpstad og jeg jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg har arbeidet i PwC siden 2014, og til daglig jobber jeg med rådgivning om særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift.

Med 18 års erfaring fra Tollvesenet, hvor jeg har jobbet som spesialrevisor både i lokalforvaltningen og i Toll- og avgiftsdirektoratet, har jeg bred og variert erfaring med særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift. Dette kan være et komplekst område, men med min bakgrunn fra både den praktiske siden i en tollregion og på et mer strategisk nivå i direktoratet har jeg god erfaring å spille på. Jeg bistår derfor gjerne med generell rådgivning, utforming av søknader eller klager på vedtak, i forbindelse med bokettersyn med videre.

My name is Kjetil Øpstad and I work as a Customs advisor at PwC Tax and Legal Services. I have worked for the Customs authorities for 18 years, and as an educated Customs officer and Customs auditor, I work mainly with issues related to import/export of goods, customs/excise duties and import-VAT. I have been associated with the VAT, Customs and World Trade department of the Law firm since 2014, and assist clients with advice and compliance with obligations and regulations related to import/export of goods and excise duties. If any questions or comments, feel free to contact me.

Krister Omenås

Jeg heter Krister Omenås og jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC hvor jeg er lokalisert på avdelingen i Ålesund. Jeg jobber med flere typer problemstillinger, men har mest erfaring fra skatterettens område, både innenfor nasjonal og internasjonal skatterett. Tidligere har jeg jobbet i Skatteetaten, sist som seniorskattejurist ved Sentralskattekontoret for storbedrifter.

Jeg er alltid åpen for en god prat eller diskusjon, spesielt om det gjelder skattespørsmål.

Kristin Jacament

Jeg heter Kristin Jacament og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg er spesialist på trygde- og immigrasjonsområdet i tillegg til at jeg har vært involvert i ulike fagområder i advokatfirmaets Global Mobility avdeling. Videre har jeg lang erfaring fra offentlig og privat sektor, og jeg bistår både store globale og mindre klienter med compliance og rådgivning på trygdeområdet. Regelverket er ofte komplisert, med stadige lovendringer. Målet mitt er derfor å spre kunnskap, samt å gi gode og nyttige råd. Før jeg begynte i PwC har jeg gjennom syv år bygget opp verdifull kompetanse fra mitt arbeid i NAV Internasjonalt.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har noe du lurer på.

Lars Flatåker

Jeg heter Lars Flatåker og er direktør/advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg har jobbet med import/eksport, toll, særavgifter og mva siden 2003. Siden 2007 har jeg bistått store og små, norske så vel som utenlandske, klienter med å navigere veg gjennom jungelen av norske avgiftsregler og administrative forpliktelser. Jeg prøver selvsagt også å hjelpe mine klienter med å betale riktig mengde indirekte skatt. Denne jobben er både morsom og utfordrende.

I denne bloggen vil jeg dele mine erfaringer på disse områdene med deg og ta opp problemstillinger som jeg ser skaper utfordringer for klientene mine i praksis. Kanskje klarer jeg å gi litt faglig påfyll, eller til og med å peke deg i retning av løsningen på en konkret utfordring du har. Hvis du finner noe av det jeg skriver interessant eller tankevekkende er det hyggelig om du tar kontakt.

My name is Lars Flatåker, and I work as a Director/Lawyer in the International Trade/Indirect Tax Team of PwC Oslo.

I have been specialising in import/export issues, customs and excise, as well as VAT, since 2003. I assist clients with navigating through the complexities of customs and VAT rules, as well as bookkeeping- and other compliance obligations, often in connection with cross border activities. I also provide advice on supply chain structuring, customs valuation and other specific customs issues. I have been with PwC since 2007. Before that, I worked as a legal advisor in the Norwegian Customs & Excise Administration.

Lars Hallvard Walby

Jeg heter Lars Walby og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg jobber med bedriftsbeskatning nasjonalt og internasjonalt, og har jobbet med skatt siden 1999.

I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale industrielle aktører med løpende skatterådgivning, i forbindelse med reorganiseringer, grenseoverskridende transaksjoner og etableringer, samt oppkjøps- og salgsstrukturering, herunder tax due diligence. Jeg har spesialkompetanse på særskatteregimet for vannkraftprodusenter og generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

My name is Lars Walby and I work as a lawyer in PwC Tax and Legal Services.

My main areas of expertise is national and international corporate taxation and reorganisations.

There is a lot going on at the tax area especially within the field of international taxation. We work hard to keep updated and we would like to share some of our experiences with you. Please feel free to contact me if you have any questions,comments or input to some of the articles.

Lars Helge Aasen

Jeg heter Lars H. Aasen og er skatterådgiver og partner i Advokatfirma PwC. Jeg er ansvarlig for nasjonal skatt i PwC Norge. I tillegg til generell bedriftsbeskatning jobber jeg særlig med eiendomstransaksjoner og finansbransjen, korrespondanse med skattemyndighetene, samt rådgivning til og rapportering av dokumentasjon og skatteforpliktelser for våre internasjonale klienter. Jeg har jobbet i PwC siden 2002 og før det jobbet jeg i Skatteetaten.

Skattereglene endres stadig og i disse dager mer enn noen gang med den største endringen i norsk skatterett på 10 år. Samtidig endrer BEPS både de internasjonale, og også de nasjonale skattereglene. Jeg synes faglig utvikling er viktig og morsomt, og jeg håper du finner det du ønsker her på PwC og Norges skatteblogg.

Luis Leon Baron

Jeg heter Luis Leon Baron og jeg har en Master of Law (LL.M.) innen bedriftsbeskatning. Jeg har jobbet med merverdiavgift i PwC Oslo siden august 2019, med internasjonale mva-spørsmål og EU-mva spesialfelt. Mine kunder er selskaper innen forskjellige sektorer, men fellesnevneren er at de er involvert i grenseoverskridende transaksjoner. Jeg bistår også ofte i forsyningskjede-problematikk, og vurderinger av EUs toll- og avgiftspraksis mer generelt. Før jeg kom til Oslo, jobbet jeg fem år i PwC Spania som skatterådgiver innenfor indirekte beskatning.

My name is Luis Leon Baron, and I am a Master of Law (LL.M.) in Corporate Tax Advisory working in the indirect tax team in PwC Oslo. I joined the indirect tax practice of PwC Norway in August 2019. I specialize in international and EU VAT issues and have a broad experience in advising companies from different business sectors. I am usually involved in the analysis of cross-border transactions and supply-chain issues from a VAT standpoint, but have been also involved in projects regarding the EU customs and excise duties practice in the past. Prior to that I worked five years in PwC Spain also as an indirect tax advisor.

Magne Hop

Jeg har jobbet som advokat hos PwC de femten siste årene. Før dette jobbet jeg seks år i Skatteetaten. Jeg arbeider med ulik forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på både nasjonal og internasjonal skatterådgivning, selskapsrett og prosedyre. I finansbransjen fokuserer jeg mest på forsikring, særlig i skjæringspunktet mellom skatt- og regulatoriske forhold.

Mari Vikhals Strøm

Jeg heter Mari Vikhals Strøm, og jobber som advokatfullmektig/manager i Advokatfirmaet PwC. Her jobber jeg med generell forretningsjuss, hovedsakelig arbeidsrett og finansregulatoriske problemstillinger. Jeg startet i PwC i 2011, men hadde et opphold hos Arbeidstilsynet i fire år før jeg returnerte til PwC i 2020. Hos Arbeidstilsynet har jeg arbeidet spesielt med arbeidstid.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har kommentarer, spørsmål eller innspill.

Maria Fonneløp Inderberg

Mitt navn er Maria Fonneløp Inderberg, og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Helt siden oppstart i januar har jeg jobbet i advokatfirmaets personvernteam, og jobber tett med Anniken fra PwCs Cyber & Privacy-team.

Maria Lippert

Jeg heter Maria Lippert og jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber i avdelingen for merverdiavgift, og bistår norske og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester, både i Norge og i utlandet. Jeg ønsker å formidle kunnskap gjennom bloggen ved å fremstille merverdiavgiftsrettslige temaer på en lettfattelig måte for leseren.

Marie Munthe-Kaas

Jeg heter Marie Munthe-Kaas og jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Som en del av PwCs tverrfaglige personvernteam bistår jeg klienter med spørsmål knyttet til personvern. Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av det jeg har skrevet her på bloggen!

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon.Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Marius Mansika-Aanstad

Mitt navn er Marius Mansika-Aanstad. Jeg er utdannet jurist og jobber som advokatfullmektig i PwC. Min kjernekompetanse er innen nasjonal og internasjonal beskatning av bedrifter, I det daglige bistår jeg norske og internasjonale bedrifter med skattemessige problemstillinger i alt fra bokettersyn og klagesaker til omorganiseringer og transaksjoner.

Martine Karlsen Brustad

Jeg heter Martine Karlsen Brustad, og jobber som advokat/ senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskaper i over 10 år, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Jeg har særlig fokus på klienter innen offentlig sektor, samt fagområdene mva kompensasjon og M&A. Jeg ønsker igjennom mine blogginnlegg å bidra med gode og nyttige tips knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger.

Mats Hestad

Jeg heter Mats Hestad og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider i hovedsak med nasjonal og internasjonal selskapsskatt, og bistår i den forbindelse klienter med blant annet løpende skatterådgivning, klagesaker og tvisteløsning.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Morten Fotland

Jeg heter Morten Fotland og er advokat på PwC sitt Bergens-kontor. Jeg jobber særlig med problemstillinger knyttet til merverdiavgift, både nasjonalt og internasjonalt, og har mer enn 15 års erfaring fra dette fagfeltet. Kundene omfatter selskaper innenfor fast eiendom, finans, shipping/offshore, fiskeri/oppdrett, samt det offentlige.

Bistanden omfatter typisk strukturering knyttet til selskaps- og eiendomstransaksjoner nasjonalt og internasjonalt, samt bistand i tvister mot Skatteetaten inkl. Høyesterett. Jeg er også foreleser og sensor på Masterstudiet for revisjon og regnskap (MRR) på NHH.

Ta gjerne kontakt om dere skulle finne mine innlegg aktuelle.

Nina Sørensen

Jeg heter Nina Sørensen og er advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider innenfor flere rettsområder, herunder kontraktsrett, entrepriserett, konkurranserett og offentlige anskaffelser. Jeg har blant annet erfaring som juridisk rådgiver for en offentlig byggherre, og har opparbeidet meg særlig god kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser. Jeg har både erfaring med gjennomføring av konkurranser og juridisk rådgivning i tilknytning til regelverket, og har en praktisk tilnærming til aktuelle problemstillinger. Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål eller kommentarer til artikkelen eller regelverket ellers!

Odd Rune Blakkisrud

Jeg heter Odd Rune Blakkisrud og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Mitt spesialfelt er internasjonal personbeskatning.

Jeg startet min arbeidskarriere i skatteetaten i 2001, der jeg fra første dag fattet interesse for internasjonal skatt. I 2007 begynte jeg å jobbe i rådgivningsbransjen, og her i PwC fra 2013.

Jeg har mange års erfaring med å bistå store norske og internasjonale selskaper innenfor norsk og internasjonal skatt, trygd, utforming av policier og immigrasjon. Jeg er hele tiden opptatt av å finne de beste løsninger for våre klienter, og er PwC Norges representant i vårt globale Business Development Team, der vi diskuterer nye regler og ‘best practise’ på tvers av landegrenser. I tillegg til interesse for regelverk er jeg veldig opptatt av å lære om andre kulturer, og snakker dessuten 7 språk. Dette er også noe som kommer godt med når man jobber internasjonalt!

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

Oddgeir Wiig

Jeg heter Oddgeir Wiig og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC sin avdeling i Stavanger. Jeg har jobbet med MVA i over 10 år, hovedsakelig innenfor alminnelig industri og energisektoren med rådgivning både overfor kunder i Norge og i utlandet. Jeg har lang erfaring med å yte MVA bistand i forbindelse med bokettersyn, og til utenlandske næringsdrivende i forbindelse med oppstart av virksomhet i Norge.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Per Einar Lunde

Jeg heter Per Einar Lunde og jeg jobber som skatterådgiver og manager i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er skatt på personområdet og lønnsområdet, herunder arbeidsgiver/-takerforhold. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som lønnsrapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene med videre. Jeg har lang erfaring idet jeg har jobbet med skatt siden 1985, og jeg har fordelt min erfaring på Oslo likningskontor og PwC.

Per Frode Sundby

Mitt navn er Per Frode Sundby, og jeg har jobbet som advokat hos PwC de ti siste årene. Før dette jobbet jeg nærmere seks år ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Min jobb er å bidra til å finne gode løsninger for klientene, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning og internprising.

Skattereglene er i stadig endring og selskapenes aktivitet blir stadig mer internasjonal og kompleks. Selskapenes aktivitet i utlandet leder til at skattereglene i Norge så vel som i utlandet må håndteres. Vi i PwC har god kompentanse på dette området. Vi har kontorer i de fleste land og et nettverk av rådgivere som kan bidra med spesialkompetanse når dette trengs.

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Pernilla Viotti Johansen

Jeg heter Pernilla Viotti Johansen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC AS. Jeg bistår klienter med spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal skatt og har mer enn 16 års erfaring som skatterådgiver i PwC Oslo, Stockholm og London. Jeg arbeider hovedsakelig med transaksjonsrelatert rådgivning, due diligence, strukturering og insentivordninger.

Rebekka Solheim Øien

Jeg heter Rebekka Solheim Øien og jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC i Stavanger. Jeg jobber med forretningsjuss og da spesielt behandling av konkursbo, arbeidsrett, personvern, bistand til selskaper i forbindelse med restruktureringer, etablering, drift og avvikling av selskap mm. Jeg fullførte min mastergrad i rettsvitenskap sommeren 2019 og begynte å arbeide hos PwC august 2019.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

Ronja Moksnes Sommer

Mitt navn er Ronja Sommer og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg er utdannet jurist ved UiO og skrev min masteravhandling om internprising, herunder fastsettelse av armlengdes rentesats på konserninterne lån. Jeg jobber til daglig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning. Gjennom mine blogginnlegg ønsker jeg på å bidra til å dele informasjon om interessante temaer innen skatteretten. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Sharon Tan Lauten

Jeg heter Sharon Tan Lauten og er manager og advokatassistent i PwC Tax Services AS. Jeg jobber i hovedsak med mva representasjon, herunder registrering i merverdiavgiftsmanntallet og i Brønnøysund, samt søknader om refusjon av mva. PwC Tax Services AS er momsrepresentant for mange utenlandske selskaper i Norge og tilbyr assistanse og rådgivning innen momsrepresentasjon, momsrefusjon i inn- og utland, føring, kontroll og innlevering av regnskaper etc. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Sharon Tan Lauten. I am a Supervisor and a paralegal assistant in PwC Tax Services AS. My work mainly relate to VAT representation services in Norway including registration for VAT towards the Norwegian authorities. I also assist with applications for refund of VAT in Norway and other countries. PwC Tax Services AS is registered as a chartered bookkeeping company and acts as VAT representative in Norway for more than 130 foreign companies operating within a wide range of industries. In addition to rendering VAT compliance services and VAT refund applications in various countries, PwC Tax Services AS also assist with control and submission of financial statements, etc. Please contact me if you have questions, comments or suggestions.

Silje Guttormsen

Mitt navn er Silje Guttormsen og siden 2016 har jeg jobbet med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne bidra med gode og nyttige tips og råd, og å spre kunnskap om merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

My name is Silje Guttormsen and I work as an associate lawyer at PwC Tax and Legal Services. Through my work at PwC, I assist both Norwegian and international companies with VAT advice on Norwegian and international queries, supply of goods and services in Norway and abroad, merger and acquisition and efficiency improvement from a VAT compliance perspective. I hope to contribute with helpful tips and advice concerning VAT. Reach out if there are any topics you would like us to write about, or if you have any questions or just want to have a chat.

Skattebloggen

Steinar Hareide

Jeg heter Steinar Hareide og er partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har nesten 20 års erfaring med å gi råd til norske og internasjonale konserner vedrørende kompliserte problemstillinger innenfor norsk og internasjonal bedriftsbeskatning. Mine spesialområder er M&A, shipping/offshore, transfer pricing samt generell bedriftsbeskatning.

My name is Steinar Hareide and I am a partner within Tax and Legal Services in PwC. I have almost 20 years of experience advising Norwegian and international groups on complex issues within Norwegian and international taxation. My areas of expertise are within M&A, shipping/offshore, transfer pricing and general corporate taxation.

Stian Brumoen

Jeg heter Stian Brumoen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med skatt siden 2004. Før jeg startet i privat advokatpraksis i 2009, jobbet jeg i skatteetaten. I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale bedrifter med ulike skatte- og selskapsrettslige problemstillinger.

Næringslivets rammebetingelser på skatteområdet er i kontinuerlig endring. Jeg håper Norges Skatteblogg kan være en nyttig kilde til faglig oppdatering på skatteområdet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller kommentarer til innleggene.

Stian Hasli Hansen

Hei, jeg heter Stian Hasli Hansen og arbeider med hele bredden av arbeidsrettslige problemstillinger for norske og internasjonale selskaper. Jeg har særlig erfaring med vurderinger av om arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår er i overenstemmelse med krav som stilles i lover, forskrifter og tariffavtaler, og har bred erfaring med arbeidsrettslige spørsmål av internasjonal karakter. Jeg har skrevet om arbeidstid i lovkommentaren på arbeidsrett.no, og har også deltatt i oppdateringen og revisjonen av Oversikt over arbeidsretten, 4 utgave, Henning Jakhelln.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til noe du leser her på bloggen er det bare å ta kontakt.
My name is Stian Hasli Hansen and I am working with the whole specter of employment law issues for Norwegian and international companies and persons. Particularly, I have experience related to assessments of whether or not employees’ salary- and working conditions are compliant with the requirements of laws, regulations and collective agreements. Furthermore, I have in depth experience related to international employment law issues and cross border employments. I have also written about working hours in the commentary to the working environment act on arbeidsrett.no, and contributed to the update and revision of Oversikt over arbeidsrettten. 4th edition, by Henning Jakhelln.

Do not hesitate to contact me if you have any questions or comments about anything you read here on the blog.

Stian Solheim

Mitt navn er Stian Solheim og jeg har siden 2013 jobbet som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med generell forretningsjus, herunder fast eiendom og skatterett. Jeg bistår særlig nasjonale og internasjonale selskap og aksjeeiere med etablering, drift, omorganisering og avvikling av selskap, herunder kjøp og salg av virksomheter, aksjonæravtaler med videre.

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Susanne Kristiansen

Jeg heter Susanne Kristiansen og jobber hovedsakelig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en mastergrad i regnskap og revisjon med spesialisering innenfor skatterett og IFRS.

I avsluttende oppgave på studiet skrev jeg om forholdet mellom rentebegrensningsregelen og konsolideringsprinsipper innen IFRS.

Svein Gunnar Stang Hansen

Jeg heter Svein Gunnar Stang Hansen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber i grensesnittet nasjonal/internasjonal skatt, selskapsrett, regnskapsrett i tillegg til generasjonsskifter. I mitt daglige arbeid bistår jeg norske og utenlandske selskaper med skatte- og selskapsrettslige spørsmål og jeg har over 20 års erfaring med fagfeltene. Regelverket som næringslivet skal operere innenfor blir stadig mer komplekst og sammensatt og jeg håper at mine bidrag kan bidra til å klargjøre og finne gode løsninger iblant stadig flere komplekse regler.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Teresa Sermak

My name is Teresa Sermak and I work as an associate lawyer in Tax and Legal Services at PwC Oslo.

My area of expertise covers mainly international VAT issues. This relates to cross-border transactions as well as assessment of VAT obligations both in Norway and outside of Norway.

I started in PwC Poland in 2016 and joined PwC Norway in 2017. Prior to that, I gained relevant experience through internships both in the Trade and Investment Promotion Department of the Polish Embassy in Paris as well as the Polish Ministry of Finance.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Jeg heter Teresa Sermak, og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC ved Oslo kontoret. Mitt kompetanseområde omfatter hovedsakelig internasjonale mva-problemer. Dette gjelder grenseoverskridende transaksjoner samt vurdering av momsforpliktelser både i Norge og utenfor Norge. Jeg startet å jobbe i PwC Polen i 2016 og begynte i PwC Norge i 2017. Før dette har jeg relevant erfaring gjennom internships både i Handelsavdelingen på den polske ambassaden i Paris, samt i det polske Finansdepartementet. Hvis du har spørsmål, kommentarer eller innspill, ta gjerne kontakt!

Tone Skovly Gabrielsen

Mitt navn er Tone Skovly Gabrielsen og jeg jobber som Manager i PwC Accounting AS. Jeg arbeider med avgiftsrettslige forhold, med særlig fokus på merverdiavgift og toll. Jeg har arbeidet i PwC siden 2015 og til daglig bistår jeg nasjonale og internasjonale selskaper med blant annet rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av avgift i Norge. Ta gjerne kontakt om du har noe du lurer på.

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Trond Ingebrigtsen

Jeg heter Trond Ingebrigtsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges MVA avdeling og har de siste 17 årene jobbet med å bistå norske og utenlandske virksomheter med avgiftsplanlegging og generell MVA håndtering. Jeg har et særlig fokus og interesse for MVA håndtering av fast eiendom.

Jeg har lyst til å blogge om noen av mine erfaringer med avgiftsregelverket og tar gjerne i mot kommentarer eller innspill.

Ulrik Kleppen Rafn

Jeg heter Ulrik Kleppen Rafn og jobber som senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har 6 års erfaring med rådgivning innenfor nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning, M&A og skattemessig strukturering, grenseoverskridende transaksjoner og selskapsrett og bistår norske og internasjonale klienter. Jeg har særlig fokus på klienter i finansiell sektor, samt M&A og transaksjonsbistand for klienter i alle bransjer.

Vidar Buksrud

Jeg heter Vidar Buksrud og jeg jobber som advokat ved PwC kontoret i Oslo. Jeg har arbeidet med internasjonal personskatt i PwC i over 10 år og har også erfaring på samme område fra skatteetaten. Jeg blir motivert av å hjelpe de enkelte i deres korrespondanse med myndighetene og bidra til å sikre deres rettigheter. Kanskje jeg kan hjelpe deg?

Yngvar Solheim

Yngvar er partner i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS og har over 25 års praksis som avgiftsrådgiver. Han har bred og variert erfaring innen sitt fagfelt og er i dag en av Norges ledende eksperter innenfor fagfeltet indirekte beskatning (merverdiavgift, toll og særavgifter).

Han arbeider med alle typer problemstillinger knyttet til indirekte beskatning både for norske og utenlandske kunder. Den senere tid har han hatt et spesielt fokus på avgiftsmessige problemstillinger innenfor finansiell sektor der han også leder advokatfirmaets markedssatsing. Han er blant annet ekspert på grensedragninger knyttet til merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester, samt den «nye» Finansskatten.

Øystein Andal

Jeg heter Øystein Andal og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Med bakgrunn fra bl.a. Oljeskattekontoret og Advokatfirmaet Harboe & Co AS, har jeg mange års erfaring innen nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning.

Mine spesialområder er internprising og petroleumsskatt, og jeg bistår både store og små bedrifter i problemstillinger innenfor norsk og internasjonal skatterett.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Øystein Andal, and I am an attorney with PwC. With a background from the Oil Taxation Office and the Law Firm Harboe & Co AS, I have several years of experience in national and international corporate taxation.

My specialties include Transfer Pricing and Petroleum Taxation, and I support both small and large businesses on issues related to national and international tax law.