<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre forfattere

Alexander Smidt

Alexander Smidt er Manager i ERP & IT Project Assurance teamet i PwC Oslo. Alexander har flere års erfaring som SAP-konsulent og har jobbet spesielt mye innen data management, tilgangsstyring og roller og autorisasjoner i SAP. ERP & IT Project Assurance jobber med kravstilling, konfigurasjon og kvalitetssikring av bruk og drift av ERP-systemer. Teamet hjelper også virksomheter med effektivisering av forretningsprosesser som utføres i ERP-systemet. Vi er erfarne prosjektledere som kan bistå med å styre og kontrollere ERP-prosjekter, samt kvalitetssikring og prosjektrevisjon av ERP-implementeringsprosjekter.

Alvhild Skjelvik

Alvhild Skjelvik jobber i PwCs granskingsavdeling og tar en doktorgrad i informasjonssikkerhet ved NTNU. I PwC jobber hun primært med informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Alvhild bistår kunder med strategisk rådgiving innen sikkerhetsledelse og digitale sikkerhetsutfordringer.

Andre Lima

My name is Andre Lima and I work in PwC Norway's Cyber Threat Operations team as a Red Team Operator. I joined PwC in March 2022 and before that I worked for more than a decade in both Portugal and then Australia. My specialties are antivirus bypasses, exploit development and windows kernel research. I enjoy doing research and frequently publish as either blog posts or youtube videos. I also present the results of these research in security conferences, such as Bsides Oslo. I also enjoy Formula 1, tennis and snooker in my free time.

Anni Terese Haugen

Anni Terese Haugen begynte å jobbe som advokatfullmektig ved Advokatfirmaet PwCs Oslokontor høsten 2018. Hun jobber i PwCs Gransking & Compliance avdeling, og har særlig kompetanse og erfaring innen arbeidsrett. Hun har jobbet mye med gransking av varsler, spesielt tilknyttet arbeidsrettslige problemstillinger.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, innspill eller øvrige kommentarer.

My name is Anni Terese Haugen and I work as an associate lawyer at PwCs office in Oslo. I work with labour law, and assist both Norwegian and international companies. I assist clients with advice within all areas of labor law, but my main competence is the regulations in the public sector.

Please do not hesitate to contact me if you have any questions or comments.

Arthur Gjengstø

Arthur har 15 års ledererfaring innen samfunnssikkerhet og beredskap fra offentlig forvaltning, blant annet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags- og energidirektorat og Justisdepartementet. Han har også vært sekretariatsleder for regjeringsoppnevnt utvalg innen samfunnssikkerhetsområdet. Arthur har siden 2015 arbeidet som rådgiver innen konsulentbransjen, og er direktør i PwCs Granskingsavdeling med ansvar innen forebyggende sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Arthur har erfaring med bistand til en rekke virksomheter innen offentlig, privat og frivillig sektor.

Arve Sandve

Arve Sandve har mer enn 15 års erfaring med rådgivning og praktisk erfaring innen HMS-risikostyring, internkontroll og forbedringsarbeid. Han har gjennom flere utbyggingsprosjekter for opparbeidet seg bred strategisk og operativ erfaring med utvikling og implementering av HMS-ledelsessystem. Han har bistått internrevisjoner som fagrevisor innenfor revisjoner av HMS-system og komponenter i et HMS-system.

Astrid Marie Vibeto

Jeg heter Astrid Marie Vibeto og jobber som Senior Manager i Financial Services. Bakgrunn min er innen prosjektledelse, smidig produkteier og forretningsanalyse. Jeg har jobbet med valg av systemløsninger, implementering av kjernebank og endring av prosesser fra kundefront til prosesser backoffice. Jeg har erfaring fra blant annet retail og bank og brenner for å skape gode kundeopplevelser og utnytte digitale muligheter.

Eldar Lillevik

Jeg heter Eldar og er med som direktør i PwCs satsning rundt Cybersecurity. De siste ti årene har jeg hatt lederstillinger i DNB, NSM NorCERT og Forsvaret med ulike aspekter av fagfeltet. Fra starten i 2013 til høsten 2016 var jeg også styreleder i FinansCERT. Etter flere år med fokus på Incident Response (IRT) og håndtering av bedragerier i digitale kanaler (eFraud) har jeg fått en stadig økende fascinasjon for sikkerhetsledelse og sikkerhetskommunikasjon. Sistnevnte er helt essensielt for å få sikkerhet ut i kapillærene av virksomheten. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser blir jeg glad for å høre fra deg!

Eli Moe-Helgesen

Jeg heter Eli Moe-Helgesen og jeg er partner i PwC og leder av Risk Advisory Services. Jeg er statsautorisert revisor, og har jobbet med temaer innen styring og kontroll i mer enn 25 år. Norsk næringsliv er i endring. Vi ser at der både privat og offentlig sektor for noen år siden kunne være uformelle og stole på at organisasjonen visste hvordan den skulle håndtere problemstillinger, må man i dag være mer forutsigbar og bedre kontrollert. Den gode nyheten er at alt tyder på at riktig mengde med risikostyring og interne kontroller skaper og sikrer verdier. For det skal ikke være for mye av det gode heller - for mye kontroll skaper byråkrati og ansvarsfraskrivelse. En viktig del av god virksomhetsstyring er å ha et strategisk fokus på samfunnsansvar og rollen man har utover å skape bunnlinje. Har du spørsmål om risikostyring, eierstyring, virksomhetsledelse og samfunnsansvar, ta gjerne kontakt.

Espen Sunde

Jeg heter Espen Sunde og jobber som Senior Associate i PwCs Granskingsenhet. Jeg har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, en Mastergrad i finans og internasjonal business fra Universitetet i Edinburgh og en Mastergrad i revisjon og regnskap fra Norges Handelshøyskole. Jeg har jobbet med rådgivning og revisjon siden 2015, og har en bred erfaring med revisjon av børsnoterte selskaper til mindre private virksomheter innen TMT-segmentet.

Even Tukun

Tlf: 93 41 77 35 E-post: even.tukun@pwc.com.

Fredrik Aaslestad

Jeg heter Fredrik Aaslestad og jobber som Direktør i PwC Risk Advisory Services, hovedsakelig med utleie av økonomikompetanse og rådgivning innenfor CFO-området. Bak meg har jeg over 15 års erfaring som leder og fra ulike operative roller, og jeg er spesielt opptatt av business controlling-området. Virksomheter må kontinuerlig forbedre seg og det er derfor spennende å kunne bidra til at økonomifunksjoner forblir relevante gjennom å støtte ledelsen og forretningssiden gjennom å levere relevant styringsinformasjon, effektiv drift og etterlevelse og kontroll. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser her på bloggen, eller ønsker å bli kontaktet for en prat, setter jeg pris på å høre fra deg.

Fredrik Berg Sørensen

Fredrik Berg Sørensen er advokat ved PwCs avdeling for Gransking & Compliance. Han har bakgrunn fra politi- og påtalemyndigheten, og har flere års erfaring med etterlevelsesarbeid innen bank- og finansnæringen.

Granskingsbloggen

Gunnar Holm Ringen

Jeg heter Gunnar Holm Ringen og er partner i PwCs Granskingsenhet og i Advokatfirmaet PwC. Jeg har femten års erfaring fra arbeid mot økonomisk kriminalitet, bl.a. som leder av øko-team i politidistrikt, førstestatsadvokat i ØKOKRIM og siden 2008 som gransker i PwC.

Jeg har ledet etterforskningen av og iretteført en rekke økonomiske straffesaker, blant annet Sponsor Service-saken. I PwC har jeg gjennomført en rekke granskinger i privat næringsliv, offentlige etater og frivillige organisasjoner. Jeg jobber også mye med mislighetsforebyggende tiltak og antikorrupsjon, og har hatt ansvar for gjennomføring av en rekke prosjekter innen disse områdene. Jeg er utdannet jurist, økonom og har en master i regnskap og revisjon.

Her på @stake gleder jeg meg over å dele min erfaring med deg. Hvis det er noe du vil vite mer om eller noe jeg kan hjelpe deg med er det bare å ta kontakt.

Hanna Døhlen Opsahl-Ben Ammar

Hanna jobber i GRC&IA i RISK. Hun jobber med ulike prosjekter innen governance og virksomhetsstyring, gjennomfører årlig flere styreevalueringer, og har vært prosjektleder for PwCs styreundersøkelse. Hun har en PhD i strategi fra Université Toulouse Capitole.

Hanne Løvstad

Hei. Mitt navn er Hanne Løvstad og jeg leder teamet som jobber med bærekraft og klimarisiko i PwC Norge. Min bakgrunn er strategisk og operativ ledererfaring fra teknologibransjen og jeg har unik erfaring innen mangfoldsledelse som tidligere leder for det flerkulturelle mobilselskapet Lebara. Bærekraftig omstilling og handling i møte med klimaendringene brenner jeg sterkt for, og jeg kom til PwC fra stillingen som Partner- og kommunikasjonssjef i Miljøstiftelsen Bellona. Jeg har erfaring fra grønn innovasjon og omstilling innen ulike sektorer, og besitter unik innsikt fra påvirkningsarbeid knyttet til klima og miljø. Som medlem i Sikkerhetsutvalget har jeg også deltatt i utviklingen av Norges nye sikkerhetslov. Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har studert markedsøkonomi og grønn vekst ved BI.

Henrik Jenssen

Henrik er Senior Associate i PwC i avdelingen for Gransking og Compliance. Han er utdannet både statsviter og teknolog. Henrik jobber i skjærepunktet mellom informasjonssikkerhet, digital etterforskning, krisehåndtering og beredskap. Han er spesielt interessert i utfordringene og mulighetene som er knyttet til sikkerhetsstyring og digital transformasjon. Hvis du har synspunkter eller spørsmål knyttet til disse områdene så er det bare å ta kontakt.

Ingrid Nødset

Jack Esposito

Jack is a Manager in PwC Forensics Norway conducting investigations, due diligence, corporate intelligence, and security consulting. Prior to his current role, Jack served in the United States Intelligence Community in Washington DC, working on international risk and security issues for the Department of Defense (DoD) and Federal Bureau of Investigation (FBI). Jack served on multiple FBI and DoD task forces conducting international security and investigation operations and is a subject matter expert in risk due diligence and intelligence issues.

Jan Henrik Schou Straumsheim

Jeg heter Jan Henrik Schou Straumsheim, og jobber som rådgiver innen cybersikkerhet og IT-risko i PwC. Jeg har arbeidet i PwC siden 2016, og har tidligere erfaring som sikkerhetsrådgiver i Mnemonic og offiser i Forsvaret. Mine faglige interesseområder er digitalisering, sikkerhet og personvern. Har du synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål ønsker jeg å høre fra deg!

Jan Rindal

Mitt navn er Jan Rindal og jeg er senior manager i PwC Risk Advisory Services. Jeg er utdannet sivilingeniør og har mer enn 10 års erfaring som rådgiver og leder i linje. I PwC utfører jeg hovedsakelig rådgivning innen virksomhetsledelse inkludert internrevisjon, risikostyring og sustainability for flere av Norges største selskap. Dette omfatter utarbeidelse av det strategiske perspektivet og ned til styring og kontroll av prosesser. I tillegg fokuserer jeg på tjenesteutvikling på tvers av PwC og for Risk Advisory Services.

Joakim Granli Antonsen

Jeg heter Joakim Granli Antonsen og jobber i PwC Cyber Security & Privacy, som konsulent innen sikkerhetsarkitektur, IAM og PAM. Jeg har jobbet i PwC siden januar 2022, og har tidligere erfaring med teknisk IT-drift og -support fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Jeg har en mastergrad i Information Security med spesialisering i teknologi og en bachelorgrad i IT-støttet bedriftsutvikling. Mine faglige interesseområder er cybersikkerhet og digitalisering. Har du spørsmål, kommentarer, synspunkter eller innspill knyttet til disse områdene er det bare å ta kontakt.

Jonas Gaudernack

Mitt navn er Jonas Gaudernack og jeg er leder for PwCs tjenester innen risikostyring og internrevisjon. Med generelt økende kompleksitet og uforutsigbarhet i samfunnet opplever mange risikobildet som uoversiktlig. Samtidig stilles man overfor stadig strengere regelverk og økende krav til risikostyring, kontroll og revisjon. Jeg har en doktorgrad på revisjon og risikostyring, og jeg syntes det er givende å gi råd om hvordan man kan analysere hvilke risikoer en virksomhet står overfor, og hvordan man kan tilpasse kontroll og revisjonsregimet på en kostnadseffektiv måte som tilfører nytte og forbedring. Det er ikke lett, men det lar seg gjøre! Har du spørsmål om tema relatert til risikostyring, kontroll og revisjon, så er du velkommen til å ta kontakt for en faglig prat.

Kine Nanette Fuglehaug

Kine Fuglehaug er Manager i PwC Gransking & Compliance, hvor hun arbeider innenfor tjenesteområdet Fraud Risk Management. Hun er utdannet jurist med spesialisering i finansmarkedsrett og har flere års erfaring innenfor finansregulatorisk compliance, antihvitvasking og antikorrupsjon.

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Mitt navn er Kjersti Aksnes Gjesdahl og jeg er direktør for business resilience i Risk. Jeg har lang erfaring som advokat, med særlig fokus fra finansregulatoriske temaer. Videre har jeg bred erfaring med rådgivning, management for hire-oppdrag samt ledelse innen finansiell sektor. Jeg har jobbet 2 år i PwC, og deler min erfaring som forretningsadvokat, som seniorrådgiver i Finanstilsynet og operativ erfaring fra roller som konsernadvokat, compliance-ansvarlig og CEO i verdipapirvirksomhet med våre kunder. Gjennom min yrkeserfaring har jeg opparbeidet meg omfattende kjennskap til implementeringsprosjekter og virksomhetsstyring, risikostyring og compliancebehov.

Knut Hauge

Mitt navn er Knut og jeg er Senior Associate i avdelingen GRC & IA (Governance, Risk and Compliance & Internal Audit) i PwC Risk Advisory Services. Jeg har god erfaring som rådgiver knyttet til informasjonssikkerhet og IT-styring i privat sektor. Gjennom dette arbeidet har jeg støttet flere bedrifter i omstrukturering, hvor fokuset særlig har vært å etablere og implementere styringsprosesser innenfor IT-effektivitet, -sikkerhet og personvern. Videre har jeg vært svært delaktig i å bygge opp PwC sine nasjonale og internasjonale tjenester innenfor SWIFT-assurance. Fra tidligere har jeg bred erfaring fra bank- og finanssektoren hvor jeg har særlig kjennskap til implementering og evaluering av styrings- og kontrollvirksomhet innenfor informasjonssikkerhet, rammeverkene som ISO27001 og ISO38500, samt strukturering av både nystartet og etablerte banker.

Lars Erik Fjørtoft

Mitt navn er Lars Erik Fjørtoft og jeg er partner i PwC. Mitt arbeidsfelt er rådgivning knyttet til IT Risiko. Jeg har arbeidet i PwC siden 2016, og har tidligere erfaring fra bankenes infrastruktursamarbeid i rolle som daglig leder av BSK. Jeg er enormt interessert i alle aspekter av digitalisering som nå er i ferd med å berøre alle deler av det norske samfunnet.

Line Marie Engebretsen

Jeg heter Line Marie Engebretsen og jobber i PwC Risk Advisory Services. Jeg jobber som rådgiver, hovedsaklig innen fagområdene personvern og informasjonssikkerhet. Jeg er forvaltningsinformatiker, og synes det tverrfaglige perspektivet mellom IKT og fag er spennende. Stadig flere digitale tjenester blir gjort tilgjengelig og informasjonsflyten mellom tjenester og på tvers av landegrenser øker. Etter min mening er derfor dette områder som vil bli mer og mer aktuelt i tiden fremover, og jeg gleder meg til å følge med på den videre utviklingen. Før jeg begynte i PwC i 2015 jobbet jeg i drøye 10 år med personvern og informasjonssikkerhet i flere store offentlige virksomheter.

Linn Tea Kjærås

Jeg heter Linn Tea Kjærås. Jeg er advokat i Advokatfirmaet PwC og har siden 2013 jobbet i PwCs Granskingsenhet i Tønsberg. Her jobber jeg særlig med antikorrupsjonsrådgivning og gransking/faktaundersøkelser. Kundene er virksomheter i privat og offentlig sektor, og oppdragene er av både nasjonal og internasjonal karakter. Jeg har 11 års erfaring fra politi/påtalemyndighet, advokatvirksomhet og domstolene, og dermed omfattende erfaring med faktaundersøkelser og juridiske vurderinger.

I et stadig mer internasjonalt samfunn er det viktig for virksomheter å kjenne sine samarbeidspartnere og minimalisere risikoen for å bli involvert i korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og annen kriminalitet. Jeg ser frem til å dele nyheter og refleksjoner rundt dette med deg som bloggleser. Jeg tar gjerne imot dine kommentarer og innspill.

Lorena Carthy-Wilmot

Magnus Young

Jeg heter Magnus Young og jobber som Manager i PwC Risk Advisory Services innenfor området sustainability. Før jeg kom til PwC jobbet jeg sju år med bærekraft, due diligence og integrert rapportering på kryss og tvers av Asia, og var med på å skape verdens første regulerte markedsplass for sosiale entreprenører. Jeg er spesielt interessert i sammenhengen mellom samfunnsansvar og langsiktig verdiskaping og ønsker å være en pådriver for bedre styringsinformasjon og integrert resultatsrapportering.

Maiken Kristiansen

Jeg heter Maiken Kristiansen, og jobber som Associate i PwC Risk Advisory Services. Jeg er utdannet Siviløkonom fra BI, med spesialisering i Finans. Jobbhverdagen min går hovedsakelig ut på å være rådgiver for ulike kunder innenfor risikostyring og internkontroll, samt internrevisjon av kunder innenfor finanssektoren. Jeg har stor interesse for finanssektoren, spesielt tilknyttet nye regulatoriske krav og ny teknologi som både utfordrer og gir muligheter til sektoren som helhet.

Maren Maal

Jeg heter Maren Maal og jobber som Manager i PwCs Granskingsenhet. Før jeg kom til PwC arbeidet jeg som forsker i fem år ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Jeg forsket på ulike temaer knyttet til risiko, spesielt risikovurderingsmetodikk og risikostyring. Risiko er et hett område og har vært svært omdiskutert de siste årene. For norske og internasjonale virksomheter kan en mer bevisst holdning til risiko gi et økt mulighetsrom for å bedre virksomhetsstyring og ledelse. Som en risikonerd synes jeg dette er veldig spennende og viktig og vil derfor blogge jevnlig om dette fremover. Hvis du har synspunkter eller spørsmål, så blir jeg glad for å høre fra deg!

Marianne Brusdal

Jeg heter Marianne Brusdal, og jobber som partner i PwC. Mitt spesialområde er regnskap og økonomistyring. Jeg har jobbet med å effektivisere regnskaps- og økonomifunksjoner i over 20 år og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere og utfordre deg. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Marianne Støkken Pilgaard

Jeg heter Marianne Støkken Pilgaard og jobber som advokat og gransker i PwCs Granskingsenhet og Advokatfirmaet PwC. Jeg er ansvarlig for mislighetsforebyggende tjenester og jobber i tillegg med gransking/faktaundersøkelser og relatert juridisk rådgivning. Jeg har mer enn 13 års erfaring med økonomisk kriminalitet og misligheter, i tillegg til 10 års regnskapserfaring. Før jeg startet i PwC i 2013 jobbet jeg i ØKOKRIM, politiet, KPMG AS og Riksrevisjonen.

Samfunnet aksepterer nå i mindre og mindre grad uetisk adferd og kostnaden for økonomisk kriminalitet øker, både finansielt og omdømmemessig. I tillegg kan selskapet risikere lange og ressurskrevende rettsprosesser, foretaksstraff og utestengelse fra offentlige anskaffelser. Jeg hjelper virksomheter med å håndtere deres risiko for misligheter før mislighetene oppstår. Sammen identifiserer vi truslene, reduserer risikoen og implementerer kontrolltiltak. Hvordan dette best gjøres for deg og din virksomhet, skal jeg snakke mer om i mine blogginnlegg. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Martin Herrmann

Jeg heter Martin Herrmann og jobber i PwC Norges Cyber Threat Operations team som Red Team Operatør. Jeg begynte i PwC august 2019 og før det jobbet jeg for IABG mbH, et selskap som leverer tekniske konsulent- og ingeniørtjenester, i Tyskland. Jeg er spesielt interessert i teknisk cybersikkerhet, men også IKT generelt.

Mats Ruge Holte

Jeg heter Mats Ruge Holte og er direktør i PwCs Granskingsenhet. Jeg har over femten års erfaring innenfor sikkerhet og beredskap, bl.a. som leder av strategisk analyseenhet i Etterretningstjenesten, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og siden 2012 som rådgiver i PwC med fagansvar på området. Jeg er utdannet statsviter og har i tillegg en mastergrad i internasjonal politikk. Jeg har bred kunnskap om internasjonale risikoforhold, bl.a. om Midtøsten og Nord-Afrika, og utvikler landrisiko- og korrupsjonsrisikovurderinger for norske bedrifter innenfor disse områdene. I tillegg jobber jeg med å bistå bedrifter i utviklingen av robuste systemer for håndtering av uønskede hendelser – både innenfor «safety» og «security». Dette arbeidet omfatter identifisering av risiko, etablering av tiltak for forebygging og håndtering, og systemer for kontroll og oppfølging. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Mia Harmenberg

Mia er utdannet jurist og er Manager i avdelingen Financial Services, Risk Advisory. Siden 2013 har hun arbeidet i bank og finans, hvor hun har jobbet med etterlevelse av finansregulatoriske forpliktelser i både første og andre forsvarslinje. Etter å ha jobbet i finanssektoren i Sverige, Norge og Danmark, har hun bred erfaring som prosjektleder for implementering av finansielle regelverk. Mia har spesialisert seg i antihvitvaskregelverket (herunder ABC og sanksjoner), samt investorbeskyttelse (TCF) og produkthåndtering. Hun interesserer seg for temaer som befatter seg med samfunnsansvar i finanssektoren.

Michael Balner

Jeg heter Michael Balner og er manager i Cyber Trust Advisory. Jeg har mastergrad i forvaltningsinformatikk fra UiO. I PwC har jeg i snart tre år jobbet med rådgivning innen personvern og informasjonssikkerhet. Jeg har erfaring fra fagområder som finans og betalingstjenester, forsikring og helse. Jeg er sertifisert CIPP/E, ISO 27001, ITIL Foundation og Azure 900. I det siste har jeg vært særlig opptatt av kravene om innebygd personvern og forutsetninger som må være på plass for enkel og effektiv implementering. Kontakt meg gjerne med spørsmål eller kommentarer om innebygd personvern. Takk!

Morten Drægni

Jeg heter Morten Drægni og jobber som Senior Manager i PwC Gransking, Compliance og Sikkerhet. Mine hovedarbeidsområder er cyber forensics, informasjonssikkerhet og risikostyring. Jeg er politimann av bakgrunn og har de siste årene jobbet med etterforskning, etterretning og cybersikkerhet i både offentlig og privat sektor. Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å vite mer eller om du har noen spørsmål.

Nora Hader

Jeg heter Nora Hader og jobber som manager i PwC Gransking og Compliance. Jeg har en master i internasjonal selskapsstyring og har flere års erfaring med å jobbe med ansvarlig næringsliv og ESG fra både Storbritannia og Norge. Mine arbeidsområder er ESG, compliance og leverandørkontroll. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer eller om du har noen spørsmål.

Oda Krogh Læret

Jeg heter Oda Krogh Læret og er senior associate i avdelingen GRC & IA (Governance, Risk and Compliance & Internal Audit). Jeg brenner for å bidra til en effektiv offentlig sektor som kommer folket til gode, og har erfaring fra en rekke omfattende evalueringer innenfor offentlig sektor. Jeg er utdannet statsviter og har en bakgrunn som forvaltningsrevisor i Riksrevisjonen. I PwC jobber jeg med internrevisjon og evalueringer innenfor en rekke statlige sektorer, men har et særlig fokus på universitets- og høyskolesektoren. Temaer jeg ofte jobber med er beredskap, styring og kontroll. Gjennom min bakgrunn som både ekstern revisor og internrevisor har jeg erfaring med å evaluere og utrede ulike temaer fra et myndighetsperspektiv og et virksomhetsperspektiv. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Oda Renate Nødtvedt

Jeg heter Oda Nødtvedt og jobber som Manager i PwCs Granskingsenhet i Oslo. Jeg jobber med å bygge og videreutvikle beredskapsorganisasjoner i privat og offentlig sektor. Det innebærer alt fra ulike problemstillinger innen samfunnssikkerhet, beredskapsplanverk, øvelser og krisekommunikasjon. Jeg har tidligere jobbet med krisehåndtering og krisekommunikasjon i Burson Cohn & Wolfe (tidligere Burson-Marsteller), samt med sikkerhet og beredskap i Falck Nutec. Ta gjerne kontakt med meg for en nerdeprat om beredskap!

Petra Liset

Jeg heter Petra Liset og jobber som rådgiver og partner i Risk Advisory Services. Mitt arbeidsfelt er virksomhetsstyring, internkontroll og internrevisjon. Jeg har mer enn 29 års erfaring fra rådgivning og revisjon og har gjennom denne perioden sett en stor utvikling fra uformelle styringsstrukturer med mindre grad av systematisk oppfølging frem til dagens krav og forventninger til god virksomhetsstyring og internkontroll. Hvis du har synspunkter, kommentarer eller spørsmål til noe jeg har skrevet eller du har spørsmål om virksomhetsstyring, internkontroll og/eller internrevisjon må du gjerne ta kontakt.

Petter Tegle Skjærvø

Jeg heter Petter Tegle Skjærvø og jobber som Manager i PwCs Granskingsenhet. Her jobber jeg blant annet med å forebygge og avdekke uønskede og kritikkverdige forhold. Jeg er statsautorisert revisor og har fire års erfaring som revisor i tillegg til en mastergrad i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole. Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å vite mer eller om du har noen spørsmål.

Risk Advisory Services

Robin Lunde

Jeg heter Robin Lunde og jobber som Red Team Operator i PwCs Cyber Threat Operations avdeling. Jeg har en mastergrad i cybersikkerhet og har tidligere jobbet som sikkerhetstester i utlandet, og har ledet et stort bug bounty program. Min spesialitet er testing av mobil- og webapplikasjoner, men jeg kan også bistå med generell sikkerhetsrådgivning, hvordan drive et bug bounty program samt diverse andre emner relatert til sikkerhet og sikkerhetstesting. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker å diskutere temaer jeg tar opp her i bloggen.

Sidsel Roxrud

Jeg heter Sidsel Roxrud og er senior manager i Assurance hvor jeg jobber innen Accounting Advisory services. Jeg er statsautorisert revisor. Jeg har lang erfaring med konsernregnskap, IFRS og ekstern rapportering. Jeg har også vært prosjektleder ved systemimplementering. Tidligere har jeg vært fagdirektør IFRS i Telenorkonsernet og medlem av Fagorgan IFRS (Norsk Regnskapsstiftelse). IFRS og ekstern rapportering er områder jeg brenner spesielt for, men syntes også det er givende å bistå selskaper i en overgangsfase. Nye IFRS standarder skal snart implementeres, hva vil dette bety for selskapene? Det er potensielt store effekter for organisasjonen, systemene og regnskapene. Videre er omfanget av notekrav under IFRS i utgangspunktet betydelig. Ved utarbeidelse av noter må man ha fokus på hva som er vesentlig for å forstå regnskapet. Hvordan få rapportene lesbare og informative, uten at det går på bekostning av kravene eller at viktig informasjon drukner i detaljene er noe jeg har fokus på. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser blir jeg glad for å høre fra deg.

Skattebloggen

Stig Rune Johnsen

Jeg heter Stig Rune Johnsen og er direktør i PwCs Granskingsenhet og advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har 11 års erfaring som spesialetterforsker i Økokrim med særlig ansvar for etterforsking av korrupsjonssaker, skatte- og avgiftsovertredelser og regnskapsmanipulasjon. Jeg har vært prosjektleder og deltaker i flere større offentlige granskinger, både i kommunal sektor, helsesektoren og innenfor Forsvaret På granskingsbloggen vil jeg bruke min erfaring som etterforsker/gransker av økonomisk kriminalitet til å belyse alt fra dagsaktuelle temaer, årsakssammenhenger og ulike forebyggende emner.

Tanja Thorn Sæland

Jeg heter Tanja Sæland og er direktør i PwC Risk Advisory Services. Jeg har mastergrad i finans, og revisjon og regnskap og har jobbet som rådgiver og revisor i PwC i mer enn 13. år Jeg er i dag ansvarlig for fagområdet virksomhetsstyring og internkontroll. Jeg har erfaring med implementering- og endringsprogrammer, prosessforbedringer og internkontroll, innenfor områder som finansiell rapportering, resultatstyring, eierstyring, risikostyring og internkontrollprogrammer.  Kontakt meg gjerne om du har noen spørsmål!

Thor Dalhaug

Thor er advokatfullmektig og statsautorisert revisor i PwCs granskingsavdeling. Han har de siste 15 årene jobbet særlig med antihvitvask, antikorrupsjon og gransking. Han har bistått en rekke internasjonale selskaper med utvikling og implementering av compliance-programmer, herunder utvikling av anti-korrupsjonsprogrammer rettet mot tredjeparter, etiske regelverk og opplæringsprogrammer for etterlevelse av amerikansk, britisk og norsk anti-korrupsjonslovgivning.

Øystein Tungen

Øystein jobber i Advokatfirmaet PwC med ansvar for teknologiutvikling og digitalisering av tjenesteområdene i Advokatfirmaet. Videre er Øystein kontaktperson i PwC Norge for SAF-T rapportering, og han jobber tett med de ulike teknologimiljøene i PwC for å tilby det beste for kundene. Øystein har bakgrunn som revisor i PwC og er statsautorisert revisor. Øystein har flere års erfaring som økonomisjef i en norsk produksjonsbedrift med børsnotert morselskap og har praktisk erfaring med bytte av ERP system som prosjektleder og løsningsansvarlig for økonomifunksjonen.

Øystein works in Advokatfirmaet PwC with responsibility for technology development and digitalization of the service areas in the Law Firm. Furthermore, Øystein is the contact person in PwC Norway for SAF-T reporting, and he works closely with the various technology environments in PwC to offer the best for the clients. Øystein has a background as an auditor in PwC and is a state authorized public accountant. Øystein has several years of experience as a finance manager in a Norwegian production company with a listed parent company and has practical experience with changing ERP system as a project manager and solution responsible for the finance function.