<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siste artikler

Les artikkelen

Crisis Management: Do you think you are prepared for the next crisis?

Before you answer, consider this. Most organisations have faced a crisis caused by Covid-19 in the last year. Experienced and first-time ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Viktigheten av varslingskanaler i krisetider

Det kommer kanskje ikke som lyn fra klar himmel at noen som jobber med varslingssaker skal si at det er viktig med varslingskanaler, og at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Korrupsjonsfaren øker - Hva gjør vi nå?

Økokrims trusselvurdering 2020 peker på økt risiko for korrupsjon i Norge. Hvordan bør norske selskaper ruste seg mot dette? Er det nok å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Midlenes opprinnelse

Hvordan innvirker hvitvaskingsloven på virksomheter som ikke er omfattet av loven? Vi har den senere tid opplevd en større pågang av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Safety 1 eller Safety 2? Eller ja takk begge deler?

Det pågår en diskusjon i det internasjonale safety-miljøet om et påstått paradigmeskifte innen sikkerhetsteori. Ordskiftet drives fremover ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ikke ta den for god phish!

Are scammers getting smarter or are we too busy to see beyond their intentions?  It is 2020 and you are well aware of phishing scams. You ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sikkerhet i en usikker verden

Regjeringen la sist fredag frem en perspektivmelding om samfunnssikkerheten i Norge. Det er mye bra å si om meldingen «samfunnssikkerhet i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tre måter Covid-19 vil påvirke selskapers verdikjeder inn i fremtiden

I 2019 importerte og eksporterte Norge varer for henholdsvis 756 og 904 milliarder kroner. EU-landene, Kina og USA er våre viktigste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Komme styrket ut av krisen

Til styre og ledelse i alle virksomheter – her er tre stikkord dere bør tenke på når en krise treffer virksomheten: Mobilisere – komme ...

Les artikkelen
Les artikkelen

The Need for Due Diligence in Defence Related Technologies

The layman understanding of due diligence is often as a narrow compliance mechanism, a means of ensuring observance with relevant laws and ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Presisering av varslingsreglene

Departementets forslag, Prop. 74L er til behandling i Stortinget i disse dager Rett før påske la departementet frem sine forslag til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Responsible business practice on the rise

Globalisation and international finance have given rise to multinational corporations and international supply chains, but the legal ...

Les artikkelen