<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Responsible business practice on the rise

Kriminalitet - en stor utfordring i bygg og anlegg

AML Risikoanalyse for dummies

Personvernforordningen og hvitvaskingsloven. Godzilla vs King Kong?

Et bestillingsverk!

How to identify lies

Arbeidsrett: Har din bedrift fått på plass varslingsrutiner?

3 tips til næringslivsledere som vil unngå hvitvasking og korrupsjon

Hvitvasking

Anti-hvitvasking og Elektronisk overvåking

Skruene strammes til i ny hvitvaskingslov

Varsling - frykt for represalier

Trump som brems i kampen mot korrupsjon?

Gasellevirksomheter og forebygging av økonomiske misligheter

En ISO-standard for antikorrupsjon - en velsignelse eller forbannelse?

Hvordan dataanalyser kan forebygge og avdekke misligheter

PwCs rapport til Nærings- og fiskeridepartementet: Korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

Er din eiendomsmeglingsvirksomhet i stand til etterlevelse av regelverket til antihvitvaskingsarbeid?

ANTIKORRUPSJON I FORBINDELSE MED OPPKJØP OG FUSJONER

US DoJ – Nye tiltak i kampen mot korrupsjon

Iran-seminar i Oslo og Stavanger i morgen

Iran - muligheter og utfordringer

Kriminalitetens tilstand

Varsling om doping i idretten - ny varslingskanal på plass

Muligheter for innsyn i ansattes epost

Norges Bank - Strengere utelukkelsesregime ved grov korrupsjon?

Nye takter fra amerikanske justismyndigheter i korrupsjonskampen

Hva er korrupsjon?

Hvem skal straffes ved bedriftskriminalitet?

Vern om varsleren!

Hostile takeover – Et frastjålet digitalt liv

Foretaksstraff eller ikke – kan noen si hva som er godt nok?

Born to bribe

Kampen mot korrupsjon – slutten på begynnelsen?

PwC Gransking inviterer til Antikorrupsjonskonferansen 2015

Hvorfor og hvordan foregår korrupsjon – "Organisatoriske" røde flagg

Neglisjerer naive nordmenn korrupsjon og menneskerettighetsbrudd?

Risikobasert tilnærming til korrupsjon – hvordan få det til?

Forebygging eller høy risikoappetitt? Bukken som passer havresekken?

Velkommen til Granskingsbloggen

Risikofritt å drive med økonomisk kriminalitet, om det ikke blir for stort eller for lite