<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Endring av konsernbidrag - når og hvordan?

  Innføringen av egenfastsettingsprinsippet den 1. januar 2017, innebærer at det fra og med skattleggingsperioden 2016 er langt enklere enn ...

Les artikkelen
Les artikkelen

De viktigste skatteendringene i 2018

Nytt år betyr nye skatte- og avgiftsregler. Vi gir deg en oversikt over hva som er nytt fra 2018. Nedenfor har vi kort oppsummert noen av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvis du venter på selvangivelsen, venter du forgjeves....

...for fra 2016 er det ikke lenger noe som heter selvangivelse. Nå heter det skattemelding, men utover navneendringen vil du kjenne igjen ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Spennende tilpasninger i aksjeloven på trappene

Etter oppdrag fra Regjeringen avga Aksjelovutvalget den 21. oktober 2016 sin utredning NOU 2016:22, «Aksjelovgivning for økt verdiskaping», ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er rapporteringsplikten for oppdrag gitt til utenlandske firma (på skjema RF-1199) i strid med konkurransefriheten i EØS?

ESA har nå til behandling spørsmålet om hvorvidt rapporteringsplikten på skjema RF-1199 er i strid med konkurransefriheten etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endring av skatteloven § 5-50 om skatt på tilfeldige gevinster – Skatteetaten tar delvis til vettet

Etter å ha skattlagt bruttoinntekten til pokerspillere og sportstippere i over 10 år uten å vurdere hvorvidt den enkelte spiller faktisk ...

Les artikkelen
Les artikkelen

National budget 2016 – Tax reform - Corporate taxation

The proposal for the national budget for 2016 and the Government’s follow up of the Scheel committee’s proposal for a tax reform were ...

Les artikkelen