<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Erik Andersen

Jeg heter Erik Andersen og har jobbet i PwC siden 1997. Jeg har også jobbet 4 år ved PwC sitt New York-kontor. Jeg jobber primært med revisjon av finansforetak (bank, forsikring og kapitalforvaltning) i tillegg til eiendom og inkassoforetak. Mine faglige interesseområder er verdsettelse og regnskapsføring av finansielle instrumenter og eiendom samt risikostyring og internkontroll (inkl SOX rammeverket).
erik.andersen@pwc.com
Du finner meg på:

Viktige funn fra bank- og kapitalmarkeder

Av Erik Andersen , 12. april 2018

PwCs CEO Survey 2018 understreker at den viktigste driveren for forskjeller mellom aktørers suksess, er digital transformasjon, innovasjon og drivkraft for vekst som stammer fra digital transformasjon. 

Les artikkel

Dele artikkelen:

Ny forskrift om uttreden fra Bankenes Sikringsfond

Av Erik Andersen , 21. september 2016

Finansdepartementet fastsatte 19. september en ny forskrift som regulerer avkorting av sikringsfondsavgiften ved uttreden av ordningen i løpet av året.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Følg bloggen