<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Kristine Hesjedal Twomey

Jeg heter Kristine Hesjedal Twomey og har jobbet som konsulent i PwC siden 2010. Jeg jobber hovedsakelig på prosjekter innen banknæringen med fokus på risikostyring og regulatoriske krav. Jeg har særlig kompetanse innen kapital- og likviditetstyring, myndighetsrapportering og IFRS 9.
kristine.twomey@pwc.com
Du finner meg på:

Nye krav til definisjon av misligholdte engasjementer

Av Kristine Hesjedal Twomey , 9. november 2016

EBA publiserte tidligere i høst nye anbefalinger for hvordan mislighold skal defineres. Formålet med anbefalingen er å harmonisere misligholdsdefinisjonen på tvers av EU. Finanstilsynet annonserte 3. november at de vil bekrefte overfor EBA at de vil følge opp denne anbefalingen og legge den til grunn i tilsynsarbeidet. Anbefalingene vil medføre store operasjonelle og tekniske konsekvenser for de fleste norske banker, særlig for IRB-bankene. Endringen gjelder fra 1.1.2021, men Finanstilsynet anmoder bankene om å kunne følge anbefalingen så snart som mulig.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

Av Kristine Hesjedal Twomey , 15. september 2016

Finanstilsynet foreslår å stramme inn boliglånsforskriften. Forslaget omfatter blant annet fjerning av fleksibilitetskvoten som gir bankene adgang til å fravike kravene til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling for inntil 10% av innvilgede lån hvert kvartal.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Følg bloggen