<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eldar Lillevik

Jeg heter Eldar og er med som direktør i PwCs satsning rundt Cybersecurity. De siste ti årene har jeg hatt lederstillinger i DNB, NSM NorCERT og Forsvaret med ulike aspekter av fagfeltet. Fra starten i 2013 til høsten 2016 var jeg også styreleder i FinansCERT. Etter flere år med fokus på Incident Response (IRT) og håndtering av bedragerier i digitale kanaler (eFraud) har jeg fått en stadig økende fascinasjon for sikkerhetsledelse og sikkerhetskommunikasjon. Sistnevnte er helt essensielt for å få sikkerhet ut i kapillærene av virksomheten. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser blir jeg glad for å høre fra deg!
eldar.lillevik@pwc.com

Brannfare i cyberskogen?

Av Eldar Lillevik , 24. november 2016

Den beste måten å unngå skogbrann på er å skape holdninger så ingen tenner bål når skogen er knusktørr, og at man raskt igangsetter slukking hvis det likevel skulle begynne å brenne.

Les artikkel

Interesseområder: Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen: