<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

SkatteFUNN - husk søknadsfristen 1. september

Søknad om godkjennelse av SkatteFUNN som mottas av Forskningsrådet før 1. september, realitetsbehandles innen utløpet av 2018. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SkatteFUNN-ordningen

Alle SkatteFunn-søknader som blir sendt inn før 1. september, vil bli behandlet av Forskningsrådet før årsskiftet. SkatteFunn-ordningen er ...

Les artikkelen