<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jan Rindal

Mitt navn er Jan Rindal og jeg er senior manager i PwC Risk Advisory Services. Jeg er utdannet sivilingeniør og har mer enn 10 års erfaring som rådgiver og leder i linje. I PwC utfører jeg hovedsakelig rådgivning innen virksomhetsledelse inkludert internrevisjon, risikostyring og sustainability for flere av Norges største selskap. Dette omfatter utarbeidelse av det strategiske perspektivet og ned til styring og kontroll av prosesser. I tillegg fokuserer jeg på tjenesteutvikling på tvers av PwC og for Risk Advisory Services.
jan.rindal@pwc.com

Strategi & kvalitet - revolusjon eller evolusjon?

Av Jan Rindal , 10. oktober 2016

Ville du kjøpt legemidler av en produsent som ikke følger gjeldende lovverk? Ville du bestilt flyreise av et selskap som tar lett på kvalitet og sikkerhet? Ville du kjøpt abonnement på skytjenester hvis du var klar over at tjenesten er usikker? Som ansvarlig for anskaffelser i et selskap, ville du kjøpt inn produkter og tjenester av en leverandør med et frynsete renommé?

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll

Dele artikkelen: