<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jonas Gaudernack

Mitt navn er Jonas Gaudernack og jeg er leder for PwCs tjenester innen risikostyring og internrevisjon. Med generelt økende kompleksitet og uforutsigbarhet i samfunnet opplever mange risikobildet som uoversiktlig. Samtidig stilles man overfor stadig strengere regelverk og økende krav til risikostyring, kontroll og revisjon. Jeg har en doktorgrad på revisjon og risikostyring, og jeg syntes det er givende å gi råd om hvordan man kan analysere hvilke risikoer en virksomhet står overfor, og hvordan man kan tilpasse kontroll og revisjonsregimet på en kostnadseffektiv måte som tilfører nytte og forbedring. Det er ikke lett, men det lar seg gjøre! Har du spørsmål om tema relatert til risikostyring, kontroll og revisjon, så er du velkommen til å ta kontakt for en faglig prat.
jonas.gaudernack@pwc.com

God internrevisjonsleder = god internrevisjon

Av Jonas Gaudernack , 21. april 2016

 GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

PwCs årlige «State of the Internal Audit Profession» viser det vi alle vet; god ledelse skaper gode resultater.

Under overskriften «Leadership Matters» vises sammenhengen mellom internrevisjonsledelse, opplevd nytte av internrevisjon, og hvor god virksomhetens faktiske risikostyring oppleves å være. Ikke overraskende er det av avgjørende betydning at internrevisjonslederen er «god».

Men hva vil det si å være «god»? – og hvordan skal vi som internrevisjonsledere bli «gode»? 

Les artikkel

Interesseområder: Internrevisjon

Dele artikkelen: