<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Maren Maal

Jeg heter Maren Maal og jobber som Manager i Risk Advisory Services i PwC. Før jeg kom til PwC arbeidet jeg som forsker i fem år ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Jeg forsket på ulike temaer knyttet til risiko, spesielt risikovurderingsmetodikk og risikostyring. Risiko er et hett område og har vært svært omdiskutert de siste årene. For norske og internasjonale virksomheter kan en mer bevisst holdning til risiko gi et økt mulighetsrom for å bedre virksomhetsstyring og ledelse. Som en risikonerd synes jeg dette er veldig spennende og viktig og vil derfor blogge jevnlig om dette fremover. Hvis du har synspunkter eller spørsmål, så blir jeg glad for å høre fra deg!
maren.maal@pwc.com

Risiko - bare negativt?

Av Maren Maal , 4. mars 2019

Etter selv å ha arbeidet med sikkerhetsfaglige problemstillinger og dermed sett på risiko som noe utelukkende negativt, var det uvant å tenke på risiko på en annen måte. I faget Enterprise Risk Management (ERM) ser man mer helhetlig på risiko, ved at risiko også kan bety muligheter for gevinst. Internasjonalt har man vært vitne til paradigmeskifte i hvordan man tenker på risiko. I de senere år har man fått en dreining mot at risikobegrepet "rommer mer" og at det dermed gir økte muligheter for å se risikostyring på nye måter. Vi snakket med Equinor for å høre hvorfor de har valgt å tenke på risiko som noe mer enn bare nedside.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring

Dele artikkelen:

Helhetlig risikostyring: Lyst på en sniktitt på fremtidens styringsverktøy?

Av Maren Maal , 8. november 2018

Helhetlig risikostyring (Enterprise Risk Management) har blitt et buzzword blant norske virksomheter og har kommet for å bli. I dag er det få norske virksomheter som virkelig mestrer dette, ettersom det er utfordrende og komplekst. Vet du egentlig hva “helhetlig risikostyring” (ERM) er?

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring

Dele artikkelen: