<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

How to identify lies

Lawyer and Director at PricewaterhouseCoopers Tactical interviews as part of investigating corporate crimes. Humans are not objective by ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ANTIKORRUPSJON I FORBINDELSE MED OPPKJØP OG FUSJONER

Dersom det har blitt begått straffbare handlinger, som for eksempel korrupsjon i en virksomhet som kjøpes opp eller innfusjoneres, blir det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva er korrupsjon?

Korrupsjon er misbruk av makt, sier Transparency International. Korrupsjon er et flertydig begrep, sier Økokrim. Korrupsjon som begrep har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem skal straffes ved bedriftskriminalitet?

Reglene om foretaksstraff er utformet slik at dersom noen har begått en straffbar handling på vegne av et foretak, så kan foretaket ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Born to bribe

I hvilken grad er du menneskelig disponert til å begå korrupsjon? Mange bedrifter bruker mye ressurser på å forebygge korrupsjon. Økt ...

Les artikkelen