<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Bodil Marie Myklebust

Mitt navn er Bodil Marie Myklebust og jeg er advokat i PwC der jeg har vært ansatt siden 2007. Hovedsaklig jobber jeg med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning og øvrige forretningsjuridiske problemstillinger. Jeg er en del av PwC sin gruppe innenfor finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.


bodil.myklebust@pwc.com
Du finner meg på:

Mindre justering i skattereglene for verdipapirfond

Av Bodil Marie Myklebust , 11. mai 2016

Med virkning for inntektsåret 2016 er det gitt nye skatteregler for verdipapirfond. I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslås det to mindre justeringer i dette regelverket.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak

Dele artikkelen:

FATCA og CRS - dette må du vite om de nye rapporteringskravene

Av Bodil Marie Myklebust , 1. mars 2016

Gjennom FATCA og CRS er det de siste årene blitt innført nye rapporteringskrav for norske finansielle institusjoner.

Her får du en kortfattet oversikt over reglene og bakgrunnen for disse.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Følg bloggen