<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Mindre justering i skattereglene for verdipapirfond

Med virkning for inntektsåret 2016 er det gitt nye skatteregler for verdipapirfond. I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslås det to ...

Les artikkelen
Les artikkelen

FATCA og CRS - dette må du vite om de nye rapporteringskravene

Gjennom FATCA og CRS er det de siste årene blitt innført nye rapporteringskrav for norske finansielle institusjoner. Her får du en ...

Les artikkelen