<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Innføring av krav til uvektet kapitalandel

Med stadig nye regulatoriske krav, blir balansestyring mer og mer en krevende øvelse. Finanstilsynets forslag har flere viktige ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bankregelverk i stadig endring

Bankene har siden finanskrisen måttet tilpasse seg en rekke nye regulatoriske krav som LCR, NSFR og Leverage Ratio. Er dette bare ...

Les artikkelen