<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Snart tid for årsapporten 2016

Det er snart tid for å gjøre opp status for året som er gått. I arbeidet med årsrapporten vil det være nyttig å ha fokus på områder som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bankene forventer økte nedskrivninger og mer volatile resultater som følge av IFRS 9

European Banking Authority (EBA) publiserte nylig en undersøkelse av IFRS 9 arbeidet til 58 europeiske banker. Undersøkelsen viser at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er du rustet for IFRS 9?

Det er særlig de nye tapsvurderingsreglene som vil gjøre overgangen krevende for bankene. IFRS 9 vil erstatte dagens IFRS regler for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regnskapsregler for leasing kan få stor betydning for banker og finansieringsforetak

1. januar 2019 må alle selskaper som følger internasjonale regnskapsregler (IFRS) endre måten de regnskapsfører leieavtaler. Vi forventer ...

Les artikkelen