<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Slik er petroleumsbeskatningen i Norge

Petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen er Norges viktigste industri. Statens inntekter fra denne industrien, både som eier (gjennom ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen foreslår vesentlige endringer i petroleumsskatten i 2022

I pressemelding 8. april 2022 har Regjeringen presentert sitt forslag til omlegging av petroleumsskatten med virkning fra 2022. Detaljene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen foreslår grunnleggende omlegging av petroleumsskatten fra 2022

I pressemelding 31. august 2021 introduserte Regjeringen sitt forslag til omlegging av petroleumsskatten med virkning fra 2022. Forslaget ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatteavtaler må få sikkerhetsventil

Internprising er i vinden som aldri før. Norske skattemyndigheter saumfarer ivrig transaksjoner mellom beslektede foretak, og påstår ofte ...

Les artikkelen