<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag om en suppleringsskatt i norsk rett - norsk implementering av Pilar 2 reglene

Finansdepartementet sendte den 6. juni 2023 et forslag til endringer i skatteloven og skatteforvaltningsloven, samt Finansdepartementets ...

Les artikkelen