<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Hilde Thorstad

Jeg heter Hilde Thorstad, er partner i Advokatfirmaet PwC, og leder firmaets avdeling for shipping, offshore og oljeservice. Jeg har mer enn 15 års erfaring med skatterådgivning overfor norske og multinasjonale konsern. Mine spesialområder er norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, herunder restrukturering over landegrensene, transfer pricing og EU/EØS-skatterett, samt rådgivning til aktører innenfor shipping, offshore og oljeservice.

My name is Hilde Thorstad and I am a partner in PwC Tax & Legal Services. I have more than 15 years of experience with advising Norwegian and multinational groups. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law, including cross border restructurings, transfer pricing and EU/EEA tax law, and have a special focus on shipping, offshore and oil service industries.


hilde.thorstad@pwc.com

ESA har godkjent rederiskatteordningen for ytterligere 10 år

Av Hilde Thorstad , 15. desember 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

ESA godkjente i går den norske rederiskatteordningen for ytterligere 10 år. Den godkjente ordningen innebærer visse endringer, hvor det blant annet innføres begrensninger for utleie på bareboat-vilkår og hvor vindmøllefartøy tas inn i ordningen. Vi oppsummerer de viktigste endringene i rederiskatteordningen under.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Det amerikanske senatet godkjenner revidert forslag til skattereform

Av Hilde Thorstad , 5. desember 2017

pwc.jpg

En revidert versjon av forslaget til skattereform ble vedtatt i det Senatet den 2. desember med 51 mot 49 stemmer. Senatet vedtok flere betydelige endringer i forslaget fra Senatets finanskomité for å sikre flertall.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Varslede endringer i rederiskatteordningen: Signaler fra ESA om overgangsordning for å justere virksomheten til nye krav til utleie på bareboat vilkår mv.

Av Hilde Thorstad , 17. november 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Rederiskattereglene innebærer lovlig støtte i samsvar med ESAs retningslinjer for støtte til sjøfart og er godkjent av ESA frem til 31. desember 2017. I forbindelse med re-notifiseringen av den norske ordningen til EFTAs overvåkingsorgan ESA den 24. mai i år foreslo Finansdepartementet endringer i den norske ordningen. For å redusere usikkerhet og gi rederiene mulighet til å tilpasse seg de nye kravene til bareboat utleie, har Regjeringen nå forelagt for ESA overgangsregler som innebærer at de må tilpasse seg innen 31. oktober 2018.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Konsernbidragsreglene er i strid med etableringsretten for EØS-selskaper med tidligere norske underskuddsfilialer

Av Hilde Thorstad , 11. oktober 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

EØS-selskaper som tidligere har hatt en norsk filial med skattemessig underskudd til fremføring har i mange år blitt nektet å utnytte det fremførbare underskuddet ved å motta konsernbidrag med skattemessig effekt fra andre konsernselskaper med norsk skatteplikt. Dette var også tilfelle for noen av PwC sine kunder, som med bistand fra PwC tok opp kampen mot skattekontorets praksis ved å ta ut søksmål mot skattekontorenes vedtak.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen  åpner for konsernbidrag med skattemessig effekt over landegrensene

Av Hilde Thorstad , 14. september 2017

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

EFTA-domstolen har i en ny rådgivende uttalelse av 13. september 2017 uttalt at det kan være i strid med etableringsfriheten etter EØS-retten å nekte norske selskaper skattemessig fradrag for konsernbidrag ytet til et konsernselskap i en EØS stat som har skattemessig underskudd i denne staten. Et vilkår er at underskuddet i konsernselskapet er endelig, og ikke kan utnyttes i hjemstaten i tidligere perioder eller i fremtiden.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

EU-Kommisjonens avgjørelse om ulovlig statsstøtte til Apple i Irland

Av Hilde Thorstad , 1. september 2016

pwc.jpg

Les PwCs nyhetsbrev om pressemeldingen hvor Europakommisjonen kunngjør sin endelige avgjørelse i statsstøttesaken som gjelder overskuddsdeling i og selskapsbeskatning av Apple i Irland.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter