<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2021 - Finansdepartementet opprettholder forslag om innføring av kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet som ble lagt frem 7. oktober 2020 å innføre internrettslig hjemmel for kildeskatt på rente-, royalty ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kildeskatt på renter og royalty mv.

Den 27. februar 2020 sendte Finansdepartementet ut et høringsnotat med forslag til innføring av kildeskatt på renter og royalty mv. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ESA har godkjent rederiskatteordningen for ytterligere 10 år

ESA godkjente i går den norske rederiskatteordningen for ytterligere 10 år. Den godkjente ordningen innebærer visse endringer, hvor det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Det amerikanske senatet godkjenner revidert forslag til skattereform

En revidert versjon av forslaget til skattereform ble vedtatt i det Senatet den 2. desember med 51 mot 49 stemmer. Senatet vedtok flere ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Varslede endringer i rederiskatteordningen: Signaler fra ESA om overgangsordning for å justere virksomheten til nye krav til utleie på bareboat vilkår mv.

Rederiskattereglene innebærer lovlig støtte i samsvar med ESAs retningslinjer for støtte til sjøfart og er godkjent av ESA frem til 31. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Konsernbidragsreglene er i strid med etableringsretten for EØS-selskaper med tidligere norske underskuddsfilialer

EØS-selskaper som tidligere har hatt en norsk filial med skattemessig underskudd til fremføring har i mange år blitt nektet å utnytte det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen  åpner for konsernbidrag med skattemessig effekt over landegrensene

EFTA-domstolen har i en ny rådgivende uttalelse av 13. september 2017 uttalt at det kan være i strid med etableringsfriheten etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU-Kommisjonens avgjørelse om ulovlig statsstøtte til Apple i Irland

Les PwCs nyhetsbrev om pressemeldingen hvor Europakommisjonen kunngjør sin endelige avgjørelse i statsstøttesaken som gjelder ...

Les artikkelen