<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Kjøp av tjenester fra utlandet - nye regler fra 2023

Fra 2023 er det innført en generell merverdiavgiftsplikt på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Reglene utligner ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag om endring av tollreglene for lavverdisendinger - avvikling av 350 kr unntaket

Den 2.12.2022 sendte Finansdepartementet på høring forslag om å avvikle det midlertidige deklareringsunntaket for innførsel av varer med ...

Les artikkelen