<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Kompensasjon av moms i svømmehaller kan ende med mageplask for kommuner

Av Oddgeir Wiig , 12. juni 2019

Innlegg Julie_ESG

I kjølvannet av sakene om «kulturmoms» for Stavanger Konserthus og Kilden Teater og Konserthus, har skatteetaten varslet en rekke kommuner om tilbakebetaling av MVA kompensasjon knyttet til publikums- bading i kommunale svømmehaller. Man skulle tro at skatteetatens praktisering av regelverket var lik for kommunale svømmehaller som for kommunale kulturhus. Vi erfarer at så ikke er tilfelle. Kommuners drøm om en ny svømmehall, kan fort bli et momsmareritt.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, VAT

Dele artikkelen:

Forslag om å redusere til en merverdiavgiftssats i Norge

Av Marit Barth , 15. mai 2019

VAT_v2

Onsdag 15. mai 2019 avga ekspertutvalget oppnevnt av Finansdepartementet en utredning angående potensielle endring i dagens merverdiavgiftssystem. Utvalget var bedt om å utrede et enklere system for merverdiavgift med færre satser.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Av Knut Ekern , Marit Barth og Therese Karoline Larsen , 14. mai 2019

Revidert nasjonalbudsjett SoMe 1-1

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er at kostnadssiden i budsjettet øker, men dette finansieres gjennom økt bruk av oljepenger. På avgiftsområdet gis det enkelte moderate lettelser innenfor kultur, alkohol og bil. På skatteområdet fremstår revidert budsjett som nøytralt.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - livestream starter kl 12

Av Marit Barth , 14. mai 2019

Revidert nasjonalbudsjett SoMe 1-1

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

Av Therese Karoline Larsen , Knut Ekern og Marit Barth , 13. mai 2019

TLS gruppebilde

14. mai kommer revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi oppdaterer deg i vår livestream klokka 12. Det har skjedd en del på skatte- og avgiftsområdet siden ordinært budsjett. Derfor tror vi ikke at det kommer store nyheter i revidert. I dette blogginnlegget oppsummerer vi de viktigste nyhetene i tiden som har gått siden ordinært budsjett ble lagt frem.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Kostnader i utlandet? 5 tips til søknad om momsrefusjon

Av Sharon Tan Lauten , 10. april 2019

sharontanlauten

For bedrifter er det mulig å  få momsrefusjon fra mange land i Europa.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Digitalisering av skatteområdet - Tax Tech Academy 25. og 26. mars - noen få plasser igjen!

Av Ståle Wangen , 19. mars 2019

Tax Tech Academy-1Digitale plattformer og verktøy utfordrer i stadig større omfang etablerte arbeidsmetoder. For virksomheter som jobber med å digitalisere sin skattefunksjon eller andre deler av sin virksomhet er det viktig å vite hvordan “digitaliseringen” kan utnyttes effektivt og hvilke verktøy som kan brukes for å lykkes. Vi inviterer derfor til Tax Tech Academy, som er en interaktiv workshop for virksomheter som ønsker å se nye muligheter innenfor skatte- og regnskapsrapportering. 

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Salg av varer via nettbutikk - momsforpliktelser i utlandet

Av Per Kirknes , 20. februar 2019

per-kirknes-2

Nettsalg til forbrukere i andre land har til nå ofte vært avgiftsfritt på grunn av minstegrenser ved import i mange land. Flere land tar nå grep for å unngå uthuling av avgiftssystemet, og avvikler disse fritakene samtidig som nettbutikkene får lokal registreringsplikt. Dette får betydning for norske foretak som selger varer via nett til utenlandske forbrukere, og kan kanskje også gi en pekepinn for hva som blir løsningen i Norge fremover.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Elektroniske nyhetstjenester kan bli momspliktige

Av Synne Hangeland , 9. januar 2019

synne

Nylig blogget jeg om forslag til mva-fritak for e-bøker og elektroniske tidsskrifter. Som en del av forslaget inngår en forenklingsregel for samleabonnementer, hvor et avgiftspliktig element kan smitte over på resten av en pakke som ellers inneholder tjenester uten moms (fritatt). Dette kan eksempelvis føre til at kanalpakker som inneholder både avgiftspliktige TV-kanaler og fritatte nyhetskanaler, i sin helhet blir avgiftspliktige.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Mva-fritak for e-bøker og elektroniske tidsskrifter på høring

Av Synne Hangeland , 4. januar 2019

synne

I Statsbudsjettet for 2019 fremgikk det at regjeringen tar sikte på å innføre mva-fritak for omsetning av elektroniske tidsskrifter og e-bøker. De konkrete forslagene til endringer i lov og forskrift er nå sendt på høring. Særlig verdt å merke seg er at fritaket for elektroniske tidsskrifter ikke vil gjelde tidsskrift som kun utgis elektronisk, samt at det foreslås en forenklet avgiftsbehandling for “samleabonnement” i den forstand at hele abonnementet skal faktureres med mva hvis det inneholder et avgiftspliktig element.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter