<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jan Henrik Schou Straumsheim

Jeg heter Jan Henrik Schou Straumsheim, og jobber som rådgiver innen cybersikkerhet og IT-risko i PwC. Jeg har arbeidet i PwC siden 2016, og har tidligere erfaring som sikkerhetsrådgiver i Mnemonic og offiser i Forsvaret. Mine faglige interesseområder er digitalisering, sikkerhet og personvern. Har du synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål ønsker jeg å høre fra deg!
jan.straumsheim@pwc.com

Refleksjoner om PwCs Cybercrime Survey - Cybertrusler mot dataintegritet er en økende bekymring

Av Jan Henrik Schou Straumsheim , 8. november 2017

Du ser det stadig vekk i media: omfattende datainnbrudd stjeler spalteplass og skaper frykt og usikkerhet. Til tross for oppmerksomheten disse hendelsene skaper, strever mange virksomheter med å forstå og håndtere risikoen i det digitale rom. Kompleksiteten i systemene virksomheten er avhengig av øker, og det stilles stadig høyere krav til robusthet for å håndtere uønskede hendelser.

Les artikkel

Interesseområder: Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Løsepengeviruset WannaCry - Hvordan beskytte virksomheten?

Av Jan Henrik Schou Straumsheim , 15. mai 2017

Fredag 12. mai ble virksomheter og privatpersoner over hele verden infisert av en omfattende ransomware (løsepengevirus) kampanje. Enkelte selskaper i Norge har blitt rammet, men i skrivende stund kan det se ut som om vi har sluppet billig unna. Skadevaren blir omtalt som bl.a. ‘WannaCry’ og ‘WanaCrypt0r’, og spredde seg i svært høy hastighet.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Krig og kjærlighet i masseovervåkningens tidsalder

Av Jan Henrik Schou Straumsheim , 5. januar 2017

Fredag 6. januar lukkes høringen om digitalt grenseforsvar (DGF). Løsningsforslaget som presenteres i høringsbrevet fra Lysne II-utvalget er kontroversielt: Etterretningstjenesten bør få lov til å overvåke all tele- og datatrafikk som går inn gjennom eller ut over landets grenser. Storebror ser deg, eller?

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering

Dele artikkelen:

Hendene i været - dette er et ran! Hvorfor satse på cybersikkerhet?

Av Jan Henrik Schou Straumsheim , 2. desember 2016

Hvert år gjennomfører PwC en verdensomspennende undersøkelse om cyber- og informasjonssikkerhet. PwCs årlige globale undersøkelse, the Global State of Information Security Survey - nå i sitt 19. år - dekker 10 000 virksomheter og ledere i hele verden. Undersøkelsen viser blant annet at ledere utfordres på å finne løsninger som både kan beskytte selskapets verdier og samtidig tilfredsstille kravstore kunder. Det er en vanskelig balansegang, og sikkerheten lider ofte på bekostning av andre hensyn.

Les artikkel

Interesseområder: Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen: