<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitalisering virker - men for få er i gang…

Av Marianne Brusdal , Inger-Lise Øvland & Anniken Teres Pedersen , 4. oktober 2018

I PwCs rykende ferske undersøkelse «Fremtidens økonomifunksjon» har vi kartlagt hvor langt dagens økonomifunksjoner er kommet på den digitale reisen og hvor kostnadseffektive de er. Undersøkelsen viser at virksomheter som følger med på den teknologiske utviklingen og tar i bruk ny teknologi også er de som er mest kostnadseffektive. Disse selskapene har et kostnadsnivå som er en tredjedel av den gjennomsnittlige økonomifunksjonen.

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen, Digitalisering, styring og kontroll

Dele artikkelen:

PwC Global CEO Survey 2018 - den bekymrede optimisten

Av Maiken Kristiansen & Petra Liset , 13. april 2018

I PwCs årlige CEO-undersøkelse for 2018 deltok nær 1300 toppledere fra 85 land. Fokuset har vært på hva topplederne ser på som de største truslene mot selskapets vekst samt muligheter for fremtiden.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Samfunnsansvar, Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

Kryptovaluta - fremtidens penger?

Av Risk Advisory Services , 19. september 2017

England har utviklet sin egen digitale valuta, hvor sentralbanken garanterer for verdien. Fremtiden er kryptovaluta som ikke er kun for kriminelle.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering

Dele artikkelen:

Årets-CEO undersøkelse er klar - Mer tro på vekst, men stadig større uro for det større bildet

Av Eli Moe-Helgesen , 6. februar 2017

PwCs årlige CEO-undersøkelse er nettopp lansert. Enorme omveltninger utløst av globalisering og teknologisk endring preger næringslivet, og i årets undersøkelse deler nærmere 1400 CEOer sine synspunkter på virkningen av disse kreftene på vekst, talent, tillit og samfunn.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Digitalisering, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Krig og kjærlighet i masseovervåkningens tidsalder

Av Jan Henrik Schou Straumsheim , 5. januar 2017

Fredag 6. januar lukkes høringen om digitalt grenseforsvar (DGF). Løsningsforslaget som presenteres i høringsbrevet fra Lysne II-utvalget er kontroversielt: Etterretningstjenesten bør få lov til å overvåke all tele- og datatrafikk som går inn gjennom eller ut over landets grenser. Storebror ser deg, eller?

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering

Dele artikkelen:

Digitale økosystem, PSD II og ny personvernforordning

Av Lars Erik Fjørtoft , 4. januar 2017

2017 blir et utrolig spennende år for alle som er interessert i digitalisering, og spesielt for oss med en særskilt interesse for betalingsområdet. I januar og mai 2018 introduseres hhv Payment Service Directive II (PSD II) og ny personvernforordning i norsk lov. Arbeidet med å tilrettelegge for etterlevelse og benytte seg av muligheter må gjøres i 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering

Dele artikkelen:

Liten tue kan velte stort lass - Digitalisering forandrer maktbalanse og bransjer

Av Risk Advisory Services , 11. november 2016

Gratulerer årets Gaseller i Agder og Nordland!

Spør tre personer om å definere digitalisering, og du vil garantert få tre ulike svar. Men alle tre svarene vil ha noe til felles; digital transformasjon endrer dagens spilleregler. Små og mellomstore bedrifter kan yppe seg i konkurranse med de store, og komme seirende ut av kampen. Store aktører - med gårsdagens forretningsmodeller, monolittiske løsninger, lang endringstid og med system-spagetti som tilsynelatende henger sammen med strips og gaffateip - kan ikke lenger avskrive mindre aktører. For du som er liten kan over natten være vinneren.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Gaselle 2016

Dele artikkelen:

Fintech – hot or not?

Av Lars Erik Fjørtoft , 23. august 2016

Under Arendalsuka 2016 inviterte Finans Norge og Finansforbundet til seminar med tittelen; Fintech - hot og not. Foruten de to organisasjonenes ledere, Idar Kreutzer og Pål Adrian Hellman, var forbrukerombud Gry Nergård og lederen av Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, invitert for å bidra til et godt møte og paneldebatt. Det var stinn brakke i flotte lokaler som Sparebanken Sør stilte til rådighet. Jeg var så heldig å bli invitert til å innlede debatten med å reflektere rundt tiden vi lever i, og hvilke muligheter og utfordringer vi står ovenfor. Nedenfor har jeg skrevet litt om tankene jeg har gjort meg, og som jeg bidro med inn i debatten.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Er du en digitaliseringsvinner eller setter du virksomhetens verdier i fare?

Av Risk Advisory Services , 27. mai 2016

Bruken av teknologi for drastisk å forbedre ytelse eller utstrekning av virksomheter, såkalt digitalisering, er på alles lepper om dagen. Bedriftsledere i alle bransjer gjør digitale fremskritt med bruk av analyse av store datamengder, mobile løsninger, skytjenester, sosiale medier og smarte dingser, i tillegg til å forbedre bruken av tradisjonell teknologi som ERP for å endre kunderelasjoner, interne prosesser og verdibudskap. Denne digitaliseringsbølgen, eller tsunamien som mange heller opplever den som, fører med seg en kompleksitet og et omfang som gjør det svært utfordrende å etterleve både regulatoriske og lovpålagte krav om å ha kontroll på hvem som kan ha tilgang til hva.

Les artikkel

Interesseområder: Tilgangsstyring, Digitalisering, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Dronene kommer! (og denne gangen mener de alvor.....)

Av Lars Erik Fjørtoft , 13. mai 2016

Droner har vi lest og hørt om lenge, først som fantastiske innretninger i Star Wars, siden som morsomme leketøy og som del av krigsindustrien. Nå kommer neste generasjons droner; de som bidrar til å effektivisere industrien – digitaliseringsdronene…..

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering

Dele artikkelen: