<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Personvernforordningen og hvitvaskingsloven. Godzilla vs King Kong?

Av Henning Gravklev & Line Marie Engebretsen , 20. juni 2018

Hvis du jobber med compliance i Finansnæringen, må du ha hatt et friår for å bo sammen med en isolert stamme i det indre av Brasil eller tilbrakt et år på en forskningsstasjon i Antarktis hvis du ikke har fått med deg den nye personvernforordningen (GDPR) og kravene som settes til etterlevelse. Forordningen har et stort ris bak speilet; en bot på opp til 20 millioner euro eller 4% av global brutto omsetning ved manglende etterlevelse. Men nå ser det ut til at den får “konkurranse” fra hvitvaskingsloven. Lovforslaget, som kom i februar 2018, har et foreslått bøtenivå på 44 millioner, riktignok i norske kroner, men med en omsetningsgrense på 10% av brutto global omsetning. Har complianceavdelingen fått et prioriteringsproblem?

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, GDPR, Antihvitvask

Dele artikkelen:

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Av Agata Karolina Kraus Dahl , 8. februar 2018

ERP_blogginnlegg.png

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra tradisjonelle regnskapssystemer til skybaserte ERP-løsninger. En slik overgang kan gi de fleste virksomheter betydelige fordeler i form av fleksibilitet, kostnadseffektivitet, bedre stabilitet og mer tilgjengelig informasjon. Valget innebærer også nye og utfordrende risikoer, og en god implementeringsprosess er kritisk for å realisere gevinstene. Vi gir noen tips på veien til deg som vurderer å gå opp i skyen.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Økonomi- og regnskapsfunksjonen, Internkontroll, Informasjonssikkerhet, Effektivisering

Dele artikkelen:

Test eller kolera - noen refleksjoner om GDPR og bruk av personopplysninger som testdata

Av Lars Erik Fjørtoft , 4. april 2017

Jeg har lest artikler og fulgt noen foredrag hvor folk har påstått at ny personvernforordning (GDPR) forbyr bruk av personopplysninger i forbindelse med testing. Resonnementet har vært at man samler inn opplysningene til et visst formål (eksempelvis for å levere en tjeneste) og bruk av de samme opplysningene til testing ikke er forenlig med dette formålet. Påstandene er videre at ettersom bruk av ekte personopplysninger til testing er “ulovlig”, så kan man få massevis av millioner euro i bot når ny forordning er innført. Jeg vet ikke hva eller hvem som er kilden for denne kunnskapen eller fortolkningen av loven/GDPR, men jeg synes det høres helt feil ut.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Personopplysninger til begjær (og besvær)

Av Lars Erik Fjørtoft , 15. februar 2017Ny personvernlovgivning (General Data Protection Regulation, GDPR) trer i kraft i EU (og Norge) i mai 2018. Omtalen av det nye regelverket har til nå fokusert på en voldsom økning i bøtenivået, mange nye krav som vil være svært kostnads- og kompetansekrevende å adressere, samt en mer koordinert og slagkraftig tilsynsaktivitet i EU. Dette har dessverre forskjøvet et annet og mye viktigere aspekt nemlig hva regelverket tilrettelegger for; enklere og tryggere innsamling og bruk av personopplysninger.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Krig og kjærlighet i masseovervåkningens tidsalder

Av Jan Henrik Schou Straumsheim , 5. januar 2017

Fredag 6. januar lukkes høringen om digitalt grenseforsvar (DGF). Løsningsforslaget som presenteres i høringsbrevet fra Lysne II-utvalget er kontroversielt: Etterretningstjenesten bør få lov til å overvåke all tele- og datatrafikk som går inn gjennom eller ut over landets grenser. Storebror ser deg, eller?

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering

Dele artikkelen:

Digitale økosystem, PSD II og ny personvernforordning

Av Lars Erik Fjørtoft , 4. januar 2017

2017 blir et utrolig spennende år for alle som er interessert i digitalisering, og spesielt for oss med en særskilt interesse for betalingsområdet. I januar og mai 2018 introduseres hhv Payment Service Directive II (PSD II) og ny personvernforordning i norsk lov. Arbeidet med å tilrettelegge for etterlevelse og benytte seg av muligheter må gjøres i 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering

Dele artikkelen:

Fintech – hot or not?

Av Lars Erik Fjørtoft , 23. august 2016

Under Arendalsuka 2016 inviterte Finans Norge og Finansforbundet til seminar med tittelen; Fintech - hot og not. Foruten de to organisasjonenes ledere, Idar Kreutzer og Pål Adrian Hellman, var forbrukerombud Gry Nergård og lederen av Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, invitert for å bidra til et godt møte og paneldebatt. Det var stinn brakke i flotte lokaler som Sparebanken Sør stilte til rådighet. Jeg var så heldig å bli invitert til å innlede debatten med å reflektere rundt tiden vi lever i, og hvilke muligheter og utfordringer vi står ovenfor. Nedenfor har jeg skrevet litt om tankene jeg har gjort meg, og som jeg bidro med inn i debatten.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Dronene kommer! (og denne gangen mener de alvor.....)

Av Lars Erik Fjørtoft , 13. mai 2016

Droner har vi lest og hørt om lenge, først som fantastiske innretninger i Star Wars, siden som morsomme leketøy og som del av krigsindustrien. Nå kommer neste generasjons droner; de som bidrar til å effektivisere industrien – digitaliseringsdronene…..

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering

Dele artikkelen:

"Mamma, se - det er bilde av meg!"

Av Line Marie Engebretsen , 10. mai 2016

blogginnlegg_banner.jpg

Min datter på fire år roper entusiastisk mens hun viser meg iPaden. På en nettjeneste for barn har hun lagt inn profilbilder av seg selv, og skrevet navnet sitt. Hvorfor er ikke jeg like entusiastisk som henne?

Hun synes selvfølgelig det er gøy å se et bilde av seg dukke opp når hun klikker seg inn, mens jeg tenker mer på at bildene ikke er nødvendig for å kunne få tilgang til den aktuelle tjenesten. Jeg lurer på hvor bildene ligger lagret og om og hvordan de blir brukt videre.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen: