<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sidsel Roxrud

Jeg heter Sidsel Roxrud og er senior manager i Assurance hvor jeg jobber innen Accounting Advisory services. Jeg er statsautorisert revisor. Jeg har lang erfaring med konsernregnskap, IFRS og ekstern rapportering. Jeg har også vært prosjektleder ved systemimplementering. Tidligere har jeg vært fagdirektør IFRS i Telenorkonsernet og medlem av Fagorgan IFRS (Norsk Regnskapsstiftelse). IFRS og ekstern rapportering er områder jeg brenner spesielt for, men syntes også det er givende å bistå selskaper i en overgangsfase. Nye IFRS standarder skal snart implementeres, hva vil dette bety for selskapene? Det er potensielt store effekter for organisasjonen, systemene og regnskapene. Videre er omfanget av notekrav under IFRS i utgangspunktet betydelig. Ved utarbeidelse av noter må man ha fokus på hva som er vesentlig for å forstå regnskapet. Hvordan få rapportene lesbare og informative, uten at det går på bekostning av kravene eller at viktig informasjon drukner i detaljene er noe jeg har fokus på. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser blir jeg glad for å høre fra deg.
sidsel.roxrud@pwc.com

Den finansielle årsrapporten: en overveldende mengde av informasjon eller en lesbar kilde til nyttig informasjon om selskapet?

Av Sidsel Roxrud , 1. desember 2016

I de første årene med IFRS i Norge var det stort fokus på at alle notekrav i standardene skulle følges i notene til årsregnskapet. Årsrapportene vokste seg store, mens relevant og viktig informasjon forsvant i en mengde små detaljer. Var det i det hele tatt et budskap i årsrapporten?

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen:

Er dere klare for ny leasingstandard?

Av Sidsel Roxrud , 29. august 2016

International Accounting Standards Board (IASB) utga i januar 2016 en ny leasingstandard, som vil være effektiv fra 1. januar 2019. Eksisterende standard skiller hovedsakelig mellom operasjonell lease og finansiell lease, hvorav det bare er sistnevnte som balanseføres. Med ny standard skal all lease i utgangspunktet balanseføres. Dette vil stille nye krav til regnskapsrapportering, finansiering, systemer og prosesser mv.

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen: