<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Max Gudmundsen

Hei, jeg heter Max E. Gudmundsen og jeg er advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, og spesielt innenfor hvitvaskingsloven, finansavtaleloven og finansforetaksloven. Jeg bistår også klienter innenfor nasjonal og internasjonal beskatning, samt innenfor fiskeri og havbruk. Ta gjerne kontakt med meg.
max.gudmundsen@pwc.com

Ny hvitvaskingslov er på trappene!

Av Max Gudmundsen , 22. februar 2018

Ny hvitvaskingslov medfører flere endringer fra gjeldene rett som norske rapporteringspliktige snart må forholde seg til. Loven forventes å tre i kraft i løpet av andre halvdel av 2018 - er din bedrift klar?
Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Risikostyring, korrupsjon, Hvitvasking, VEDTAK, finas, overgangsregler

Dele artikkelen:

Innføring av boliglånsdirektivet i Norge

Av Max Gudmundsen , 27. september 2017


Totalt sett medfører boliglånsdirektivet flere endringer som blir viktig for hvordan kredittytere formidler sine tjenester. Selv om vi bare er i den innledende fasen, begynner vi allerede nå se hvordan den nye loven vil se ut.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Av Max Gudmundsen , 12. juni 2017

De siste årene har vi sett en kraftig vekst i forbruksgjeld hos norske husholdninger. Finanstilsynet kommer nå med nye regler for å motvirke trenden.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Følg bloggen