<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Aksjesparekonto og overgangsregel - hva lønner seg?

Av Magne Hop , 5. september 2017

1. september ble en ny overgangsregel innført. Dette  innebærer at du skattefritt kan flytte  børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler du eier privat over til en aksjesparekonto (ASK).

 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Finansskatten gir økte kostnader på bonuser som er opptjent i 2016

Av Therese Karoline Larsen , 22. desember 2016

Når finansskatten innføres fra nyttår, må alle virksomheter som omfattes betale 5 % finansskatt på lønn til ansatte. Fordi plikten til å betale finansskatt vil følge de samme reglene som plikten til å betale arbeidsgiveravgift, vil lønnsytelser som er opptjent i 2016, men som ikke utbetales før i 2017 bli rammet av finansskatten.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen