<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Seminar IFRS for unoterte banker

Av Ola Anfinsen , 23. mai 2019

PwC inviterer, i samarbeid med Spama, til et fagseminar om det nye regelverket for unoterte banker.


Finansdepartementet fastsatte 20. desember 2018 endringer i årsregnskapsforskriften for banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

Fra 1. januar 2020 skal IFRS gjelde direkte for unoterte foretak, med unntak og forenklinger regulert gjennom årsregnskapsforskriften. IFRS 9 innebærer blant annet vesentlige endringer i regelverket for nedskriving av tap på utlån.

Seminaret vil gi en oversikt over endringene i forskriften og hvilke konsekvenser de vil ha for regnskapet. Vi vil gjennomgå relevante standarder med hovedvekt på IFRS 9 og IFRS 7 samt illustrere med praktiske eksempler.

Målgruppen for seminaret er regnskaps- og økonomiansvarlige, regnskapsmedarbeidere og revisorer for bankene.

Dato: 20. juni 2019
Tid: 09.30 til 15.30
Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Påmelding:
https://spama.no/kursoversikt/kommende-kurs-konferanser-og-seminarer/Seminar-IFRS/

Foredragsholdere:
  • Partner Magne Sem, PwC
  • Partner Erik Andersen, PwC
Fagansvarlig Henrik Eriksen, Økonomiservice Eika Gruppen
Les artikkel

Interesseområder: IFRS 9, IFRS

Dele artikkelen:

Utvikling i kredittap og tapsavsetninger i norske banker - 3. kvartal 2018

Av Ola Anfinsen , 19. desember 2018

Vår gjennomgang av bankenes delårsregnskap for 3. kvartal 2018 viser at tapene i banknæringen fortsatt er lave. Annualisert tap YTD Q3 2018 utgjorde henholdsvis 2,24% (forbrukslånsbanker), 0,1% (sparebanker) og 0,0% (øvrige banker).

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans, PwC, IFRS 9, IFRS, Tjenestedesign

Dele artikkelen:

IFRS 9 og overgangsregler for nye krav til tapsavsetninger

Av Ola Anfinsen , 13. november 2017

Finansdepartmentet har i brev av 2.11.2017 gitt Finanstilsynet oppdrag om å utarbeide overgangsregler for nye kommende krav til tapsavsetninger i IFRS 9 for norske finansforetak.


Les artikkel

Interesseområder: IFRS

Dele artikkelen:

Følg bloggen