<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Svenske myndigheter forkaster finansskatten!

Av Cathrine Lund , 1. mars 2017

Svenske myndigheter har det siste året arbeidet med å innføre en finansskatt på 15 % knyttet til lønnsgrunnlaget for selskap som omsetter finansielle tjenester som er unntatt fra merverdiavgift, lik finansskatten som fra 1. januar i år (2017) er innført i Norge. Den svenske regjeringen har imidlertid avsluttet dette arbeidet og valgt å skrinlegge denne skatten!

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Merverdiavgift på forvaltning av fond – nye retningslinjer

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 2. desember 2016

Forvaltning av investeringsselskaper er unntatt fra merverdiavgift. Det har likevel vært tvil om avgiftsspørsmålet for aktører som yter tjenester inn mot private equity- og såkornfond. Skatteetaten har nå kommet med nye retningslinjer om hvordan MVA-unntaket skal praktiseres. Endret praksis gjelder fra 1. januar 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Finansskatten – usikkerhet og tilpasningsmuligheter

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 8. november 2016

Regjeringen har foreslått å innføre en ny finansskatt fra 1. januar 2017. Det er fortsatt stor usikkerhet omkring hvem og hva denne skatten vil ramme. De foreslåtte reglene åpner for tilpasninger.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Ny finansskatt - er aktørene klare for dette?

Av Yngvar Solheim , 6. oktober 2016

I Statsbudsjettet for 2017 som ble lagt frem kl 10 i dag (6. oktober) har vi fått den endelige bekreftelsen på at regjeringen legger opp til innføring av en ny finansskatt fra 1. januar 2017. Forslaget til modell for finansskatten har klare likhetstrekk med den danske lønnsumsavgiften som vi tidligere har skrevet om.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Bank og finans

Dele artikkelen:

Følg bloggen