<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Basel IV er nå ferdigstilt. Her er våre tanker om effekter på norske banker

Av Magnus Robberstad , 8. desember 2017

Etter mange utsettelser er det nå kommet til enighet om “Basel IV” reformpakken. Reformene består av vesentlige endringer i reglene for bankers kapitaldekning, og vil potensielt ha store konsekvenser på bankenes forretningsmodeller i årene fremover.

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen, Bank og finans, Kapitalforvaltning, Kapitalmarked og børs, EU

Dele artikkelen:

Norwegian investor tax reporting for funds - A significant change as from January 2017

Av Dag Saltnes , 10. januar 2017

The new rules concerning the tax treatment of Norwegian inverstors in investments funds have entered into force in 1. January to:

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Digitale økosystem, PSD II og ny personvernforordning

Av Lars Erik Fjørtoft , 3. januar 2017

2017 blir et utrolig spennende år for alle som er interessert i digitalisering og spesielt for oss med en særskilt interesse for betalingsområdet. 

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning, Digitalisering, IT-risiko og -kontroll, Informasjonssikkerhet, Delingsøkonomi

Dele artikkelen:

Høringsforslag om nye skatteregler for kapitalforsikring/fondskonto

Av Dag Saltnes , 28. oktober 2016

Finansdepartementet har sendt et forslag ut på høring om å endre skatteloven for kapitalforsikringer/fondskonto mv. med lavt forsikringselement. Departementet uttaler at “.. det som reelt sett er aksjeinvesteringer, bør skattlegges på en ensartet måte. Ulike skatteregler for investeringer som i realiteten er like, er lite hensiktsmessig og gjør regelverket mer komplisert for skattyter.” Blir forslaget vedtatt, vil det bli reduserte forskjeller på skattevirkningene av investeringer direkte og via kapitalforsikring. 

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

PRIIPs forordning innføres i EU fra nyttår - innføring i Norge heller ikke langt unna?

Av Daniel Næsse , 9. juli 2016

PRIIPs forordningen innføres i EU fra nyttår - tidspunkt for innføring Norge avgjøres trolig i løpet av høsten 2016.
Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Utsettelsen av MiFID II og MiFIR er bekreftet!

Av Daniel Næsse , 24. juni 2016


Forslaget om utsatt ikrafttredelse er nå formelt vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. Ny dato for ikrafttredelse er 3. januar 2018. Samtidig er nå de siste delene av gjennomføringsbestemmelsene til MIFID[1] II publisert. I Norge har verdipapirlovutvalget frist til 24. juni med levering av sin utredning knyttet til MiFID II og MiFIR[2].

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet for registrerte AIF-forvaltere

Av Dag Saltnes , 2. juni 2016

Finanstilsynet har utgitt et rundskriv rettet mot de ca 70 registrerte AIF-forvalterne med presisering om hvilke begrensninger og plikter som gjelder for virksomheten og markedsføring av fondene. Bakgrunnen er at et gjennomført tematilsyn skal ha utløst et behov for å gi nærmere informasjon.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Norge tilslutter seg endelig EU-regelverk

Av Daniel Næsse , 24. mai 2016

Norge har i en årrekke vært på etterskudd med ratifisering av EUs finansregulatoriske rettsakter - men nå løsner det.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Kapitalforsikring - skattesmutthull som bør tettes?

Av Magne Hop , 4. april 2016

Hvordan vil en innføring av ulike skattesatser på kapitalavkastning og en mulig forskjell på inntil 10 prosentpoeng påvirke bransjen og forbrukeren?

Les artikkel

Interesseområder: Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Nye regler om lån til ansatte og styremedlemmer i finansforetak fra nyttår

Av Daniel Næsse , 14. mars 2016

Finansforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2016. Nye regler om utlån til ansatte og styremedlemmer finnes i kapittel 9.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Følg bloggen