<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Høyesterettsdom om dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Høyesterett har den 17. mars 2016 avsagt en dom hvor staten ved Kartverket tapte i spørsmål om hvordan dokumentavgift skal beregnes i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan dokumentavgift unngås ved skattefrie transaksjoner?

Fra 1. januar 2016 er dette mulig og vil tilsynelatende åpne for forenklinger av eiendomsstrukturer. Kan hjemmels-ANS fjernes uten ...

Les artikkelen
Les artikkelen

FS Arena Bergen - Nytt møtested for finansnæringen

FS Arena Bergen er tenkt å være et møtested for de som jobber i finansnæringen i Bergen. PwC har tatt initiativet. Presentasjonene omfatter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny finansforetakslov er virkelighet

Etter diverse utredninger fra 1990 og mange EU-direktiv som får betydning grunnet EØS-avtalen, trådte ny finansforetakslov i kraft 1. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verdipapirfond – Nye skatteregler fra 2016

Norske fond og investorer må forholde seg til nye skatteregler og nye rapporteringskrav fra 1. januar 2016. I tillegg må overgangsregel for ...

Les artikkelen