<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Risk Advisory Services


Slik sikrer valgkomiteer kompetente og velfungerende styrer

Av Risk Advisory Services , 22. januar 2018

Denne uken lanserer PwC Valgkomiteboken - en veileder til gode styrevalg. Et styre velges av eierne på generalforsamlingen. Valgene er en sentral eierbeslutning - en av de viktigste. Valgkomiteens arbeid som leder frem til valg av styret er avgjørende for styrets samlede kompetanse. PwCs nye veileder gir råd til årssyklus og beste praksis. 

Les artikkel

Interesseområder: Samfunnsansvar, Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

Norge er blant de dårligste i verden på å redusere karbonutslipp

Av Risk Advisory Services , 15. november 2017

PwC har gjort sin årlige analyse av hvilke land som tar mest grep i en overgang til en lavkarbonøkonomi. Dessverre viser analysen at Norge henger etter andre land i overgangen til et lavkarbonsamfunn. Mens de beste landene i undersøkelsen har redusert karbonutslippene sine med over 2,5 prosent årlig siden 2000, ligger Norge blant de dårligste landene med en reduksjon på (bare) 0,9% - kun bedre enn Saudi Arabia, Argentina, Brasil og Mexico. Det er for dårlig. Norge må også bidra på hjemmebane om Paris-målene skal nås.

Les artikkel

Interesseområder: bærekraft

Dele artikkelen:

Endelig begynner kappløpet for bærekraft - Nå vil næringslivet rapportere på FNs bærekraftsmål

Av Risk Advisory Services , 26. september 2017

Sist uke var verdens ledere samlet i New York for FNs 72 generalforsamling. De samles i et ønske om å gjøre verden til et bedre sted og skape en bærekraftig fremtid. Blant temaene som ble diskutert var Nord-Korea, Irans atomprogram, Paris-avtalen, opprustning, fattigdom og ikke minst FNs 17 bærekraftsmål.

Les artikkel

Interesseområder: bærekraft

Dele artikkelen:

Kryptovaluta - fremtidens penger?

Av Risk Advisory Services , 19. september 2017

England har utviklet sin egen digitale valuta, hvor sentralbanken garanterer for verdien. Fremtiden er kryptovaluta som ikke er kun for kriminelle.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering

Dele artikkelen:

Hvordan unngå den neste IT-skandalen?

Av Risk Advisory Services , 14. august 2017

Det siste året har vært hektisk for oss som jobber med informasjonssikkerhet. Datainnbrudd hos politiske organisasjoner, løsepengevirus og omfattende sabotasje av digital infrastruktur er noen av hendelsene som har skapt førstesideoppslag. Man kan stille spørsmålet om tiden er i ferd med å løpe fra de som insisterer på å drifte sin egen IT-infrastruktur internt i virksomheter. Systemene er i ferd med å bli for komplekse, trusselbildet er for dynamisk og kravene til funksjonalitet er for høye til at man klarer å henge med i utviklingen. For mange er løsningen på dette utkontraktering til eksterne driftsleverandører, ofte til såkalte skyleverandører.

Les artikkel

Interesseområder: IT-risiko og -kontroll, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Kan eier påvirke til økt likestilling i selskaper?

Av Risk Advisory Services , 26. mai 2017

Tidligere denne måneden blogget vi om State Street og En fryktløs jente med et budskap om å kjenne verdien av kvinnelig ledelse. Fordi stadig flere studier viser at selskaper som har mer mangfold og kvinner i ledelsen har bedre finansielle resultater og er involvert i færre kontroverser, som for eksempel korrupsjon. Staten som eier har satt temaet på agendaen og vi har undersøkt om dette gir en effekt.

Les artikkel

Interesseområder: Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

En fryktløs jente

Av Risk Advisory Services , 10. mai 2017

En av verdens største forvaltere, State Street Global Advisors, markerte 8. mars i år ved å sette en fryktløs jente i front av den kjente oksen på Wall Street. Bildet av jenta spredte seg viralt tidligere i år. En viktig symbolsk handling med budskapet Kjenn verdien av kvinner i ledelse.Og det er med god grunn at forvalteren gjør nettopp dette, noe de selv også begrunner handlingen med. Fordi stadig flere studier viser at selskaper som har kvinner i ledelse og styre faktisk gjør det bedre.

Les artikkel

Interesseområder: Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

Beste praksis innenfor ledelsesrapportering

Av Risk Advisory Services , 2. april 2017

For å dele innsikt med kundene våre er det viktig for oss å forstå hva som er ledende praksis innenfor økonomistyring. Derfor gjennomfører vi benchmarkundersøkelser for å kartlegge hva som kjennetegner de beste økonomifunksjonene, og hva som skal til for å bygge et hensiktsmessig styringssystem, gode økonomiske analyser og pålitelig rapportering.

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen:

Treasury-funksjonen som strategisk samarbeidspartner

Av Risk Advisory Services , 14. mars 2017

Selskapets treasury-funksjon blir stadig mer integrert i selskapets virksomhet. Funksjonen må derfor sees på som en prosess som er en del av kjernevirksomheten, heller enn å være en tradisjonell avdeling med ansvar for selskapets finansiering, likviditet og risikostyring knyttet til valuta og renter. Dette viser en global spørreundersøkelse blant 220 CFO-er og ledere for treasury-funksjonen, gjennomført av PwC.

Les artikkel

Interesseområder: treasury

Dele artikkelen:

Digitale bjørnestreker - Alvorlige cyberangrep og trusler mot datasikkerhet har blitt en del av et norsk trusselbilde

Av Risk Advisory Services , 13. februar 2017

I løpet av de siste månedene har aktører som APT28, også kjent som Fancy Bear og Sofacy, og APT29, også kjent som Cozy Bear, gått fra å kun være kjent i de mest nerdete avkrokene av serverrommene til å bli førstesidenyheter. Men nye fenomener er de ikke, begge disse aktørene har vært aktive mot vesten i mange år, og har gjennomført flere vellykkede angrep i Norge. Men hva har dette å si for norske bedrifter og offentlige virksomheter?

Les artikkel

Interesseområder: Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen: