<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

TCFD - klimarapportering som et verktøy for finansiell bærekraft

Av Magnus Young , 8. august 2018

Mark Carney, styreleder for Financial Stability Board (FSB) og sentralbanksjef i Storbritannia forstår at miljøansvar er en viktig del av risikostyring for finansiell stabilitet. I 2017 ledet Carney FSB sitt Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), for å forbedre informasjonsgrunnlaget til investorer, kreditorer og forsikringstilbydere, for deres beslutninger relatert til klimaendringenes innvirkning på selskaper.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Samfunnsansvar, Bærekraft

Dele artikkelen:

Bærekraft er god butikk - så hvorfor er ikke norske selskaper gode på bærekraftsmålene?

Av Magnus Young , 1. juni 2018

FN definerte i 2015 bærekraftsmålene - 17 mål som beskriver vår globale arbeidsplan for bærekraftig utvikling. En PwC-studie av 470 selskaper globalt viser at Norge ligger langt bak andre land på nesten alle områder omfattet av bærekraftsmålene.

Les artikkel

Interesseområder: Samfunnsansvar, Bærekraft

Dele artikkelen:

PwC Global CEO Survey 2018 - den bekymrede optimisten

Av Maiken Kristiansen & Petra Liset , 13. april 2018

I PwCs årlige CEO-undersøkelse for 2018 deltok nær 1300 toppledere fra 85 land. Fokuset har vært på hva topplederne ser på som de største truslene mot selskapets vekst samt muligheter for fremtiden.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Samfunnsansvar, Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

Slik sikrer valgkomiteer kompetente og velfungerende styrer

Av Risk Advisory Services , 22. januar 2018

Denne uken lanserer PwC Valgkomiteboken - en veileder til gode styrevalg. Et styre velges av eierne på generalforsamlingen. Valgene er en sentral eierbeslutning - en av de viktigste. Valgkomiteens arbeid som leder frem til valg av styret er avgjørende for styrets samlede kompetanse. PwCs nye veileder gir råd til årssyklus og beste praksis. 

Les artikkel

Interesseområder: Samfunnsansvar, Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

Fremtiden er grønn, også for finansnæringen!

Av Magnus Gravem , 30. januar 2017

FNs bærekraftsmål og COP21 (klimaavtalen fra Paris) er to viktige og nødvendige internasjonale avtaler Norge har signert. Samtidig øker arbeidsledighet, investorenes nedskrivninger og risikoen for ytterligere tap i fossile næringer. Altså handler en grønn økonomi i Norge ikke bare om å redusere negativ klimapåvirkning, men også om å redusere risiko og skape nye arbeidsplasser. Næringslivet spiller en viktig rolle for at Norge skal klare overgangen til en grønn økonomi, og finansnæringen kan være en aktør som bidrar til at næringslivet gjennomfører nødvendig endringer. Myndighetene spiller også en viktig rolle i arbeidet med å oppnå dette, men aktørene må løse utfordringene sammen.

Les artikkel

Interesseområder: Samfunnsansvar, Bærekraft, ESG

Dele artikkelen:

Investorene dine ønsker bedre ESG-informasjon … og det er enklere enn hva du tror!

Av Magnus Gravem , 27. oktober 2016

Investorer og selskap har ulikt syn på ESG (Environmental, Social og Governance). Mens selskapene selv mener informasjonen er korrekt og relevant, mener investorene i stor grad at ESG-informasjonen som selskapene deler er lite troverdig og lite relevant. Hvordan kan et selskap møte investorenes behov for ESG-informasjon?

Les artikkel

Interesseområder: Samfunnsansvar

Dele artikkelen:

FNs bærekraftsmål mot 2030 - tidenes endringsprosjekt?

Av Magnus Gravem , 30. september 2016

FNs bærekraftsmål - Sustainable Development Goals (SDG) - vil påvirke oss alle. Alle må vi se oss i speilet og stille oss spørsmålet: “Bidrar jeg til å nå målene, eller står jeg i veien for disse?” Dette gjelder oss som privatpersoner, men samtidig er det minst like viktig for bedrifter og andre organisasjoner.

Les artikkel

Interesseområder: Samfunnsansvar

Dele artikkelen:

Brobyggeren Børsen - en pådriver mot grønnere økonomi

Av Magnus Gravem , 12. september 2016

Oslo Børs og Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer ga forrige uke ut en veiledning ment som et verktøy for best mulig rapportering om samfunnsansvar. Investorer har behov for annerledes informasjon enn hva et typisk selskap tradisjonelt rapporterer, og veiledningen tar mål av seg til å hjelpe selskapene å lukke dette gapet. Det er virkelig positivt at en institusjon som Børsen nå tar på seg en rolle som en driver mot en grønn økonomi.

Les artikkel

Interesseområder: Samfunnsansvar

Dele artikkelen: