<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Therese Gaarde

Jeg heter Therese Gaarde og jeg jobber som Manager i Risk Advisory Services i PwC. Jeg har master i revisjon og regnskap fra Norges Handelshøyskole, og har bakgrunn fra finansiell revisjon. De siste tre årene har jeg jobbet i Governance, Risk and Compliance avdelingen i PwC. Min jobbhverdag består av rådgivning innenfor områdene virksomhets – og økonomistyring, herunder med fokus på effektivisering og bruk av digitale verktøy. Dersom du har en kommentar eller spørsmål ta gjerne kontakt.
therese.gaarde@pwc.com

Verden går fremover - følger virksomhetenes internkontroll med?

Av Therese Gaarde & Aase Lindahl , 1. mars 2019

PwC er i gang med en ny benchmarkundersøkelse hvor vi kartlegger norske selskapers modenhet innenfor internkontroll over finansiell rapportering (ICFR). Vi gjennomførte tilsvarende undersøkelse i 2016, der ca. halvparten av deltakerne var notert ved Oslo Børs. I undersøkelsen kom det frem at halvparten av selskapene mente at de manglet internkontroll som dekket selskapets mest kritiske risikoer, og at nær en tredjedel vurderte internkontrollen sin til å være svakere enn minstekravet for børsnoterte selskaper. Vi tar tempen på nytt i år, men forventer vi å se en utvikling siden 2016?

Les artikkel

Dele artikkelen: