<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Statsbudsjettet 2018 - Livsforsikring og pensjonskasser

Av Liv Haneberg Lundqvist , 13. oktober 2017

Finansdepartementet varsler vurdering av skattereglene for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser. Den skattemessige behandlingen av kursreguleringsfondet er oppe til vurdering, og det antydes at det skal innføres et skille mellom kundemidler og foretakets midler. Endringene er nødvendig for å kunne gjennomføre de ønskede endringene i finansskatten. Er det grunn til å forvente en skattereform for livsforsikring?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, Bank og finans

Dele artikkelen:

Finansskatten og holdingselskaper – behov for avklaring

Av Bård Ivar Koppang , 15. februar 2017

Det er kun en begrenset gruppe holdingselskaper som relativt klart faller innenfor finansskatten. Det er imidlertid en del grensedragninger siden mange holdingselskaper ikke driver rendyrket virksomhet innenfor eller utenfor finansskattens område.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Fortsatt uklart om finansskattens utforming

Av Ulrik Kleppen Rafn , 6. desember 2016

Regjeringen har nå lagt frem budsjettavtalen for 2017, men den omstridte utformingen av finansskatten ble ikke nevnt med et ord. I følge Finans Norge klarte ikke samarbeidspartiene å enes om modell for finansskatt, men må gå nye runder innen neste uke. Det er dermed fortsatt uklart om det blir endringer i utformingen.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen