<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

EU Commission publishes proposal to implement debt-equity bias reduction allowance (‘DEBRA’)

The European Commission has published an EU Directive proposal regarding a debt-equity bias reduction allowance (DEBRA) and a limitation of ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessige konsekvenser av Brexit

Fra og med 1. januar 2021 er Storbritannias forhold til Norge ikke lenger regulert av EØS-avtalen og Storbritannia anses som et tredjeland. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig klassifisering av utenlandsregistrert verdipapirfond

Gjennom Høyesteretts dom av 11. September 2019, HR-2019-1726-A, har vi endelig fått avklart hvilke kriterier som er relevante for den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

1. januar 2018 - Nye krav for utdeling av utbytte med redusert eller ingen kildeskatt

Den 1. januar 2018 innføres nye dokumentasjonskrav for at det utdelende selskap skal kunne benytte en lavere kildeskattesats enn 25 % ved ...

Les artikkelen