<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Skattemessig klassifisering av utenlandsregistrert verdipapirfond

Gjennom Høyesteretts dom av 11. September 2019, HR-2019-1726-A, har vi endelig fått avklart hvilke kriterier som er relevante for den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

1. januar 2018 - Nye krav for utdeling av utbytte med redusert eller ingen kildeskatt

Den 1. januar 2018 innføres nye dokumentasjonskrav for at det utdelende selskap skal kunne benytte en lavere kildeskattesats enn 25 % ved ...

Les artikkelen