<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Oddgeir Wiig

Jeg heter Oddgeir Wiig og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC sin avdeling i Stavanger. Jeg har jobbet med MVA i over 10 år, hovedsakelig innenfor alminnelig industri og energisektoren med rådgivning både overfor kunder i Norge og i utlandet. Jeg har lang erfaring med å yte MVA bistand i forbindelse med bokettersyn, og til utenlandske næringsdrivende i forbindelse med oppstart av virksomhet i Norge.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål, kommentarer eller innspill.


oddgeir.wiig@no.pwc.com

Kompensasjon av moms i svømmehaller kan ende med mageplask for kommuner

Av Oddgeir Wiig , 12. juni 2019

Innlegg Julie_ESG

I kjølvannet av sakene om «kulturmoms» for Stavanger Konserthus og Kilden Teater og Konserthus, har skatteetaten varslet en rekke kommuner om tilbakebetaling av MVA kompensasjon knyttet til publikums- bading i kommunale svømmehaller. Man skulle tro at skatteetatens praktisering av regelverket var lik for kommunale svømmehaller som for kommunale kulturhus. Vi erfarer at så ikke er tilfelle. Kommuners drøm om en ny svømmehall, kan fort bli et momsmareritt.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, VAT

Dele artikkelen:

Konserthus-sakene – hva med ikke-bruken?

Av Oddgeir Wiig , 20. februar 2017

PwC_PC_Portugal_MB_05.jpg

Skattedirektoratets vedtak av 5. juli 2016 medførte at tidligere vedtak om tilbakebetaling av momskompensasjon for Stavanger Konserthus og Kilden Teater- og Konserthus i det alt vesentligste ble opphevet. Direktoratet har imidlertid lagt til grunn at den såkalte ikke-bruken – det vil si tiden hvor de enkelte konsertsaler ikke brukes til et arrangement – skal begrense retten til momskompensasjon. For kommersielle arrangementer (økonomisk aktivitet) vil konserthuseier da ha et incentiv til å leie ut lokalene til en ekstern arrangør framfor å egenprodusere arrangementet. Dette er neppe i samsvar med kompensasjonslovens formål.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Full seier for Konserthuset i kompensasjonssaken!

Av Oddgeir Wiig , 8. juli 2016

pwc-picture.jpg

Advokatfirmaet PwC har bistått Stavanger Konserthus i momskompensasjonssaken som har pågått siden 2008. På bakgrunn av vår klage, har Skattedirektoratet nå fattet vedtak om å minke etterberegningen med MNOK 175,6 i tillegg til allerede godkjent fradrag med MNOK 42,3. Dette innebærer en reduksjon på 85 % av det opprinnelige momskravet på MNOK 256,8. Dette er i realiteten en full seier i saken!

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Ikke grunnlag for momssmell for kulturhus – det norske regelverket er allerede i samsvar med EØS-avtalen

Av Oddgeir Wiig , 16. desember 2015

PwC

Etter vår vurdering er den norske momskompensasjonsloven allerede i samsvar med EØS-avtalen. En nærmere gjennomgang av regelverket synes derfor i utgangspunktet ikke å være nødvendig.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter