<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompensasjonsretten for rus- og psykiatriboliger - viktige avklaringer i ny dom fra Gulating lagmannsrett

Skattedirektoratet har gjennom flere år hevdet at kommuner ikke har rett til momskompensasjon for såkalte rus- og psykiatriboliger. En ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompensasjon av moms i svømmehaller kan ende med mageplask for kommuner

I kjølvannet av sakene om «kulturmoms» for Stavanger Konserthus og Kilden Teater og Konserthus, har skatteetaten varslet en rekke kommuner ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Konserthus-sakene – hva med ikke-bruken?

Skattedirektoratets vedtak av 5. juli 2016 medførte at tidligere vedtak om tilbakebetaling av momskompensasjon for Stavanger Konserthus og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Full seier for Konserthuset i kompensasjonssaken!

Advokatfirmaet PwC har bistått Stavanger Konserthus i momskompensasjonssaken som har pågått siden 2008. På bakgrunn av vår klage, har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ikke grunnlag for momssmell for kulturhus – det norske regelverket er allerede i samsvar med EØS-avtalen

Etter vår vurdering er den norske momskompensasjonsloven allerede i samsvar med EØS-avtalen. En nærmere gjennomgang av regelverket synes ...

Les artikkelen