<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Moms-retrett for Melgaard-kunst

Finansdepartementet har vist uvanlig handlekraft etter mediaoppslagene om kunsten til Bjarne Melgaard. Fritaksreglene for moms på kunst ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2017: Merverdiavgift, toll og særavgifter

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste nyhetene innen merverdiavgift, toll og særavgifter som ble lagt frem i budsjettet for 2017 i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Et grønt skifte i Statsbudsjettet?

  På en pressekonferanse i dag har Regjeringen presentert endringer i bilavgiftene. Endringene vil neppe imponere samarbeidspartnerne og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvordan blir det med import-momsen?

Fra 1. januar 2017 endres rapporteringen av import-moms radikalt. Den nye ordningen legger ansvaret for beregning av avgiften på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Momsrapportering for importører fra 2017

Fra 1. januar vil momsoppgaven endres. Flere nye poster kommer inn, og bedriftene må sørge for at regnskapssystemene håndterer dette. Vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye tollregler i EU

Den 1. mai 2016 iverksettes EU’s nye tollkodeks (Union Customs Code), som er en videreføring av tidligere regler, med noen mindre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Internasjonal handel – VAT og toll

For bedrifter som er involvert i internasjonal handel med varer og tjenester, vil det ofte dukke opp spørsmål som gjelder internasjonal MVA ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Handel i konsern under tollvesenets lupe

Tollmyndighetene har en aggressiv holdning til internprising, som gjør at importører bør gjøre grep for å sikre seg at man ikke kommer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bør det gis straff der man retter feil på egen hånd?

I forslaget til ny skatteforvaltningslov er det foreslått å lovfeste at bedrifter skal slippe tilleggsavgifter dersom man på eget initiativ ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Grønn skatt - en avgiftsrevolusjon på trappene

Grønn skattekommisjon har i dag levert en rapport til Finansdepartementet. Kommisjonen har vurdert om og hvordan en grønn skatteomlegging ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2016 - Toll og særavgifter

I årets statsbudsjett foreslås det ingen endringer i tollsatsene. Det er heller ingen store omlegginger når det gjelder særavgifter og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Importmoms - omvendt avgiftsberegning

Samtidig med gårsdagens fremleggelse av reviderte nasjonalbudsjett ble det også sendt et forslag på høring som er av stor interesse for ...

Les artikkelen