<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Vanskeligheter med ny mva-melding

Fra 1. januar 2017 har vi fått ny mva-melding. For bedrifter som importerer varer er det store endringer. Det har også vist seg at poster i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import-mva – hvilke endringer må gjøres i bokføringen?

Fra 1. januar skal importørene selv beregne og rapportere import-mva i avgiftsoppgaven. Dette setter krav til bokføringen. Tollmyndighetene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt og avgift i delingsøkonomien – Rapport fra Delingsøkonomiutvalget ble overlevert Finansdepartementet mandag 6. februar

Mandag 6. februar leverte det såkalte Delingsøkonomiutvalget sin rapport om muligheter og utfordringer med fremveksten av delingsøkonomien. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tollovertredelser for næringsdrivende – fra tilleggsavgift til gebyr

Fra 1. januar er det innført overtredelsesgebyr i tolloven. Tilsvarende gebyr er også innført for andre skattetyper i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Moms-retrett for Melgaard-kunst

Finansdepartementet har vist uvanlig handlekraft etter mediaoppslagene om kunsten til Bjarne Melgaard. Fritaksreglene for moms på kunst ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2017: Merverdiavgift, toll og særavgifter

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste nyhetene innen merverdiavgift, toll og særavgifter som ble lagt frem i budsjettet for 2017 i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Et grønt skifte i Statsbudsjettet?

  På en pressekonferanse i dag har Regjeringen presentert endringer i bilavgiftene. Endringene vil neppe imponere samarbeidspartnerne og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvordan blir det med import-momsen?

Fra 1. januar 2017 endres rapporteringen av import-moms radikalt. Den nye ordningen legger ansvaret for beregning av avgiften på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Momsrapportering for importører fra 2017

Fra 1. januar vil momsoppgaven endres. Flere nye poster kommer inn, og bedriftene må sørge for at regnskapssystemene håndterer dette. Vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye tollregler i EU

Den 1. mai 2016 iverksettes EU’s nye tollkodeks (Union Customs Code), som er en videreføring av tidligere regler, med noen mindre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Internasjonal handel – VAT og toll

For bedrifter som er involvert i internasjonal handel med varer og tjenester, vil det ofte dukke opp spørsmål som gjelder internasjonal MVA ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Handel i konsern under tollvesenets lupe

Tollmyndighetene har en aggressiv holdning til internprising, som gjør at importører bør gjøre grep for å sikre seg at man ikke kommer ...

Les artikkelen