<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Handel i konsern under tollvesenets lupe

Tollmyndighetene har en aggressiv holdning til internprising, som gjør at importører bør gjøre grep for å sikre seg at man ikke kommer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bør det gis straff der man retter feil på egen hånd?

I forslaget til ny skatteforvaltningslov er det foreslått å lovfeste at bedrifter skal slippe tilleggsavgifter dersom man på eget initiativ ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Grønn skatt - en avgiftsrevolusjon på trappene

Grønn skattekommisjon har i dag levert en rapport til Finansdepartementet. Kommisjonen har vurdert om og hvordan en grønn skatteomlegging ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Rosesaken – Tollvesenet på ville veier

Den 10. april avsa Drammen tingrett dom i en sak som nok vil få de fleste til å riste på hodet over Tollvesenets stivbeinthet overfor ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tollvesenet som kunstkritiker

Er tollvesenet virkelig rett instans for å avgjøre hva som anses som kunst? I slutten av juli kunne vi lese i Aftenposten om skulpturen ...

Les artikkelen