<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

CBAM - Karbontoll på import i EU

EU-parlamentet og Ministerrådet ble rett før jul enige om en avtale om karbontoll på import av enkelte produkter. Tiltaket er en del av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Eksport av varer - vilkår for mva-fritak

Varer som eksporteres kan, på visse vilkår og i visse situasjoner, faktureres uten mva. Eksport-fritaket omfatter veldig mange ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye tollregler - viktig for alle som importerer varer

Tollregelverket er i endring, både når det gjelder teknisk oppbygging og innhold. Det meste av dagens regelverk videreføres, men det er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Frihandel i Europa - et uoversiktlig bilde

Norge signerte i juli en frihandelsavtale med UK. Dette var det siste som måtte på plass for at alle landene i Europa igjen skal drive ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Brexit - Risiko for toll ved eksport av industrivarer

Det er inngått en midlertidig avtale mellom Norge og UK for å sikre fortsatt tollfrihet mellom landene. Det blir likevel betydelige ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import-mva; korrigering av mva-meldingen

Skattekontoret ber importører korrigere mva-meldingen. Vi ber både importørene og myndighetene om å tenke seg om. Vi har i det siste sett ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import-mva – hvilke endringer må gjøres i bokføringen?

Fra 1. januar skal importørene selv beregne og rapportere import-mva i avgiftsoppgaven. Dette setter krav til bokføringen. Tollmyndighetene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt og avgift i delingsøkonomien – Rapport fra Delingsøkonomiutvalget ble overlevert Finansdepartementet mandag 6. februar

Mandag 6. februar leverte det såkalte Delingsøkonomiutvalget sin rapport om muligheter og utfordringer med fremveksten av delingsøkonomien. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tollovertredelser for næringsdrivende – fra tilleggsavgift til gebyr

Fra 1. januar er det innført overtredelsesgebyr i tolloven. Tilsvarende gebyr er også innført for andre skattetyper i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Moms-retrett for Melgaard-kunst

Finansdepartementet har vist uvanlig handlekraft etter mediaoppslagene om kunsten til Bjarne Melgaard. Fritaksreglene for moms på kunst ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye tollregler i EU

Den 1. mai 2016 iverksettes EU’s nye tollkodeks (Union Customs Code), som er en videreføring av tidligere regler, med noen mindre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Internasjonal handel – VAT og toll

For bedrifter som er involvert i internasjonal handel med varer og tjenester, vil det ofte dukke opp spørsmål som gjelder internasjonal MVA ...

Les artikkelen