<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Nye regler om mva på e-commerce i UK

UK forlater EU 1. januar 2021, og dette betyr at landet ikke lenger er en del av EU’s mva-system. UK har bestemt seg for å innføre egne ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forsinket iverksetting av mva på e-commerce i EU

EU hadde i utgangspunktet vedtatt iverksettelse av nye mva-regler for e-commerce fra 1. januar 2021. De nye reglene innebærer et forenklet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hard Brexit

Boris Johnson fikk det ikke som han ville i går, og ble instruert av parlamentet om å be EU om en ny utsettelse av Brexit. Det er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Brexit – betydning for skatt i Norge mm

  Det er foreløpig ikke noe som tyder på at det på kort sikt blir enighet om en avtale mellom UK og EU om Brexit. Norske skattemyndigheter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Salg av varer via nettbutikk - momsforpliktelser i utlandet

Nettsalg til forbrukere i andre land har til nå ofte vært avgiftsfritt på grunn av minstegrenser ved import i mange land. Flere land tar nå ...

Les artikkelen
Les artikkelen

BREXIT - hva skjer?

Det britiske parlamentet stemte ned skilsmisseavtalen med EU. Theresa May overlevde mistillitsforslaget, men har ikke kommet opp med noen ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Brexit - moms og endringer i regnskapssystemene

  Vi har tidligere blogget om faren for No Deal i Brexit-forhandlingene, som innebærer at det ikke vil bli noen overgangsperiode. Selv om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

USA mot røkla

USA’s handelskrig har ført til ekstraordinære tollsatser på en rekke produkter i flere land. Nå har både EU, Canada, Mexico, Tyrkia og Kina ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Brexit – tollkonsekvenser for norske bedrifter

Hvordan Brexit kommer til å påvirke norske bedrifter er svært uklart. Mange har en «vent og se»- holdning, men er det den beste strategien? ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import-mva; korrigering av mva-meldingen

Skattekontoret ber importører korrigere mva-meldingen. Vi ber både importørene og myndighetene om å tenke seg om. Vi har i det siste sett ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Vanskeligheter med ny mva-melding

Fra 1. januar 2017 har vi fått ny mva-melding. For bedrifter som importerer varer er det store endringer. Det har også vist seg at poster i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import-mva – hvilke endringer må gjøres i bokføringen?

Fra 1. januar skal importørene selv beregne og rapportere import-mva i avgiftsoppgaven. Dette setter krav til bokføringen. Tollmyndighetene ...

Les artikkelen