<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Brexit - PwC webcast om skattemessige konsekvenser

Ønsker du å forberede deg på skattekonsekvensene av Brexit? Neste webcast i PwC's "Tax Function of the Future"-serie tar for seg Brexit og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Frokostseminar om rentebegrensningsreglene

Vi tok et dypdykk i endringene i rentebegrensningsreglene som er foreslått Statsbudsjettet 2019. Videoen viser en rask oppsummering av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2019 - rentebegrensning på banklån mv

Statsbudsjettet for 2019 inneholder forslag til nye rentebegrensningsregler. De nye reglene gjelder for selskap som inngår i konsern, og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU tar grep for å øke skatten for multinasjonale digitale selskaper

EU-kommisjonen foreslo nylig 3% omsetningsskatt på inntekter fra digital virksomhet dersom virksomheten til de digitale selskapene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattereformen i USA – nye muligheter, men også farer

Torsdag 8. mars holder PwC frokostseminar om skattereformen i USA, som trådte i kraft fra årsskiftet. Vår amerikanske kollega Nils Cousin ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattereformen i USA er viktig for norske bedrifter

Skattereformen i USA trådte i kraft 1. januar 2018. Reformen gjør store endringer i skattleggingen av både personer og bedrifter. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag om endringer i rentebegrensningsregelene

Finansdepartementet publiserte 4. mai forslag om endringer i de norske rentebegrensningsregelene som innebærer at reglene utvides til også ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvor er et selskap skattemessig hjemmehørende?

I et nytt høringsnotat fra Finansdepartementet foreslås det endringer i bestemmelsene i skatteloven om hvor et selskap er skattemessig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansdepartementet svarer ESA; fastholder at rentebegrensningsreglene ikke strider mot EØS-avtalen

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) slo i oktober 2016 fast at de norske rentebegrensningsreglene strider mot EØS-avtalen. I sitt svarbrev av 31. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Agent- og kommisjonærstrukturer – på tide å endre salgsmodell?

Mange konserner har organisert sin internasjonale salgsorganisasjon gjennom en agent- eller kommisjonærstruktur. Alt salg til kunder skjer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Har Schibsted gjort "skattekupp i Finn.no"?

I gårsdagens DN kunne vi lese at "Schibsted gjør skattekupp i Finn.no". På framsiden var vinklingen "Betalte 15 mill - sparer 100 mill i ...

Les artikkelen