<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Den nye normalen - hvordan organisere fremtidens arbeidsliv?

Mange norske virksomheter opplever nå økt aktivitet i takt med at begrensningene i samfunnet løses opp. De fleste opplever samtidig at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er du klar for Posted Workers Directive?

EU/EØS landene har vedtatt tre direktiv som til sammen utgjør Utsendingsdirektivene, Utsendingsdirektivet/Posted Workers Directive ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompetanseheving i arbeidsstokken er (også) juss!

Upskilling av arbeidsstokken er et “hot topic,” og en utfordring som mange virksomheter strever med å angripe. Kompetanseutfordringene er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Har arbeidsgivers rett til innsyn i e-post mv. blitt utvidet etter ny avgjørelse fra EMD?

I kjølvannet av EMDs avgjørelse Bărbulescu v Romania i januar i år har det vært både avisoppslag og diskusjoner rundt arbeidsgivers adgang ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Gladnyhet! Forslag om økt fleksibilitet i arbeidstidsreguleringen

Arbeidstidsutvalget leverte sin innstilling om arbeidstid i går. Her får du en kjapp innføring i forslagene. Arbeidstidsutvalgets mandat og ...

Les artikkelen