<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Formue i utlandet - skatteamnesti

seminar-cropped-2 ‹ Tilbake til artikler

Har du formue eller inntekt i utlandet som ikke er oppgitt til norske skattemyndigheter? Har du tenkt på hvordan du skal håndtere dette overfor skattemyndighetene? Les nærmere nedenfor om muligheten for “frivillig retting”.

Verden blir mindre og stadig mer internasjonal. Dersom du har hatt et utenlandsopphold har du kanskje opparbeidet deg formue i utlandet i form av aksjer, utenlandske pensjonsfond/kapitalfond eller ordinære bankinnskudd. Kanskje har du en bolig i utlandet? Det samme kan gjelde for deg dersom du er en utenlandsk borger som har bosatt deg i Norge. 

Er du skattemessig bosatt i Norge, vil du normalt også være globalskattepliktig til Norge, dvs. skattepliktig til Norge for all inntekt og formue, uansett hvor den befinner seg. I noen tilfeller kan likevel en skatteavtale mellom Norge og det aktuelle landet begrense Norges rett til å beskatte. 

I likhet med mange andre land bryr norske myndigheter seg om inntekter opptjent utenfor Norge. Men ettersom Norge også ilegger formuesskatt er norske myndigheter også særlig opptatt av utenlandsk formue. Norge har de siste årene inngått egne avtaler med mange land om utveksling av opplysninger. Inntekt og formue som ikke er oppgitt i den norske skattemeldingen og som oppdages av skattemyndighetene vil føre til endringssaker bakover i tid, tilleggsskatt og i særlig alvorlige tilfeller til fengselsstraff.

I denne sammenheng har norske skattemyndigheter åpnet opp for amnesti ved såkalt “frivillig retting”. Dette vil si at når man oppgir utenlandsk inntekt og formue før myndighetene oppdager dette selv vil myndighetene akseptere en retting av tidligere skattemeldinger/skatteoppgjør uten at du ilegges tilleggsskatt eller opplever andre mer alvorlige reaksjoner. Forsinkelsesrenter fra tidspunktet det egentlig skulle vært beskattet vil imidlertid bli beregnet.

Selv om du oppgir utenlandsk formue og inntekt til norske skattemyndigheter betyr ikke dette automatisk full norsk beskatning. Som nevnt kan det være at norsk beskatning er begrenset eller unntatt etter skatteavtale. Videre vil både utenlandske inntekter og formue måtte beregnes i henhold til gjeldende regler på de forskjellige områdene. For eksempel vil formue i utlandet beregnes etter særlige regler avhengig av formuens art og kapitalinntekt/gevinst må beregnes ut i fra gjeldende regler med fradrag for eventuell utenlandsk skatt. 

Ønsker du å vite mer om dette temaet kan du ta kontakt med Vidar Buksrud for en uforpliktende samtale.

                                                                          ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Vidar Buksrud. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til skatteendringer i Statsbudsjettet 2022

Forslaget til endringer i Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem kl. 12:00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste endringer på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Pendling og skatt - hva må til for å oppfylle pendlervilkårene?

Pendlerreglene er et tema som jevnlig skaper utfordringer for både ansatte og arbeidsgivere. Hvorfor er det så komplisert? Eller er det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2022 - gunstig for ansatte å investere i arbeidsplassen og andre nyheter

Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi ...

Les artikkelen