<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Formue i utlandet - skatteamnesti

seminar-cropped-2 ‹ Tilbake til artikler

Har du formue eller inntekt i utlandet som ikke er oppgitt til norske skattemyndigheter? Har du tenkt på hvordan du skal håndtere dette overfor skattemyndighetene? Les nærmere nedenfor om muligheten for “frivillig retting”.

Verden blir mindre og stadig mer internasjonal. Dersom du har hatt et utenlandsopphold har du kanskje opparbeidet deg formue i utlandet i form av aksjer, utenlandske pensjonsfond/kapitalfond eller ordinære bankinnskudd. Kanskje har du en bolig i utlandet? Det samme kan gjelde for deg dersom du er en utenlandsk borger som har bosatt deg i Norge. 

Er du skattemessig bosatt i Norge, vil du normalt også være globalskattepliktig til Norge, dvs. skattepliktig til Norge for all inntekt og formue, uansett hvor den befinner seg. I noen tilfeller kan likevel en skatteavtale mellom Norge og det aktuelle landet begrense Norges rett til å beskatte. 

I likhet med mange andre land bryr norske myndigheter seg om inntekter opptjent utenfor Norge. Men ettersom Norge også ilegger formuesskatt er norske myndigheter også særlig opptatt av utenlandsk formue. Norge har de siste årene inngått egne avtaler med mange land om utveksling av opplysninger. Inntekt og formue som ikke er oppgitt i den norske skattemeldingen og som oppdages av skattemyndighetene vil føre til endringssaker bakover i tid, tilleggsskatt og i særlig alvorlige tilfeller til fengselsstraff.

I denne sammenheng har norske skattemyndigheter åpnet opp for amnesti ved såkalt “frivillig retting”. Dette vil si at når man oppgir utenlandsk inntekt og formue før myndighetene oppdager dette selv vil myndighetene akseptere en retting av tidligere skattemeldinger/skatteoppgjør uten at du ilegges tilleggsskatt eller opplever andre mer alvorlige reaksjoner. Forsinkelsesrenter fra tidspunktet det egentlig skulle vært beskattet vil imidlertid bli beregnet.

Selv om du oppgir utenlandsk formue og inntekt til norske skattemyndigheter betyr ikke dette automatisk full norsk beskatning. Som nevnt kan det være at norsk beskatning er begrenset eller unntatt etter skatteavtale. Videre vil både utenlandske inntekter og formue måtte beregnes i henhold til gjeldende regler på de forskjellige områdene. For eksempel vil formue i utlandet beregnes etter særlige regler avhengig av formuens art og kapitalinntekt/gevinst må beregnes ut i fra gjeldende regler med fradrag for eventuell utenlandsk skatt. 

Ønsker du å vite mer om dette temaet kan du ta kontakt med Vidar Buksrud for en uforpliktende samtale.

Vidar Buksrud

Vidar Buksrud

Jeg heter Vidar Buksrud og jeg jobber som advokat ved PwC kontoret i Oslo. Jeg har arbeidet med internasjonal personskatt i PwC i over 10 år og har også erfaring på samme område fra skatteetaten. Jeg blir motivert av å hjelpe de enkelte i deres korrespondanse med myndighetene og bidra til å sikre deres rettigheter. Kanskje jeg kan hjelpe deg?

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.  ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

Regjeringen har tidligere i år besluttet at kompensasjonsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall skal videreføres for perioden ...

Les artikkelen
Les artikkelen

COVID19 - skatteutfordringer for ansatte og deres arbeidsgivere. Nye retningslinjer fra OECD

OECD-sekretariatet har i en nylig tolkningsuttalelse forsøkt å redusere de skattemessige virkningene av at selskap og ansatte på grunn av ...

Les artikkelen