<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Innføring av omsetningskrav for biodrivstoff til sjøfart - Veien mot grønnere sjøfart? Nye regler fra 1. oktober 2023

Norge har nylig innført et nytt omsetningskrav for avansert biodrivstoff innen sjøfarten, og med dette tiltaket er det nå på plass ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Frokostseminar: Fallgruver knyttet til kantine

Skattemyndighetene har de siste årene strammet inn på adgangen til å subsidiere bedriftskantiner. Vi holder frokostseminar om dette temaet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvordan bør en skatteavdeling dra nytte av ny teknologi?

Skatt og avgift er et komplekst og dynamisk område som krever høy kompetanse, nøyaktighet og effektivitet. Samtidig står skatteavdelingen ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansiell sektor - ESG, skatt og avgift - enda ikke i mål!

PwC publiserte nylig en rapport som avdekket at mange virksomheter innen finansiell sektor ikke tenker at skatt og avgift er en del av ...

Les artikkelen