<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Nye personvernregler - retten til innsyn

Av Audur A. Olafsdottir , 27. mars 2019

Bilde_innlegg_droner

EU’s nye personvernregler ble innført som norsk lov i 2018 og de registrerte skal nå ha fått bedre kontroll over sine personopplysninger og hvordan de behandles. En viktig del av nye personvernrettigheter er retten til innsyn. Men hva innebærer den retten i praksis og hva må virksomheter tenke på når de behandler innsynsbegjæringer?

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus, Personvern

Dele artikkelen:

Personopplysningenes pris

Av Anne Meyer-Larsen , 1. mars 2019

pwc

Personopplysninger er det nye gullet. Nesten uavhengig av hvilke varer eller tjenester virksomheten din selger så har personopplysninger en verdi. Hva er prisen på disse personopplysningene? For å svare på det kan det være lurt å sette seg i kundens sted og reflektere litt over hvordan man selv forholder seg til å dele sine personopplysninger. Til hvilken pris er du villig til å gi fra deg opplysninger om deg selv, og til hvilken pris benyttes disse av ulike virksomheter?

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Tyske konkurransemyndigheter begrenser Facebook sin datainnsamling

Av Even Tukun , 18. februar 2019

Innlegg Julie_ESG

Konkurransetilsynet i Tyskland har vurdert “prisen” forbrukerne betaler til Facebook ved deling av data og adgang til målrettet reklame. Konklusjonen deres er at Facebook har brutt konkurranseretten.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Endringer i aksjeloven med virkning fra 1. januar 2019 og 1. mars 2019

Av Angelica Hoff Eide , 7. januar 2019

Innlegg Julie_ESG

Stortinget har nok en gang vedtatt endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven, dette for å forenkle de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet. Noen av endringene trådte i kraft 1. januar 2019, andre trer i kraft 1. mars 2019. Endringene er slike som:

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

100 dager med personvernforordningen - har vi fått bedre personvern?

Av Anne Meyer-Larsen , 2. november 2018

Innlegg Julie_ESG

Personvernforordningen har nå vært norsk lov i over 100 dager, og da er det kanskje på sin plass å spørre seg: Har vi fått bedre personvern?

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Hvordan tilrettelegge for lokale leverandørers deltakelse i offentlige konkurranser

Av Nina Sørensen , 12. oktober 2018

Innlegg Julie_ESG

Mange oppdragsgivere ønsker å støtte lokalt næringsliv og legge til rette for lokale leveranser. Hvordan kan dette oppnås og hva er oppdragsgivers handlingsrom innenfor regelverket for offentlige anskaffelser?

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Ikke gå i gründerskattefella!

Av Ståle Wangen , 25. juni 2018

Lorentzen_2-1

Skatt og avgift er en viktig rammebetingelse for norske gründervirksomheter. Kjedelig å tenke på synes du? Nja…, det kan fort bli enda kjedeligere hvis skattemyndighetene banker på døra, og du ikke har gjort jobben din.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Åpent anbudssamarbeid med konkurrent vil ofte være ulovlig

Av Lene Sakariassen , 17. august 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Høyesterett stadfestet like før sommeren at reglene for anbudssamarbeid mellom konkurrenter er svært strenge, selv om samarbeidet skjer i full åpenhet. Samarbeid med en konkurrent kostet i dette tilfellet to taxiselskaper til sammen 1,3 millioner kroner i overtredelsesgebyr. Dommen kan medføre at konkurransen svekkes.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole - del 4: Tjenestepensjon

Av Ida Solberg Henning , 29. mai 2017

Blogg_Banner-Ida-Solberg-Henning.jpg

Alderspensjon fra folketrygden suppleres ofte av tjenestepensjon og individuelle pensjonsavtaler. Det finnes flere typer tjenestepensjon, og et hovedskille går mellom private og offentlige tjenestepensjonsordninger. For å få maksimalt ut av din pensjon, er det sentralt å ha kunnskap om disse ordningene og hvordan de fungerer.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Diskrimineringen er skjult i strukturene

Av Helga Aune , 18. mai 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Likestillings- og mangfoldsperspektivet handler grunnleggende om å sikre at strukturene ikke diskriminerer. Manglende likestilling er et resultat av ubevisst diskriminering på strukturelt grunnlag. Dette skjer gjennom et sviktende fokus på konsekvensene av de strukturene som råder i virksomheten (eller i skolen) som fører til tap av de gode hodene, tap av gode ideer og tap av oppdrag og kunder. Vi kan snakke om diskriminering som skjer uten at vi vet det.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter