<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Tyske konkurransemyndigheter begrenser Facebook sin datainnsamling

Av Even Tukun , 18. februar 2019

Innlegg Julie_ESG

Konkurransetilsynet i Tyskland har vurdert “prisen” forbrukerne betaler til Facebook ved deling av data og adgang til målrettet reklame. Konklusjonen deres er at Facebook har brutt konkurranseretten.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Endringer i aksjeloven med virkning fra 1. januar 2019 og 1. mars 2019

Av Angelica Hoff Eide , 7. januar 2019

Innlegg Julie_ESG

Stortinget har nok en gang vedtatt endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven, dette for å forenkle de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet. Noen av endringene trådte i kraft 1. januar 2019, andre trer i kraft 1. mars 2019. Endringene er slike som:

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

100 dager med personvernforordningen - har vi fått bedre personvern?

Av Anne Meyer-Larsen , 2. november 2018

Innlegg Julie_ESG

Personvernforordningen har nå vært norsk lov i over 100 dager, og da er det kanskje på sin plass å spørre seg: Har vi fått bedre personvern?

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Hvordan tilrettelegge for lokale leverandørers deltakelse i offentlige konkurranser

Av Nina Sørensen , 12. oktober 2018

Innlegg Julie_ESG

Mange oppdragsgivere ønsker å støtte lokalt næringsliv og legge til rette for lokale leveranser. Hvordan kan dette oppnås og hva er oppdragsgivers handlingsrom innenfor regelverket for offentlige anskaffelser?

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Ikke gå i gründerskattefella!

Av Trine Agathe Lorentzen , 25. juni 2018

Lorentzen_2-1

Skatt og avgift er en viktig rammebetingelse for norske gründervirksomheter. Kjedelig å tenke på synes du? Nja…, det kan fort bli enda kjedeligere hvis skattemyndighetene banker på døra, og du ikke har gjort jobben din.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, Forretningsjus

Dele artikkelen:

Åpent anbudssamarbeid med konkurrent vil ofte være ulovlig

Av Lene Sakariassen , 17. august 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Høyesterett stadfestet like før sommeren at reglene for anbudssamarbeid mellom konkurrenter er svært strenge, selv om samarbeidet skjer i full åpenhet. Samarbeid med en konkurrent kostet i dette tilfellet to taxiselskaper til sammen 1,3 millioner kroner i overtredelsesgebyr. Dommen kan medføre at konkurransen svekkes.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole - del 4: Tjenestepensjon

Av Ida Solberg Henning , 29. mai 2017

Blogg_Banner-Ida-Solberg-Henning.jpg

Alderspensjon fra folketrygden suppleres ofte av tjenestepensjon og individuelle pensjonsavtaler. Det finnes flere typer tjenestepensjon, og et hovedskille går mellom private og offentlige tjenestepensjonsordninger. For å få maksimalt ut av din pensjon, er det sentralt å ha kunnskap om disse ordningene og hvordan de fungerer.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Diskrimineringen er skjult i strukturene

Av Helga Aune , 18. mai 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Likestillings- og mangfoldsperspektivet handler grunnleggende om å sikre at strukturene ikke diskriminerer. Manglende likestilling er et resultat av ubevisst diskriminering på strukturelt grunnlag. Dette skjer gjennom et sviktende fokus på konsekvensene av de strukturene som råder i virksomheten (eller i skolen) som fører til tap av de gode hodene, tap av gode ideer og tap av oppdrag og kunder. Vi kan snakke om diskriminering som skjer uten at vi vet det.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

To nye lovforslag på likestillings- og diskrimineringsfeltet

Av Helga Aune , 24. april 2017

644x220_bloggbilde_hvit.png

Rett før påske la regjeringen frem sine lovforslag om ny lov for likestillings- og diskriminering og ny lov for håndhevingsapparatet med et ombud og nemnd. Helt kort oppsummert foreslår regjeringen å samle dagens ulike diskrimineringslover i en felles lov. De fleste som kan litt likestillings- og diskrimineringsjuss vil se at det er mye som videreføres av tidligere lover, men at det er visse presiseringer som må anses som forbedringer: Det er for eksempel et sterkere rettslig vern mot graviditetsdiskriminering. Det innføres et vern mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet og den nye nemnda får kompetanse til å ilegge erstatning og oppreisning for brudd på diskrimineringsforbud.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Grunnkurs i likestilling og mangfold

Av Helga Aune , 27. mars 2017

644x220_bloggbilde_hvit.png

«Diversity leadership» er et begrep som gradvis har fått større oppmerksomhet verden over. Oversatt til norsk betyr «Diversity leadership» ledelse av mangfold. For mange virksomheter kan økt fokus på likestilling og mangfold være nøkkelen til suksess. Har du reflektert over at et slikt fokus kan gjøre din virksomhet til en mer attraktiv arbeidsplass? Gevinster ved fokus på likestilling og mangfold kan være at din virksomhet tiltrekker seg de beste medarbeiderne og øker forutsetningene for å forstå kundegruppens behov.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter