<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Vil du bidra til å løse "Privacy by design" eller andre juridiske problemstillinger under Oslo Legal Hackathon?

Av Marit Barth og Trine Agathe Lorentzen , 28. august 2018

blogg_v2

Den 21. og 22. september avholdes det første "juridiske hackathonet" i Norge, Oslo Legal Hackathon. Dette er en unik mulighet for å lære mer om hvordan teknologi kan være med å løse juridiske utfordringer.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Legal

Dele artikkelen:

Spennende tilpasninger i aksjeloven på trappene

Av Morten Meyer Valvatne , 6. januar 2017

pwc-picture.jpg

Etter oppdrag fra Regjeringen avga Aksjelovutvalget den 21. oktober 2016 sin utredning NOU 2016:22, «Aksjelovgivning for økt verdiskaping», til Nærings- og fiskeridepartementet. De foreslåtte endringene vil gjøre livet enklere for de fleste som driver aksjeselskap, særlig mindre og mellomstore selskaper. Etter vår vurdering har Aksjelovutvalget i stor grad funnet gode løsninger som vil kunne bidra til forenkling, uten at hensynene til tredjeparter som kreditorer og mindretallsaksjonærer blir oversett. De digitale endringene reduserer papirbyråkratiseringen. Sett i lys av at 93% av norske aksjeselskaper har fire eller færre eiere, vil endringene antageligvis føre til store samfunnsmessige besparelser.

Les artikkel

Interesseområder: Legal

Dele artikkelen:

Konkurranseklausuler i aksjekjøpsavtaler

Av Lene Sakariassen , 7. mars 2016

577A7548_banner

Vil de nye reglene i arbeidsmiljøloven om konkurranseklausuler få anvendelse på konkurranseklausuler i aksjekjøpsavtale når selger også er ansatt i selskapet? Nei, mener jeg. Det er flere grunner til det.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus, Legal, konkurranseklausuler, arbeidsmiljøloven, avtaleloven

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter