<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt år - ny momssats

577A7524_banner.jpg ‹ Tilbake til artikler

 

Den lave momssatsen øker fra 10 til 12 % fra 1. januar 2018. Det er bare to år siden denne satsen ble økt sist gang. Politikernes jakt på inntekter øker i takt med reduksjon i skattesatsen. Det er helt tydelig at det er en dreining mot økt beskatning av forbruk.

Som sikkert mange av dere har fått med dere har den laveste momssatsen økt fra 10 % til 12 % fra 1. januar i år. Dette er i tråd med forslaget i statsbudsjettet.

Erfaringsmessig krever endring av momssatsen noen praktiske tiltak. Blant annet krever det endringer i momssatsen i ERP-systemet. Nå er det bare å ta frem notatene fra to år siden og gjennomføre oppdateringene.

Hvem omfattes av endringen?

Endringen som er innført gjelder følgende tjenester:

  • persontransport og formidling av persontransport
  • overnatting på hotell etc. og formidling av slik overnatting
  • kringkastingsavgiften
  • inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker, kino og idrettsarrangementer

For leverandører av slike tjenester er det derfor helt sentralt å få oppkrevd riktig mva sats på fakturaene slik at de ikke blir sittende å dekke differansen mellom 10 % og 12 %.

Siden endringer omfatter både persontransport og overnatting på hotell, er endringen viktig å få med seg på kjøper-siden også. Det er veldig mange som fradragsfører momsen på for eksempel persontransport og da er det viktig å få oppdatert ERP systemet slik at det er korrekt fradrag som blir tatt.

Forskuddsfakturering – en praktisk utfordring

Det er adgang til forskuddsfakturering av persontransporttjenester inntil et år. I utgangspunktet er det momssatsen på tidspunktet reisen finner sted som skal brukes. Det blir derfor noen praktiske utfordringer for billetter som er solgt i 2017 og som helt eller delvis gjelder transport i 2018. Skattedirektoratet ga praktisk veiledning for mva-rapporteringen av dette i forbindelse med forrige satsøkning. Det er ikke grunn til å tro at det vil bli lagt andre føringer ved denne satsendringen. Der ble det opplyst følgende praktisering av satsendringen:

  1. Billetter med inntil 30 dagers varighet solgt før 1. januar 2017: ikke noe krav om etterfakturering, eller betaling på differansen mellom 10 % og 12 %.
  2. Billetter med mer enn 30 dagers varighet: Skattedirektoratet stiller krav om at det innberettes mva med 12 % sats på disse billettene for den delen som gjelder 2018.

Lykke til med oppdateringene. Jeg anbefaler at dere gjør de nå med en gang for og slippe å sitte å korrigere enkeltbilag på slutten av året.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon.Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen