<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Elektroniske nyhetstjenester kan bli momspliktige

Nylig blogget jeg om forslag til mva-fritak for e-bøker og elektroniske tidsskrifter. Som en del av forslaget inngår en forenklingsregel ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mva-fritak for e-bøker og elektroniske tidsskrifter på høring

I Statsbudsjettet for 2019 fremgikk det at regjeringen tar sikte på å innføre mva-fritak for omsetning av elektroniske tidsskrifter og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Flypassasjeravgiften - forslag til endringer på høring

  I Statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt endringer i flypassasjeravgiften, ved at det legges opp til at den skal få et større ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utvides momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester?

Revidert nasjonalbudsjett legges frem 11. mai og jeg som jobber mye med merverdiavgift, teknologi og mediebransjen er spesielt opptatt av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Flypassasjeravgiften innføres om to uker

Finansdepartementet fattet 13. mai vedtak om at flypassasjeravgiften innføres som planlagt fra 1. juni 2016, altså allerede om to uker. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatteforliket – noen av de viktigste punktene

Regjeringen og opposisjonspartiene la klokken 16 i ettermiddag (4. mai) frem sitt skatteforlik. Nedenfor har vi samlet de viktigste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lønnssumsavgift for finanssektoren?

På Regjeringens og opposisjonspartienes pressekonferanse nå i ettermiddag ble det bekreftet at det legges opp til at det allerede i neste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny omsetningsoppgave fra 2017 – forenkling for de næringsdrivende?

  Fra 2017 erstattes den nåværende omsetningsoppgaven av «skattemelding for merverdiavgift» (mva-meldingen). Bakgrunnen for endringen er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nullmoms for elektroniske nyhetstjenester godkjent av ESA

I går kom den gledelige nyheten om at EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har godkjent nullmoms for elektroniske nyhetstjenester. Etter all ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Momsfritak for elektroniske nyhetstjenester – siste utvikling

Finansdepartementet sendte i går en formell notifikasjon til ESA om det foreslåtte momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester. En ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Moms på finansielle tjenester - Statsbudsjettet 2016 – Skattereform

Usikre anslag viser at momsunntaket for finansiell sektor medførte et provenytap på ca. 8 milliarder kroner i 2014. Dette ønsker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2016 - Skattereform - Merverdiavgift

Scheel-utvalgets forslag til endringer i momssatsene var beregnet til å kunne øke avgiftsinntektene med 5,7 milliarder kroner. I det ...

Les artikkelen