<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Justeringsbeløp i mva-meldingen - egen spesifikasjonslinje

I mva-meldingen for 6. termin 2022, med innleveringsfrist 10. februar 2023, skal årlig justeringsbeløp for første gang rapporteres på egen ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høyesterett: Ikke mva-fradrag ved salg av næringseiendom

Høyesterett har nå avsagt dom i saken mellom Staten v/Finansdepartementet og Staten v/Skatteklagenemnda. Saksforholdet har vi tidligere ...

Les artikkelen
Les artikkelen

COVID 19: Ordning for utsatt betaling av skatt og avgift, samt kompensasjonsordning 2 forlenges

Vi har tidligere skrevet om ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Regjeringen har nå foreslått å forlenge denne ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mva på kosmetisk kirurgi og -behandling, samt på alternativ behandling

Fra 1. januar 2021 ble merverdiavgifts-unntakene for kosmetisk kirurgi, kosmetisk behandling og alternativ behandling opphevet. Dette ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Konserninterne renter kan påvirke mva-fradrag på fellesanskaffelser negativt

Finansdepartementet har nylig publisert en veiledende uttalelse, der de konkluderer med at konserninterne renter må anses som omsetning i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Staten mot staten: Ikke mva-fradrag ved salg av næringseiendom

Lagmannsretten avsa 26. november 2020 dom i saken mellom Finansdepartementet og Skatteklagenemnda. Skatteklagenemndas anke forkastes, noe ...

Les artikkelen
Les artikkelen

COVID-19: Betalingsutsettelse, avdragsordning og videreføring av mva-sats på 6%

Det kan nå søkes om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav dersom man opplever økonomiske problemer som følge av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Elektroniske nyhetstjenester kan bli momspliktige

Nylig blogget jeg om forslag til mva-fritak for e-bøker og elektroniske tidsskrifter. Som en del av forslaget inngår en forenklingsregel ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mva-fritak for e-bøker og elektroniske tidsskrifter på høring

I Statsbudsjettet for 2019 fremgikk det at regjeringen tar sikte på å innføre mva-fritak for omsetning av elektroniske tidsskrifter og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Flypassasjeravgiften - forslag til endringer på høring

I Statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt endringer i flypassasjeravgiften, ved at det legges opp til at den skal få et større miljømessig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utvides momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester?

Revidert nasjonalbudsjett legges frem 11. mai og jeg som jobber mye med merverdiavgift, teknologi og mediebransjen er spesielt opptatt av ...

Les artikkelen