<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!


synne.hangeland@pwc.com
Du finner meg på:

Elektroniske nyhetstjenester kan bli momspliktige

Av Synne Hangeland , 9. januar 2019

Nylig blogget jeg om forslag til mva-fritak for e-bøker og elektroniske tidsskrifter. Som en del av forslaget inngår en forenklingsregel for samleabonnementer, hvor et avgiftspliktig element kan smitte over på resten av en pakke som ellers inneholder tjenester uten moms (fritatt). Dette kan eksempelvis føre til at kanalpakker som inneholder både avgiftspliktige TV-kanaler og fritatte nyhetskanaler, i sin helhet blir avgiftspliktige.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Mva-fritak for e-bøker og elektroniske tidsskrifter på høring

Av Synne Hangeland , 4. januar 2019

I Statsbudsjettet for 2019 fremgikk det at regjeringen tar sikte på å innføre mva-fritak for omsetning av elektroniske tidsskrifter og e-bøker. De konkrete forslagene til endringer i lov og forskrift er nå sendt på høring. Særlig verdt å merke seg er at fritaket for elektroniske tidsskrifter ikke vil gjelde tidsskrift som kun utgis elektronisk, samt at det foreslås en forenklet avgiftsbehandling for “samleabonnement” i den forstand at hele abonnementet skal faktureres med mva hvis det inneholder et avgiftspliktig element.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Flypassasjeravgiften - forslag til endringer på høring

Av Synne Hangeland , 18. desember 2018

 

Statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt endringer i flypassasjeravgiften, ved at det legges opp til at den skal få et større miljømessig aspekt. Dette innebærer at avgiften skal deles i to satser, der lav sats vil gjelde for flygninger innad i Europa, mens høy sats vil gjelde for flygninger utenfor Europa. Forslag til nødvendige forskriftsendringer er nå sendt på høring med frist for å komme med innspill 1. februar 2019.  

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Utvides momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester?

Av Synne Hangeland , 28. april 2017

IMG_1899.jpg

Revidert nasjonalbudsjett legges frem 11. mai og jeg som jobber mye med merverdiavgift, teknologi og mediebransjen er spesielt opptatt av om det foreslås endringer i fritaket for elektroniske nyhetstjenester.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Flypassasjeravgiften innføres om to uker

Av Synne Hangeland , 18. mai 2016

IMG_1899.jpg

Finansdepartementet fattet 13. mai vedtak om at flypassasjeravgiften innføres som planlagt fra 1. juni 2016, altså allerede om to uker. Dette innebærer at flyselskaper som omfattes av avgiften må handle raskt og sørge for at implementering og systemer for innkreving og innberetning kommer på plass.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Skatteforliket – noen av de viktigste punktene

Av Synne Hangeland , 4. mai 2016

IMG_1899.jpg

Regjeringen og opposisjonspartiene la klokken 16 i ettermiddag (4. mai) frem sitt skatteforlik. Nedenfor har vi samlet de viktigste punktene innen person- og bedriftsskatt, samt merverdiavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Næringsbeskatning, mva

Dele artikkelen:

Lønnssumsavgift for finanssektoren?

Av Synne Hangeland , 4. mai 2016

IMG_1899.jpg

På Regjeringens og opposisjonspartienes pressekonferanse nå i ettermiddag ble det bekreftet at det legges opp til at det allerede i neste års statsbudsjett vil presenteres en ny skatt for den norske finansnæringen. Utformingen av finansskatten ble ikke kommentert nærmere, men ifølge kilder Dagens Næringsliv har snakket med skal finansskatten utformes etter dansk modell, der de har en såkalt lønnssumsavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Ny omsetningsoppgave fra 2017 – forenkling for de næringsdrivende?

Av Synne Hangeland , 29. april 2016

 IMG_1899.jpg

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Nullmoms for elektroniske nyhetstjenester godkjent av ESA

Av Synne Hangeland , 26. januar 2016

IMG_1899

I går kom den gledelige nyheten om at EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har godkjent nullmoms for elektroniske nyhetstjenester. Etter all sannsynlighet vil derfor momsfritaket tre i kraft fra 1. mars 2016.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Momsfritak for elektroniske nyhetstjenester – siste utvikling

Av Synne Hangeland , 2. desember 2015

IMG_1899

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter